- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
Filosofi - 517 utvalgte titler

OM VERDENS ENDE

FUTURUM
Kritik av det svarta förnuftet är en undersökning av hur föreställningar, fakta och fantasier ...
Deborah Danowski
Med fler...
Om verdens ende kom ut på portugisisk i 2014 og har siden blitt oversatt til en rekke språk. Verke...
Carl Schmitts Begrepet om det politiske (1927) er en omstridt bok. Noen mener den er en klassiker i ...
pris: 299.00
pris: 299.00
pris: 328.00
 
 
 

 

KVINNER I FILOSOFIEN

ROMANTIKK, REVOLUSJON, SOSIALT FELLESSKAP

EVERYTHING, ALL THE TIME, EVERYWHERE

HOW WE BECAME POSTMODERN
Finnes det kvinner i 1800-tallsfilosofien? I aller høyeste grad! For første gang på norsk pres...
This book brings together Antonio Negri's critical writings on the nature and form of the modern sta...
Postmodernism stood for everything modernism rejected: fun, exuberance, irresponsibility. But beneat...
pris: 449.00
pris: 339.00
pris: 229.00
 
 
 

 

AN EDUCATION IN JUDGMENT

HANNAH ARENDT AND THE HUMANITIES
Is violent self-defense ethical? In the history of colonialism, racism, sexism, capitalism, there ha...
Straff er et av statens kraftigste uttrykk for autoritet og makt over enkeltmennesker. Derfor trenge...
In An Education in Judgment, philosopher D. N. Rodowick makes the definitive case for a philosophica...
pris: 339.00
pris: 429.00
pris: 499.00
 
 
 

 

FILOSOFDRONNINGER

KJENTE OG UKJENTE KVINNER I FILOSOFIHISTORIEN

LIVETS SKOLE

Å FORSTÅ FØLELSER

HATRED OF CAPITALISM

A SEMIOTEXT(E) READER
Agnete Øye
Med fler...
Filosofihistorien har forsøkt å skjule dem, og langt på vei har den lyktes med det. De fleste har...
En guide til å leve godt og klokt fra Alain de Botton, forfatteren av blant annet Statusjag, Kunste...
Jean Baudrillard meets Cookie Mueller in this gathering of French theory and new American fiction. ...
pris: 199.00
pris: 199.00 399.00
pris: 329.00
 
 
 

 
Feministisk klassiker fra 1792. Wollstonecraft polemiserer mot Rousseaus kjønnsdifferensierte filos...
Hva er meningen med livet? Spørsmålet har vært stilt gang på gang, til alle tider og i alle kult...
Mennesker som trenger hjelp i psykiatrien, møtes i dag oftere med respekt og vilje til empatisk inn...
pris: 399.00
pris: 399.00
pris: 398.00
 
 
 

 

EN AKTIV SUNN FORNUFT?

LESNING AV WHITEHEAD I OPPLØSNINGENS TID
När Den narcissistiska kulturen publicerades första gången 1979, hyllades den amerikanske histori...
Pocket! "Hvordan klarte to aldrende lesbiske jøder å overleve 2. verdenskrig i Frankrike?" spør J...
Den oppgaven Whitehead gir filosofien, å sveise sammen sunn fornuft og innbilningskraften, svarer d...
pris: 379.00
pris: 219.00
pris: 299.00
 
 
 

 

TO LIGHT THE FLAME OF REASON

CLEAR THINKING FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY
To Light the Flame of Reason handler om kunsten å tenke klart. Noe vi trenger mer enn noen gang i...
Her smir Žižek en ny materialisme og utfordrer ikke bare arbeidene til Alain Badiou, Robert B...
Å betrakte andres lidelse er et alderdomsverj, utgitt året før Susan Sontag (1933-2004) døde. So...
pris: 399.00
pris: 259.00
pris: 329.00
 
 
 

 
Forlagets omtale: Susan Sontag's third essay collection brings together her most important critic...
Forlagets omtale: At the Same Time contains sixteen illuminating essays by Susan Sontag. With a p...
Forlagets omtale: Sontag wrote Illness as Metaphor in 1978, while suffering from breast cancer he...
pris: 229.00
pris: 249.00
pris: 229.00
 
 
 

 

AGAINST INTERPRETATION

AND OTHER ESSAYS

REBORN (PB)

