- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
Historie - 83 utvalgte titler

RØDE HJERTER

GREPP - MAKT, KJÆRLIGHET OG DØD

THE WRITTEN WORLD

THE POWER OF STORIES TO SHAPE PEOPLE, HISTORY, AND CIVILIZATION
Røde hjerter er historien om familien Grepp og deres kamp for en mer rettferdig samfunnsorden. De v...
En fascinerende og ny fortelling om hvordan grunnleggelsen av det som nå er USA skjedde, ikke takke...
Litteraturhistorie kort fortalt, fra Gilgamesh via Don Quixote til Harry Potter og mye mer imellom...
pris: 305.00
pris: 399.00
pris: 169.00
 
 
 

 

HAVLANDET

HISTORIA OM HAVA SOM SKAPTE NOREG
I Havlandet tek Per Anders Todal lesaren med på reiser, fiske og tokt på dei fire hava som omgir N...
På ettervinteren 1921 tok Roald Amundsen til seg to små jenter i Øst-Sibir. Da Amundsen forlot Ø...
Gudfaren viser et skarpt portrett av arbeidergutten som i 1946 ble FNs første generalsekretær, og ...
pris: 449.00
pris: 399.00
pris: 449.00
 
 
 

 

DOLLHUSET

OG MEDIKALISERINGEN AV GALSKAPEN

NORDENS CASABLANCA

NORDMENN I STOCKHOLM UNDER KRIGEN

MØTER MED KINA

NORSK DIPLOMATI, NÆRINGSLIV OG MISJON 1890-1937
Dollhuset og medikaliseringen av galskapen er et dypdykk i en institusjonstype som ikke har vært gr...
Under krigen flokket politikere, militære, spioner, lykkejegere og tusenvis av politiske flyktninge...
Camilla Brautset
Med fler...
Møter med Kina handler om møter mellom mennesker på tvers av geografiske, kulturelle og språklig...
pris: 399.00
pris: 399.00
pris: 399.00
 
 
 

 

OLA TILTAK

EN BIOGRAFI OM DEN POLITISKE STRATEGEN OLE COLBJØRNSEN

OM TYRANNI (PB)

20 TING VI KAN LÆRE AV DET 20. ÅRHUNDRE

BOTANISK HAGE 1814-2014

HISTORIEN OM EN HAGE
Ole Colbjørnsen var en av de mest sentrale skikkelsene i norsk politikk i det 20. århundre. Han s...
Historien gjentar seg ikke, men vi kan lære av den. USA og Europa er i endring. Totalitære tank...
Botanisk hage på Tøyen er en av Oslo virkelige perler: en stor og vakker og mangfoldig hage midt i...
pris: 449.00
pris: 169.00
pris: 199.00 440.00
 
 
 

 

VI VAR MANGE

KVINNEAKTIVISTER FRA 70-TALLET FORTELLER

VÅPEN, PEST & STÅL (HFT)

MENNESKENES HISTORIE GJENNOM 13000 ÅR
Med sitt unike overblikk over biologisk, arkeologisk, lingvistisk og historisk forskning, lanserte J...
Linn Stalsberg
Med fler...
Kvinnene det fortelles om i denne boka, vokste opp i «husmortida», i et Norge hvor de fleste kvinn...
Hvordan har det seg at det var europeerne som skaffet seg herredømme over hele verden, og ikke f.ek...
pris: 169.00
pris: 399.00
pris: 199.00
 
 
 

 

THE ORIGINS OF POLITICAL ORDER (PB)

FROM PREHUMAN TIMES TO THE FRENCH REVOLUTION

THE RACE TO SAVE THE ROMANOVS

THE TRUTH BEHIND THE SECRET PLANS TO RESCUE RUSSIA'S IMPERIAL FAMILY

THE RISE AND FALL OF THE BRITISH NATION

A TWENTIETH CENTURY HISTORY
Hvorfor oppsto verdens første statsdannelse i Kina? Hva opprettholdt den, og hva svekket den? Hvorf...
17. juli, 1918 ble hele den russiske keiserfamilien Romanov drept. Det var ingen mirakuløs flukt. D...
David Edgerton skriver her om England i et litt annet lys, ikke som en øy av kontinuitet i et elle...
pris: 229.00
pris: 399.00
pris: 499.00
 
