- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
Filosofi - 504 utvalgte titler
Å betrakte andres lidelse er et alderdomsverj, utgitt året før Susan Sontag (1933-2004) døde. So...
Forlagets omtale: Susan Sontag's third essay collection brings together her most important critic...
Forlagets omtale: At the Same Time contains sixteen illuminating essays by Susan Sontag. With a p...
pris: 329.00
pris: 229.00
pris: 249.00
 
 
 

 

AGAINST INTERPRETATION

AND OTHER ESSAYS

REBORN (PB)

EARLY DIARIES 1947-1963
Forlagets omtale: Sontag wrote Illness as Metaphor in 1978, while suffering from breast cancer he...
Essaysamlingen fra 1966 som nå er blitt en klassiker. Blant de mer kjente her er On Style og Notes ...
Pocket! Sontags dagbøker. Gjennom selvransakende betroelser, lange leselister, sitater og filosofi...
pris: 229.00
pris: 239.00
pris: 189.00
 
 
 

 

AS CONSCIOUSNESS IS HARNESSED TO FLESH (PB)

JOURNALS & NOTEBOOKS 1964-1980

SONTAG

HER LIFE
En av USAs største essayister har her valgt ut mer enn 40 tekster fra de siste to tiårene. Sontag ...
Dette andre bindet av Susan Sontags dagbøker fortsetter der det første, Reborn, sluttet. Sontag er...
Susan Sontag har levd et mildt sagt interessant liv, og var tilstede stort sett ved alle store begiv...
pris: 269.00
pris: 249.00
pris: 299.00
 
 
 

 
Spørsmålet om væren er ifølge Martin Heidegger det sentrale spørsmålet i all filosofi. I sitt ...
Hannah Arendt er stadig like aktuell med sitt bidrag innen totalitarianismebegrepet og ondskapsprobl...
Forlagets omtale: Achille Mbembe (f. 1957) er en kamerunsk filosof som har gitt viktige bidrag ti...
pris: 369.00
pris: 455.00
pris: 249.00
 
 
 

 

DET GODES SUVERENITET

CAPPELENS UPOPULÆRE SKRIFTER
Aspekter ved den nye høyreradikalismen er basert på en tale som Theodor W. Adorno holdt i 1967, og...
During the pandemic, Marjorie Perloff, leading scholar of global literature, found her mind inelucta...
Den britiske forfatteren Iris Murdoch (1919-1999) er mest kjent for sine romaner, men var også en b...
pris: 249.00
pris: 329.00
pris: 259.00
 
 
 

 

ENTEN - ELLER

FØRSTE DEL

ENTEN - ELLER

ANNEN DEL
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København 20. februar 1843. Verket ble utgitt...
Søren Kierkegaards "Begrepet angst" fra 1844 er den første boken som i sin helhet vier seg angst s...
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København i 1843. Verket ble utgitt i pseudon...
pris: 229.00
pris: 179.00
pris: 229.00
 
 
 

 
"Sykdommen til døden" ble utgitt i 1849 og regnes som et av Søren Kierkegaards hovedverk. Boken ut...
Stadier paa Livets Vei utkom i 1845, da Søren Kierkegaard var 32 år, og i de to foregående årene...
Møtet med Søren Kierkegaard ga danske Sørine Gotfredsen et nytt syn på seg selv, på livet og p...
pris: 349.00
pris: 399.00
pris: 169.00
 
 
 

 

EITHER/OR

A FRAGMENT OF LIFE

FRYKT OG BEVEN

DIALEKTISK LYRIKK
In Either/Or, using the voices of two characters - the aesthetic young man of part one, called simpl...
Stadier paa Livets Vei utkom i 1845, da Søren Kierkegaard var 32 år, og i de to foregående årene...
Frykt og beven utkom i 1843, da Søren Kierkegaard var 30 år og i en av sine mest produktive livsfa...
pris: 249.00
pris: 229.00
pris: 199.00
 
 
 

 
One of the greatest of all philosophical works, covering knowledge, imagination, emotion, morality, ...
The finest single-volume introduction to Kant's ethics available in English. --PHILOSOPHICAL REVIEW,...
The present groundwork is nothing more than the identification and vindication of the supreme princi...
pris: 189.00
pris: 189.00
pris: 189.00
 
 
 

 

BUDDHISM

A VERY SHORT INTRODUCTION
'beauty has purport and significance only for human beings, for beings at once animal and rational' ...
Buddhism: A Very Short Introduction introduces the reader to the teachings of the Buddha and to the ...
Tjue-årsutgaven av dette populære og svært viltre forsøket på å sirkle inn selvets mysterium -...
pris: 249.00
pris: 179.00
pris: 349.00
 