EARLY DIARIES 1947-1963
Essaysamlingen fra 1966 som nå er blitt en klassiker. Blant de mer kjente her er On Style og Notes ...
Pocket! Sontags dagbøker. Gjennom selvransakende betroelser, lange leselister, sitater og filosofi...
En av USAs største essayister har her valgt ut mer enn 40 tekster fra de siste to tiårene. Sontag ...
pris: 239.00
pris: 189.00
pris: 269.00
 
 
 

 

AS CONSCIOUSNESS IS HARNESSED TO FLESH (PB)

JOURNALS & NOTEBOOKS 1964-1980

SONTAG

HER LIFE
Dette andre bindet av Susan Sontags dagbøker fortsetter der det første, Reborn, sluttet. Sontag er...
Susan Sontag har levd et mildt sagt interessant liv, og var tilstede stort sett ved alle store begiv...
Spørsmålet om væren er ifølge Martin Heidegger det sentrale spørsmålet i all filosofi. I sitt ...
pris: 249.00
pris: 299.00
pris: 369.00
 
 
 

 
Hannah Arendt er stadig like aktuell med sitt bidrag innen totalitarianismebegrepet og ondskapsprobl...
Forlagets omtale: Achille Mbembe (f. 1957) er en kamerunsk filosof som har gitt viktige bidrag ti...
Aspekter ved den nye høyreradikalismen er basert på en tale som Theodor W. Adorno holdt i 1967, og...
pris: 455.00
pris: 249.00
pris: 249.00
 
 
 

 

DET GODES SUVERENITET

CAPPELENS UPOPULÆRE SKRIFTER
During the pandemic, Marjorie Perloff, leading scholar of global literature, found her mind inelucta...
Den britiske forfatteren Iris Murdoch (1919-1999) er mest kjent for sine romaner, men var også en b...
Søren Kierkegaards "Begrepet angst" fra 1844 er den første boken som i sin helhet vier seg angst s...
pris: 329.00
pris: 259.00
pris: 179.00
 
 
 

 

ENTEN - ELLER

ANNEN DEL
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København i 1843. Verket ble utgitt i pseudon...
"Sykdommen til døden" ble utgitt i 1849 og regnes som et av Søren Kierkegaards hovedverk. Boken ut...
Stadier paa Livets Vei utkom i 1845, da Søren Kierkegaard var 32 år, og i de to foregående årene...
pris: 229.00
pris: 349.00
pris: 399.00
 
 
 

 

EITHER/OR

A FRAGMENT OF LIFE
Møtet med Søren Kierkegaard ga danske Sørine Gotfredsen et nytt syn på seg selv, på livet og p...
In Either/Or, using the voices of two characters - the aesthetic young man of part one, called simpl...
Stadier paa Livets Vei utkom i 1845, da Søren Kierkegaard var 32 år, og i de to foregående årene...
pris: 169.00
pris: 249.00
pris: 229.00
 
 
 

 

FRYKT OG BEVEN

DIALEKTISK LYRIKK
Frykt og beven utkom i 1843, da Søren Kierkegaard var 30 år og i en av sine mest produktive livsfa...
One of the greatest of all philosophical works, covering knowledge, imagination, emotion, morality, ...
The finest single-volume introduction to Kant's ethics available in English. --PHILOSOPHICAL REVIEW,...
pris: 199.00
pris: 189.00
pris: 189.00
 
 
 

 

BUDDHISM

A VERY SHORT INTRODUCTION
The present groundwork is nothing more than the identification and vindication of the supreme princi...
'beauty has purport and significance only for human beings, for beings at once animal and rational' ...
Buddhism: A Very Short Introduction introduces the reader to the teachings of the Buddha and to the ...
pris: 189.00
pris: 249.00
pris: 179.00
 
 
 

 
Tjue-årsutgaven av dette populære og svært viltre forsøket på å sirkle inn selvets mysterium -...
Aristoteles beskriver diktningens forhold til andre kunstarter, dens virkemidler og dens forskjellig...
I Om diktekunsten formulerer Aristoteles teorien om dramaets tre enheter: tidens, stedets og handlin...
pris: 349.00
pris: 299.00
pris: 249.00
 
 
 

 

