- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
Filosofi - 86 utvalgte titler

GRAND HOTEL ABYSS

THE LIVES OF THE FRANKFURT SCHOOL
En hyllest til det vakre spillet fra den britiske filosofen Simon Critchley.
I 1923 samlet en gruppe radikale tyske filosofer seg for å prøve å forklare den moderne verden. B...
pris: 299.00
pris: 169.00
pris: 189.00
 
 
 

 
Boka presenterer 17 klassiske tenkere innenfor hermeneutikkens virkefelt, og gir ei innføring til h...
pris: 169.00
pris: 189.00
pris: 149.00 248.00
 
 
 

 

VITA ACTIVA

DET VIRKSOMME LIV

GENERAL INTELLECTS

21 THINKERS FOR THE 21ST CENTURY
I dette verket gir Hannah Arendt en historisk analyse av forholdet mellom det aktive livets tre komp...
Klart og kritisk essay om globaliseringens konsekvenser på det sosiale og menneskelige plan. På de...
Hvor ble det av de store intellektuelle som engasjerte seg i samfunnsdebatten og utfordret oss alle?...
pris: 299.00
pris: 298.00
pris: 299.00
 
 
 

 

FUTURABILITY

THE AGE OF IMPOTENCE AND THE HORIZON OF POSSIBILITY
Årets første nummer av Agora har temaene Frantz Fanon og PierreBourdieu. Med bidrag av blant andre...
Bill Bryson, forfatteren av noen av nittitallets morsomste reiseskildringer, tramper inn i popul...
Mange ser nødvendigheten av en omveltning, mener den italienske filosofen Franco 'Bifo' Berardi. S...
pris: 230.00
pris: 149.00
pris: 299.00
 
 
 

 

AT THE EXISTENTIALIST CAFE (PB)

FREEDOM, BEING & APRICOT COCKTAILS

OM FOTOGRAFI

(ARTES)
Lettbent og personlig introduksjon til eksistensialistene og deres tenkning. Bakewell skisser opp be...
Om det tragiske; Vett og uvett; Indføring i litterær dramaturgi; Den logiske sandkasse; Barske gl...
I denne nærmest klassiske essaysamlingen utforskerer og diskuterer Susan Sontag fotografiet som kun...
pris: 169.00
pris: 1499.00
pris: 299.00
 
 
 

 

FROM BACTERIA TO BACH AND BACK

THE EVOLUTION OF MINDS
"In this eye-opening, intellectually stimulating appreciation of a fascinating school of philosophy,...
"What is human consciousness and how is it possible? These questions fascinate thinking people from ...
Flytende modernitet tar opp overgangen mellom det tradisjonelle samfunnet og vår nye tid. Bauman me...
pris: 299.00
pris: 399.00
pris: 298.00
 
 
 

 
I 2005 var det femti år siden denne klassikeren ble utgitt første gang, og tretti år siden Hanna...
I bøkene On Beauty og On Ugliness undersøkte Eco det skjønnes og det stygges historie i den vest...
Det stygge og heslige er ikke noe så enkelt som det skjønnes motsetning, skriver Eco innledningsvi...
pris: 229.00
pris: 349.00
pris: 349.00
 
 
 

 

ON BEAUTY (SC)

A HISTORY OF A WESTERN IDEA
Umberto Eco tar her for seg Skjønnhetens historie opp gjennom århundrene. Begrepet skjønnhet har ...
Geir O. Rønning
Med fler...
Nytt nummer av Agora om globalisering. Skribenter som Ola Innset, Bent Sofus Tranøy, Stein Sundstø...
De fleste tror de har en, men få kan forklare hva sjel er. Vi snakker om en hel og ren sjel, om en ...
pris: 349.00
pris: 230.00
pris: 379.00
 
 
 

 
Et essay om det fotografiske bildet, der Barthes spør: Kan fotografi være kunst? Kommer virkelighe...
På 1960-tallet var Emanuele Severino professor i filosofi ved Det katolske universitet i Milano, bl...
Fransk idéhistorie fra Descartes til Derrida, i et personlig format. Med et sympatisk blikk, undrer...
pris: 299.00
pris: 329.00
pris: 169.00
 
 
 

 

THE DREAM OF ENLIGHTENMENT

THE RISE OF MODERN PHILOSOPHY
I denne lille boken minner Dag Østerberg om hovedtrekkene i Kapitalen av Karl Marx i en tid da marx...
I denne kompakte filosofihistorien har Anthony Gottlieb tatt utgangspunkt i perioden fra 1640-tallet...
Til alle tider har mennesker fundert på hva som kan gjøre dem lykkelige. Mange lever etter klassis...
pris: 299.00
pris: 299.00
pris: 169.00
 
 
 

 