 
 

 

NORGE VÅRT NORGE

ET LANDS BIOGRAFI
Spionasje nevnes for første gang i verdenslitteraturen i første Mosebok: "Gud sendte spioner inn ...
Kaj Skagen prøver i denne boka å nærme seg et svar på hva det norske er. Hva er norsk kultur? N...
Fra Prometheus til Helena fra Troja, fra Jason og hans gylne skinn til Oedipus og hans mor. Denne sa...
pris: 549.00
pris: 349.00
pris: 199.00
 
 
 

 

KONSPIRASJON OG KAPITULASJON

NYTT LYS PÅ FORSVARSHISTORIEN FRA 1814 TIL 1940

EN ANTISEMITT TRER FREM

ALF LARSEN OG JØDEPROBLEMET
Det militære forsvaret skal være et forsvar av landet. Forfatteren peker på at det ikke alltid ha...
For 2000 år siden ekspanderte handelen mellom øst og vest over det sentralasiatiske området med s...
Det er ingen hemmelighet at Tjøme-dikteren Alf Larsen (1885-1967) hadde et reaksjonært sinn. Men b...
pris: 149.00
pris: 199.00
pris: 399.00
 
 
 

 

VIETNAM WAR

AN INTIMATE HISTORY
Det internasjonal gjennombruddet forteller den dramatiske historien om en av de mest skjellsettende ...
Samvittighetsfullt har 15-årige Kathe Lasnik, elev ved Fagerborg skole, med skråstilt skjønnskrif...
Illustrert storverk om Vietnamkrigen! Vietnamkrigen begynte allerede på 1950-tallet. I 1964 gikk...
pris: 199.00
pris: 179.00
pris: 299.00 599.00
 
 
 

 

OCTOBER (PB)

THE STORY OF THE RUSSIAN REVOLUTION

GOD SAVE TEXAS

A JOURNEY INTO THE SOUL OF THE LONE STAR STATE

IMPERIAL TWILIGHT

THE OPIUM WAR AND THE END OF CHINA'S LAST GOLDEN AGE
I februar 2017 var Russland et autokratisk monarki nedsunket i en upopulær krig; innen oktober, ikk...
Denne boken er en reise gjennom den mest kontroversielle staten i USA. En rød stat i hjertet av Tru...
Nå som Kina gjenvinner sin posisjon som verdensmakt, ser denne boken tilbake for å fortelle histor...
pris: 169.00
pris: 299.00
pris: 349.00
 
 
 

 
Wende Museum i Los Angeles ble etablert i 2002 med det formål å studere denvisuelle og materielle ...
I denne omfattende biografien om Karl Marx, tegner Gareth Stedman Jones opp Marx' liv fra ungdomstid...
Fra fattige arbeidere til nyrike økohipstere. På hundre år har bydel Sagen akselert fra å væ...
pris: 449.00
pris: 249.00
pris: 399.00
 
 
 

 

STAMPED FROM THE BEGINNING

THE DEFINITIVE HISTORY OF RACIST IDEAS IN AMERICA
Fin innføring i arkeologi, som tar for seg både fagets utvikling og de store funn og oppdagelser d...
Det er umulig å forstå den russiske revolusjonen uten å se på konsekvensene av første verdenskr...
Noen amerikanere klinger seg fast til myten om at vi lever i et post-rasistisk samfunn, at valget av...
pris: 249.00
pris: 199.00 399.00
pris: 229.00
 
 
 

 

THE DILEMMAS OF LENIN (PB)

TERRORISM. WAR. EMPIRE. LOVE. REVOLUTION.