HOW TO INNOVATE

AN ANCIENT GUIDE TO CREATIVE THINKING
Hvillken statform er best? Hvordan skal man avgjøre når fellesskapet er på sitt mest velfungerend...
What we can learn about fostering innovation and creative thinking from some of the most inventive p...
Aristotle's probing inquiry into some of the fundamental problems of philosophy, The Metaphysics is ...
pris: 399.00
pris: 249.00
pris: 189.00
 
 
 

 

Å FORSTÅ DYR

FILOSOFI FOR HUNDE- OG KATTEELSKERE

SNU TIDEVANNET

MED ROSA LUXEMBURG OG HANNAH ARENDT
«Når jeg leker med katten, kan jeg da være sikker på at det ikke er den som leker med meg?» Mic...
«Entusiasme og kritisk bevissthet, mer trenger vi ikke!» Rosa Luxemburg og Hannah Arendt skydde ik...
Om tilblivelse og undergang kan leses som en videreførelse av bok tre og fire i Om himmelen - om de...
pris: 199.00
pris: 299.00
pris: 399.00
 
 
 

 
Om himmelen er Aristoteles viktigste kosmologiske avhandling, skrevet ca. 350 f.Kr. Den inneholder A...
Aristoteles omtaler Meteorologien som en underavdeling av det han tidligere har behandlet, og han de...
pris: 399.00
pris: 349.00
pris: 399.00
 
 
 

 

OVERVEIELSER II-VI

SVARTE HEFTER 1931-1938 BOK 1
Parva Naturalia er en samling av syv verk av Aristoteles, som diskuterer naturfenomener som involver...
Retorikks søsterbok! I Toposlære forklarer Aristoteles hva en dialektisk diskusjon er: Denne under...
De svarte heftene er en samling tekster skrevet av den tyske filosofen Martin Heidegger i årene 193...
pris: 399.00
pris: 369.00
pris: 399.00
 
 
 

 

SANNHET OG METODE

GRUNNTREKK I EN FILOSOFISK HERMENEUTIKK

VITA ACTIVA

DET VIRKSOMME LIV

STIGMA

NOTES ON THE MANAGEMENT OF SPOILED IDENTITY
Sannhet og metode (1960) er hovedverket innenfor den moderne filosofiske hermeneutikken. Boken danne...
I dette verket gir Hannah Arendt en historisk analyse av forholdet mellom det aktive livets tre komp...
In ancient times stigma were physical marks branded on people considered unfit to be in society. Tod...
pris: 369.00
pris: 369.00
pris: 219.00
 
 
 

 

THE FRONTIERS OF KNOWLEDGE

WHAT WE KNOW ABOUT SCIENCE, HISTORY AND THE MIND
I nyere tid har menneskeheten lært mye om universet, fortiden og om seg selv. Men gjennom våre bem...
A philosophical guide to passengerhood, with reflections on time, space, existence, boredom, our sen...
One of the defining works of twentieth-century sociology: a revelatory analysis of how we present ou...
pris: 219.00
pris: 249.00
pris: 219.00
 
 
 

 

HITLER, FILOSOFIEN OG HATET

KOMMENTAR TIL DEN IDENTITETSPOLITISKE DISKURSEN

AFTER LOCKDOWN

A METAMORPHOSIS
En mann og en dame møtes på et fly fra Paris til London og har en avslappet samtale. Og slik begyn...
Å tro at vi europeere kan holde nasjonalsosialismen på avstand, som et objekt, er i beste fall en ...
After the harrowing experience of the pandemic and lockdown, both states and individuals have been s...
pris: 189.00
pris: 299.00
pris: 289.00
 
 
 

 
Forlagets omtale: 'Moralens genealogi' er boken hvor Nietzsche innfører det berømte skillet mel...
Forlagets omtale: 'Tragediens fødsel' er Nietzsches første bok. Her ser han på antikkens grunn...
Antropologisk klassiker om hvordan forestillinger om renhet og urenhet er sentrale i alle i kulturer.
pris: 199.00
pris: 199.00
pris: 179.00 329.00
 
 
 

 
Bourdieus teorier om symbolsk makt og vold er godt egnet til å forklare forholdet mellom kjønnene....
Bourdieus teorier om symbolsk makt og vold er godt egnet til å forklare forholdet mellom kjønnene....
Forlagets omtale: Hannah Arendt er en av det forrige århundrets mest betydningsfulle tenkere. I ...
pris: 249.00
pris: 249.00
pris: 349.00
 