I DENNE VERDEN

OM SUSAN SONTAG
Håndverk representerer en basal menneskelig vilje: viljen til å gjøre en god jobb for jobbens ...
Uansett hvor man står politisk eller religiøst, vil man hevde at man står på det godes side - me...
Den amerikanske forfatteren og kulturkritikeren Susan Sontag (1933-2004) var det hun selv betegnet s...
pris: 179.00
pris: 189.00
pris: 379.00
 
 
 

 

OUTLIERS

THE STORY OF SUCCESS

MYTHOMANIA

TALES OF OUR TIMES, FROM APPLE TO ISIS
Roland Barthes var en forkjemper for språkets evne til fornyelse. Men klisjeene og stereotypiene er...
Malcolm Gladwell har en egen evne til å formulere populærvitenskaplige spørsmål som vekker inter...
Peter Conrad vever sammen oldtidens myter med dagens kjøpesterke kultur for å vise absurditetet i ...
pris: 299.00
pris: 169.00
pris: 299.00
 
 
 

 

AT THE EXISTENTIALIST CAFE

FREEDOM, BEING, AND APRICOT COCKTAILS

MUSICOPHILIA (PB)

TALES OF MUSIC AND THE BRAIN
Dette nummeret av Agora omhandler Jorge Luis Borges. Her finner du en Borges-dossier på 17 tekster ...
Lettbent og personlig introduksjon til eksistensialistene og deres tenkning. Bakewell skisser opp be...
Ny i pocket! Revidert og utvidet utgave. Nevrologen Oliver Sacks har gjort stor suksess med en rek...
pris: 120.00
pris: 299.00
pris: 189.00
 
 
 

 

GLOBALKUNNSKAP

RENESSANSE FOR EN NY OPPLYSNINGSTID
I denne boka viser Dag Herbjørnsrud hvordan mange av våre verdensbilder er blitt endret de siste t...
Kultur er et sentralt aspekt ved det å være menneske. Men hva kultur er, det er ikke så lett å d...
På sporet av den tapte tid er klassikeren mange føler de burde ha lest. Andre regner den til en av...
pris: 399.00
pris: 299.00
pris: 199.00
 
 
 

 

DEN LEVENDE KROPPEN

MOT EN NY FORSTÅELSE AV MENNESKE OG NATUR
Den levende kroppen er resultatet av et banebrytende samarbeid som viser at tanken om «de to kultur...
Franskmennenes mest kjente fenomenolog som senere har inspirert bl.a. Bourdieu interesserte seg ogs...
«Hva er tredjestanden?» ble revet bort fra hyllene da den kom ut i Frankrike i januar 1789. «Har ...
pris: 399.00
pris: 149.00 198.00
pris: 349.00
 
 
 

 

BATTLING THE GODS

ATHEISM IN THE ANCIENT WORLD
I 2005 var det femti år siden denne klassikeren ble utgitt første gang, og tretti år siden Hanna...
Dette er Simone de Beauvoirs personlige reiseberetning fra hennes fire måndeder lange opphold i USA...
pris: 499.00
pris: 299.00
pris: 149.00
 
 
 

 
"Sykdommen til døden" ble utgitt i 1849 og regnes som et av Søren Kierkegaards hovedverk. Boken ut...
Hovedpersonen i dette nummeret av Agora er Nancy Fraser, og med dette løftes temaer som feminisme, ...
Med enkle ord og i en direkte tone henvender pave Frans seg til hver mann og kvinne på Jorden, i fo...
pris: 349.00
pris: 230.00
pris: 259.00
 
 
 

 

DEN MODERNE VERDENS IDÉHISTORIE

I SKYGGEN AV FREMTIDEN

WHAT MONEY CAN'T BUY

THE MORAL LIMITS OF MARKETS

PASSAGEARBETET - BAND 2

PARIS, 1800-TALETS HUVUDSTAD
Pocket! Den moderne verdens idéhistorie - i skyggen av fremtiden er en bred fremstilling av de s...
I denne boka tar Harvard-professor Michael J. Sandel et kritisk oppgjør med markedssamfunnet. Han t...
Walter Benjamins legendariske kulturverk nå tilgjengelig i svensk oversettelse. Den tyske filosofen...
pris: 199.00
pris: 169.00
pris: 469.00
 
 
 

 

PASSAGEARBETET - BAND 1

PARIS, 1800-TALETS HUVUDSTAD

BUBBLES

SPHERES 1
Walter Benjamins legendariske kulturverk nå tilgjengelig i svensk oversettelse. Den tyske filosofen...
Første del av Peter Sloterdijks hovedverk Spheres (Sphären), nå i  engelsk oversettelse. I tre...
 Med nazistenes forsøk på utryddelse av jøder, sigøynere og andre folkegrupper trodde de fleste...
pris: 469.00
pris: 349.00
pris: 469.00
 
 
 

 