THE HALF HAS NEVER BEEN TOLD (PB)

SLAVERY AND THE MAKING OF AMERICAN CAPITALISM
Vladimir Ilyich Lenin er kanskje en av de mest misforståtte lederne i det 20. århundre, heter det ...
Norge er i dag et av verdens mest likestilte land. Slik har det ikke alltid vært. Hvordan kom vi hi...
Amerikanere har en tendens til å nevne slaveriet som en pre-moderne institusjon, som nasjonens orig...
pris: 169.00
pris: 349.00
pris: 229.00
 
 
 

 

WOMEN & POWER

A MANIFESTO

THE FORGOTTEN PALESTINIANS

A HISTORY OF THE PALESTINIANS IN ISRAEL
Englands mest kjente klassisist, Mary Beard, ser i dette essayet på hvordan historien har behandlet...
Sovjetunionen. Det begynte med drømmer om et nytt menneske. Et menneske skulle formes av de kommuni...
Den jødiske historikeren Ilan Pappé leverer her en bredt anlagt historie om det han kaller ”de g...
pris: 149.00
pris: 199.00
pris: 249.00
 
 
 

 

NASJONENENES VELSTAND

NORGES ØKONOMISKE HISTORIE 1800-1940

VICTORIOUS CENTURY

THE UNITED KINGDOM, 1800-1906
Nilen renner gjennom tre klimasoner og elleve land med til sammen mer enn tusen folkeslag og snart e...
Norge ble langsomt et rikere samfunn etter 1800. Nasjonens velstand drøfter hvordan og hvorfor dett...
En ny og fascinerende tolkning av det nittende århundets Storbritannia, et land som så på deg sel...
pris: 249.00
pris: 399.00
pris: 399.00
 
 
 

 

INGLORIOUS EMPIRE (PB)

WHAT THE BRITISH DID TO INDIA

FINLAND 1918

DEN FINSKE BORGERKRIGEN OG NORDMENNENE SOM VAR VITNE TIL DEN
Bidro britene til velstand i India under kolonialiseringen? Tvert i mot, mener Shashi Tharoor. I mot...
Da han fikk høre at tsaren i Russland var falt, la Lenin i april 1917 ut på en dramatisk togreise ...
Den finske borgerkrigen ble utkjempet fra januar til mai 1918 og omtales ofte som den mest brutale k...
pris: 169.00
pris: 139.00
pris: 449.00
 
 
 

 

FAMILIEN MANN

EN BIOGRAFI
Fortellingen om Thomas Manns familie er normalt enheltehistorie om en suksessful litterær familie, ...
For 2000 år siden ekspanderte handelen mellom øst og vest over det sentralasiatiske området med s...
  Første bind i Syphilia Morgenstiernes anarkisthistorie begynner med den franske revolusjon. D...
pris: 499.00
pris: 499.00
pris: 129.00 340.00
 
 
 

 

COPERNICUS

SKAPEREN AV EN NY HIMMEL
Endelig foreligger andre bind av Syphilias Morgenstiernes sympatiske anarkisthistorie. Her kan du le...
Boken forteller et stykke norsk kulturhistorie. En opptakt danner møtet i 1821 fremfor Rjukanfossen...
I Jeremi Wasiutynskis prisbelønte biografi følger vi Niclas Koppernigk fra hans kongstanke om å r...
pris: 129.00 340.00
pris: 399.00
pris: 445.00
 
 
 

 

GRIM JUSTIS

SVARRTEBOK OM DØDSSTRAFF I NORGE
Visste du at Norges siste halshugging fant sted på Løten i 1876, og at det måtte 100 tungt bevæp...
Det svenske sviket utfordrer det inntrykket vi har av vårt svenske nabofolk før og under okkupasjo...
pris: 349.00
pris: 299.00
pris: 199.00
 
 
 

 

HISTORIAE

BERETNINGEN OM ROMERRIKET ETTER NEROS DØD

FIENDE ELLER FORBUNDSFELLE?