 
 

 

RADIKALISM

PERSPEKTIV PÅ RADIKALA UTTRYCK OCH HANDLINGAR INOM KONST, FILOSOFI OCH RELIGION

SPINOZA OG JEG

OG VÅR TEOLOGISK-POLITISKE TRAKTAT FOR DET SEKULÆRE SAMFUNN

THE FRENCH MIND

400 YEARS OF ROMANCE, REVOLUTION AND RENEWAL
I boken diskuterar författarna åtta exempel på radikala uttryck eller radikalism: från konstvete...
Forlagets omtale: I møte med en sekularisering som har avskaffet den norske statskirke, har teol...
We are endlessly fascinated by the French. We are fascinated by their way of life, their creativity,...
pris: 349.00
pris: 369.00
pris: 499.00
 
 
 

 

TEKNOLOGIENS FILOSOFI

METAFYSISKE PROBLEMSTILLINGER
Jameson's first full-length engagement with Walter Benjamin's work. The Benjamin Files offers a c...
Massepsykologi og jeg-analyse (1921) tar utgangspunkt i Gustav Le Bons "Massenes psykologi" (1895). ...
Forlagets omtale: Vi lever i en informasjonsteknologisk utvikling verden aldri har sett maken til...
pris: 269.00
pris: 369.00
pris: 349.00
 
 
 

 

TEKNODIVERSITET

FUTURUM 4

VITAL MATERIE

FUTURUM 5

ÉN SVALE GJØR INGEN SOMMER

FILOSOFI OM LYKKE
Teknodiversitet innebærer for den innflytelsesrike Hong Kong filosofen Yuk Hui å vise andre retnin...
Den amerikanske filosofen Jane Bennetts banebrytende bok åpner opp spørsmålet om en politisk mate...
«Én svale gjør ingen sommer», skrev den greske filosofen Aristoteles for 2400 år siden. Slik er...
pris: 299.00
pris: 299.00
pris: 329.00
 
 
 

 
Rune Slagstad har satt sammen utvalget av artikler i Politikk i dystre tider, og han har valgt sentr...
Hvordan har menneskeånden blitt til? Hva måtte den gjennomgå og gjennomleve for å komme fram til...
Tema: Hegel i dag Redaktører: Gisle Selnes, Hans Jacob Ohldieck, Lars Bugge og Geir O. Rønning ...
pris: 199.00 399.00
pris: 499.00
pris: 245.00
 
 
 

 

THE ESSENTIAL SCHOPENHAUER

KEY SELECTIONS FROM THE WORLD AS WILL AND REPRESENTATION AND OTHER WRITINGS

BALD

35 PHILOSOPHICAL SHORT CUTS
What is the meaning of life? How should I live? Is there any purpose to the universe? Generations ha...
Forlagets omtale: Amerikaneren C. Wright Mills (1916-1962) var sosiologiens enfant terrible, en s...
The moderator of the New York Times’ Stone column and the author of numerous books on everything ...
pris: 229.00
pris: 249.00
pris: 299.00
 
 
 

 

THINKING WITHOUT A BANISTER

ESSAYS IN UNDERSTANDING, 1953-1975

STREET LIFE AND MORALS

GERMAN PHILOSOPHY IN HITLER'S LIFETIME

TIME OF THE MAGICIANS

THE GREAT DECADE OF PHILOSOPHY, 1919-1929
Forlagets omtale: Hannah Arendt was born in Germany in 1906 and lived in America from 1941 until ...
With resonance for today, this book explores a significant crisis of German philosophy and national ...
A gripping narrative of the intertwined lives of the four philosophers whose ideas reshaped the twen...
pris: 279.00
pris: 459.00
pris: 219.00
 
 
 

 

THE COSMOPOLITAN TRADITION

A NOBLE BUT FLAWED IDEAL

ESSAYS - BOK 2

(MONTAIGNE)
The cosmopolitan political tradition in Western thought begins with the Greek Cynic Diogenes, who, w...
Kontroversiell moderne klassiker der Bauman argumenterer for at jødeutryddelsen må forstås som en...
Denne andre boka av Montaignes essays er den som i størst grad dreier seg om hans livserfaringer og...
pris: 299.00
pris: 298.00
pris: 199.00
 
 
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.