 
 

 
Aristoteles beskriver diktningens forhold til andre kunstarter, dens virkemidler og dens forskjellig...
I Om diktekunsten formulerer Aristoteles teorien om dramaets tre enheter: tidens, stedets og handlin...
Hvillken statform er best? Hvordan skal man avgjøre når fellesskapet er på sitt mest velfungerend...
pris: 299.00
pris: 249.00
pris: 399.00
 
 
 

 

HOW TO INNOVATE

AN ANCIENT GUIDE TO CREATIVE THINKING

Å FORSTÅ DYR

FILOSOFI FOR HUNDE- OG KATTEELSKERE
What we can learn about fostering innovation and creative thinking from some of the most inventive p...
Aristotle's probing inquiry into some of the fundamental problems of philosophy, The Metaphysics is ...
«Når jeg leker med katten, kan jeg da være sikker på at det ikke er den som leker med meg?» Mic...
pris: 249.00
pris: 189.00
pris: 199.00
 
 
 

 

SNU TIDEVANNET

MED ROSA LUXEMBURG OG HANNAH ARENDT
«Entusiasme og kritisk bevissthet, mer trenger vi ikke!» Rosa Luxemburg og Hannah Arendt skydde ik...
Om tilblivelse og undergang kan leses som en videreførelse av bok tre og fire i Om himmelen - om de...
Om himmelen er Aristoteles viktigste kosmologiske avhandling, skrevet ca. 350 f.Kr. Den inneholder A...
pris: 299.00
pris: 399.00
pris: 399.00
 
 
 

 
Aristoteles omtaler Meteorologien som en underavdeling av det han tidligere har behandlet, og han de...
Parva Naturalia er en samling av syv verk av Aristoteles, som diskuterer naturfenomener som involver...
pris: 349.00
pris: 399.00
pris: 399.00
 
 
 

 

OVERVEIELSER II-VI

SVARTE HEFTER 1931-1938 BOK 1

SANNHET OG METODE

GRUNNTREKK I EN FILOSOFISK HERMENEUTIKK
Retorikks søsterbok! I Toposlære forklarer Aristoteles hva en dialektisk diskusjon er: Denne under...
De svarte heftene er en samling tekster skrevet av den tyske filosofen Martin Heidegger i årene 193...
Sannhet og metode (1960) er hovedverket innenfor den moderne filosofiske hermeneutikken. Boken danne...
pris: 369.00
pris: 399.00
pris: 369.00
 
 
 

 

VITA ACTIVA

DET VIRKSOMME LIV

STIGMA

NOTES ON THE MANAGEMENT OF SPOILED IDENTITY

THE FRONTIERS OF KNOWLEDGE

WHAT WE KNOW ABOUT SCIENCE, HISTORY AND THE MIND
I dette verket gir Hannah Arendt en historisk analyse av forholdet mellom det aktive livets tre komp...
In ancient times stigma were physical marks branded on people considered unfit to be in society. Tod...
I nyere tid har menneskeheten lært mye om universet, fortiden og om seg selv. Men gjennom våre bem...
pris: 369.00
pris: 219.00
pris: 219.00
 
 
 

 
A philosophical guide to passengerhood, with reflections on time, space, existence, boredom, our sen...
One of the defining works of twentieth-century sociology: a revelatory analysis of how we present ou...
En mann og en dame møtes på et fly fra Paris til London og har en avslappet samtale. Og slik begyn...
pris: 249.00
pris: 219.00
pris: 189.00
 
 
 

 

HITLER, FILOSOFIEN OG HATET

KOMMENTAR TIL DEN IDENTITETSPOLITISKE DISKURSEN

AFTER LOCKDOWN

A METAMORPHOSIS
Å tro at vi europeere kan holde nasjonalsosialismen på avstand, som et objekt, er i beste fall en ...
After the harrowing experience of the pandemic and lockdown, both states and individuals have been s...
Forlagets omtale: 'Moralens genealogi' er boken hvor Nietzsche innfører det berømte skillet mel...
pris: 299.00
pris: 289.00
pris: 199.00
 
 
 

 
Forlagets omtale: 'Tragediens fødsel' er Nietzsches første bok. Her ser han på antikkens grunn...
Antropologisk klassiker om hvordan forestillinger om renhet og urenhet er sentrale i alle i kulturer.
Bourdieus teorier om symbolsk makt og vold er godt egnet til å forklare forholdet mellom kjønnene....
pris: 199.00
pris: 179.00 329.00
pris: 249.00
 
 
 

 