DEN KOMMUNISTISKE MOTSTANDSBEVEGELSEN I NORGE

VERDENSTEATER

KARTENES HISTORIE
I år 68 var Tacitus i tenårene, og han tilhørte en familie som deltok i statsforvaltningen på h...
Fiende eller forbundsfelle? er en bredt anlagt bok om den kommunistiske motstandsbevegelsen fra 1940...
Hva er et kart? Hvordan har vi mennesker tegnet verden opp gjennom historien? Hva sier kartene om os...
pris: 349.00
pris: 399.00
pris: 449.00
 
 
 

 

MIN EUROPEISKE FAMILE

DE SISTE 54 000 ÅRENE

HISTORISK ATLAS OVER OSLO

GAMLE KART FORTELLER
Siden 1980-tallet har DNA-teknologien gjennomgått en enestående utvikling. Den har revolusjonert b...
Oslo er en av Norges best kartlagte byer. Vi kan finne den på kart ca. 400 år tilbake i tid. Histo...
Denne boka tar utgangspunkt i bare et par versestrofer, som for mange speiler vår lange historie om...
pris: 399.00
pris: 499.00
pris: 299.00
 
 
 

 

MARCUS THRANE

FORBRYTELSE OG STRAFF

1947 (PB)

DA VÅR VERDEN BLE TIL
Amerikanske John Reed ble en nær venn av Lenin og var øyenvitne til den russiske revolusjonen i 19...
Marcus Thrane er noe av et mysterium i norsk historie. Hans skjebne var å bli dømt i Høyesterett ...
Når begynner vår tid? 1947 er året da alt er i endring. Den 10. februar undertegnes fredsavtal...
pris: 199.00
pris: 349.00
pris: 169.00
 
 
 

 

THE BOLSHEVIKS COME TO POWER

THE REVOLUTION OF 1917 IN PETROGRAD
Denne klassikeren om den russiske revolusjonen kom første gang i 1976 og tar detaljert for seg begi...
Regarded by many as among the most powerful works of history ever written, The History of the Russia...
Den russiske revolusjon er fortsatt et omstridt tema, selv hundre år etter begivenheten. I denne ko...
pris: 299.00
pris: 299.00
pris: 229.00
 
 
 

 

HISTORICALLY INEVITABLE?

TURNING POINTS OF THE RUSSIAN REVOLUTION
Et stjernlag av historikere ser på det viktigste begivenhetene i Den russiske revolusjon, fra den r...
Lenins egenskaper som leder forbindes som regel med maktovertakelsen under Oktoberrevolusjonen i 191...
To store omveltninger i 1917 sendte både Russland og verdens historie i en helt ny og uforutsett re...
pris: 349.00
pris: 229.00
pris: 369.00
 
 
 

 

RED FAMINE

STALIN'S WAR ON UKRAINE
I 1929 ga Stalin klarsignal for den store sovjetiske jordbrukskollektiviseringen. Omleggingen hadde ...
Yuri Slezkines forteller historien om den russiske revolusjonen og dens fall på en helt unik måte....
Dette er historien om Jan Six, hans familie og hans mange liv. Portrettet av ham sies å være det f...
pris: 349.00
pris: 399.00
pris: 399.00
 
 
 

 

REISEN TIL BRETTON WOODS

BEGYNNELSEN PÅ VERDEN AV I GÅR
I 2017 er det fem hundre år siden Martin Luther publiserte sine 95 teser. Dette regnes som be-gynne...
En tidlig morgen sommeren 1944 la en liten gruppe økonomer ut på reise over Atlanterhavet fra Euro...
 I denne bredt anlagte og rikt illustrerte biografien om reformasjonens far, forteller Atle Næss h...
pris: 379.00
pris: 379.00
pris: 449.00
 
 
 

 

OCTOBER

THE STORY OF THE RUSSIAN REVOLUTION

THE INVENTION OF NATURE (SC)

ALEXANDER HUMBOLDT'S NEW WORLD

TURIST I UTOPIA

REISER I IDEOLOGI OG ALBANSK LANDSKAP
Pocket! En glimrende biografi over oppdageren og vitenskapsmannen Alexander von Humboldt (1769-1859)...
Dette er en bok om reiser. Faktiske reiser og mentale reiser. For unge revolusjonære fra hele Europ...
pris: 299.00
pris: 189.00
pris: 349.00
 
 
 

 

STALINS DATTER

SVETLANA ALLILUJEVAS DRAMATISKE LIV
Stalins datter er en biografi om Svetlana Allilujeva – en kvinne som var tvunget til å leve sitt ...
Det norske folkemord var et resultat av Hitlers forrykte jødehat, som bunnet i en oppfatning av ver...
pris: 449.00
pris: 399.00
 
 
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.