THE ENLIGHTENMENT

AND WHY IT STILL MATTERS (PB)
Den britiske litteraturteoretikeren Terry Eagleton går her til angrep på ti av de innvendingene so...
Tekstsamling med lange utdrag fra Arendts hovedverk (Vita Activa, Eichmann i Jerusalem og Totalitari...
Frihet og likhet. Menneskerettigheter. Ytringsfrihet. Vitenskapelig metode. Det er bare noen av iden...
pris: 199.00
pris: 229.00
pris: 259.00
 
 
 

 

I TEGNETS TID

UTVALGTE ARTIKLER OG ESSAYS
Roland Barthes var Frankrikes ledende intellektuelle, og en kjent litteraturkritiker, semiolog, sosi...
«Jeg finner alle emner like fruktbare», skriver Montaigne for ham kan selv de mest dagligdagse he...
Filosofisk materialisme i enhver form – fra vitenskapelig naturalisme til Deluzes nymaterialisme ...
pris: 299.00
pris: 199.00
pris: 229.00
 
 
 

 
Ensomheten sier oss noe viktig om oss selv og vår plass i verden.Denne boken tar for seg både den ...
Nytt nummer av Agora, denne gang er tema livspolitikk. Med innlegg av bl.a. Antonio Negri, Michel Fo...
Etterspurt sosiologisk/historisk klassiker som undersøker ubalansen mellom privat og offentlig erfa...
pris: 299.00
pris: 190.00
pris: 259.00
 
 
 

 

LESS THAN NOTHING

HEGEL AND THE SHADOW OF DIALECTICAL MATERIALISM

WAR AND REVOLUTION

RETHINKING THE 20TH CENTURY
I dette hovedverket vender Zizek all sin oppmerksomhet mot Hegel, den ruvende filosofen som to hundr...
En spennende gjennomgang av vestlig, revolusjonær tradisjon, med politisk brodd. I Liberalism - A ...
Pocket! Zizek holder dommedag over den globale kapitalismen. De fire ansvarlige som utpekes er den ...
pris: 399.00
pris: 289.00
pris: 249.00
 
 
 

 

POLITICS AND LETTERS

INTERVIEWS WITH NEW LEFT REVIEW

MOLECULAR RED

THEORY FOR THE ANTHROPOCENE
Raymond Williams (1921-1988) var en av pionerene innen kulturstudier og en nøkkelfigur på britisk ...
Mennesket har nå endret planeten i den grad at geologer foreslår å innføre en ny geologisk epoke...
pris: 259.00
pris: 279.00
pris: 230.00
 
 
 

 

FREEDOM REGAINED

THE POSSIBILITY OF FREE WILL

MORGEN VED MIDNATT

DEN UNGE RUDOLF STEINERS LIV OG SAMTID, VERK OG HORISONT
Hele det filosofiske foretak som kalles tysk idelisme - vi inkluderer for korthets skyld han som ber...
Foruten å være den fremste og mest omstridte esoteriker i nyere tid, er Rudolf Steiner (1861-1925)...
pris: 398.00
pris: 259.00
pris: 499.00
 
 
 

 

ENTEN - ELLER

FØRSTE DEL

ENTEN - ELLER

ANNEN DEL
Søren Kierkegaards "Begrepet angst" fra 1844 er den første boken som i sin helhet vier seg angst s...
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København 20. februar 1843. Verket ble utgitt...
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København i 1843. Verket ble utgitt i pseudon...
pris: 169.00
pris: 199.00
pris: 199.00
 
 
 

 

FILOSOFENE

VESTERLANDSK TENKNING SIDEN 1900
Maleriet er blant de få tingene jeg skriver om med glede, og uten å kjempe mot hva det nå måtte ...
Schopenhauers hovedverk fra 1818. Tekstutvalg og innledning ved Johan Fredrik Bjelke. Oversatt av He...
Hva er egentlig moderne filosofi? Hva har filosofene arbeidet med det siste århundret? Hva har vær...
pris: 149.00 198.00
pris: 199.00
pris: 449.00
 
 
 

 
Filosofisk materialisme i enhver form – fra vitenskapelig naturalisme til Deluzes nymaterialisme ...
"En av de mest fremtrendende trekkene ved vår kultur er at det er så mye bullshit." Slik innledet...
Førti års filosofihistorie sett gjennom essay, foredrag og bokanmeldelser av en av vår tids stør...
pris: 299.00
pris: 99.00
pris: 299.00
 
 
 

 

UTOPIA OR BUST

A GUIDE TO THE PRESENT CRISIS

AGORA 2013 NR. 3-4 - FRANSK FILOSOFI

ETTER POSTSTRUKTURALISMEN
Kort introduksjon til kritisk teori i dag. Med finanskrisen og ettervirkningene gjenoppdaget media M...
Hva skjer i fransk filosofi i dag? Dette nummeret av Agora er viet fransk filosofi etter poststruktu...
pris: 149.00
pris: 230.00
 
 
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.