RADIKALISM

PERSPEKTIV PÅ RADIKALA UTTRYCK OCH HANDLINGAR INOM KONST, FILOSOFI OCH RELIGION
Bourdieus teorier om symbolsk makt og vold er godt egnet til å forklare forholdet mellom kjønnene....
Forlagets omtale: Hannah Arendt er en av det forrige århundrets mest betydningsfulle tenkere. I ...
I boken diskuterar författarna åtta exempel på radikala uttryck eller radikalism: från konstvete...
pris: 249.00
pris: 349.00
pris: 349.00
 
 
 

 

SPINOZA OG JEG

OG VÅR TEOLOGISK-POLITISKE TRAKTAT FOR DET SEKULÆRE SAMFUNN

THE FRENCH MIND

400 YEARS OF ROMANCE, REVOLUTION AND RENEWAL
Forlagets omtale: I møte med en sekularisering som har avskaffet den norske statskirke, har teol...
We are endlessly fascinated by the French. We are fascinated by their way of life, their creativity,...
Jameson's first full-length engagement with Walter Benjamin's work. The Benjamin Files offers a c...
pris: 369.00
pris: 499.00
pris: 269.00
 
 
 

 

TEKNOLOGIENS FILOSOFI

METAFYSISKE PROBLEMSTILLINGER

TEKNODIVERSITET

FUTURUM 4
Massepsykologi og jeg-analyse (1921) tar utgangspunkt i Gustav Le Bons "Massenes psykologi" (1895). ...
Forlagets omtale: Vi lever i en informasjonsteknologisk utvikling verden aldri har sett maken til...
Teknodiversitet innebærer for den innflytelsesrike Hong Kong filosofen Yuk Hui å vise andre retnin...
pris: 369.00
pris: 349.00
pris: 299.00
 
 
 

 

VITAL MATERIE

FUTURUM 5

ÉN SVALE GJØR INGEN SOMMER

FILOSOFI OM LYKKE
Den amerikanske filosofen Jane Bennetts banebrytende bok åpner opp spørsmålet om en politisk mate...
«Én svale gjør ingen sommer», skrev den greske filosofen Aristoteles for 2400 år siden. Slik er...
Rune Slagstad har satt sammen utvalget av artikler i Politikk i dystre tider, og han har valgt sentr...
pris: 299.00
pris: 329.00
pris: 199.00 399.00
 
 
 

 

THE ESSENTIAL SCHOPENHAUER

KEY SELECTIONS FROM THE WORLD AS WILL AND REPRESENTATION AND OTHER WRITINGS
Hvordan har menneskeånden blitt til? Hva måtte den gjennomgå og gjennomleve for å komme fram til...
Tema: Hegel i dag Redaktører: Gisle Selnes, Hans Jacob Ohldieck, Lars Bugge og Geir O. Rønning ...
What is the meaning of life? How should I live? Is there any purpose to the universe? Generations ha...
pris: 499.00
pris: 245.00
pris: 229.00
 
 
 

 

BALD

35 PHILOSOPHICAL SHORT CUTS

THINKING WITHOUT A BANISTER

ESSAYS IN UNDERSTANDING, 1953-1975
Forlagets omtale: Amerikaneren C. Wright Mills (1916-1962) var sosiologiens enfant terrible, en s...
The moderator of the New York Times’ Stone column and the author of numerous books on everything ...
Forlagets omtale: Hannah Arendt was born in Germany in 1906 and lived in America from 1941 until ...
pris: 249.00
pris: 299.00
pris: 279.00
 
 
 

 

STREET LIFE AND MORALS

GERMAN PHILOSOPHY IN HITLER'S LIFETIME

TIME OF THE MAGICIANS

THE GREAT DECADE OF PHILOSOPHY, 1919-1929

THE COSMOPOLITAN TRADITION

A NOBLE BUT FLAWED IDEAL
With resonance for today, this book explores a significant crisis of German philosophy and national ...
A gripping narrative of the intertwined lives of the four philosophers whose ideas reshaped the twen...
The cosmopolitan political tradition in Western thought begins with the Greek Cynic Diogenes, who, w...
pris: 459.00
pris: 219.00
pris: 299.00
 
 
 

 

ESSAYS - BOK 1

(MONTAIGNE)

ESSAYS - BOK 2

(MONTAIGNE)
Kontroversiell moderne klassiker der Bauman argumenterer for at jødeutryddelsen må forstås som en...
Denne første boka av Montaignes essays tar utgangspunkt i historiske og militære emner så vel som...
Denne andre boka av Montaignes essays er den som i størst grad dreier seg om hans livserfaringer og...
pris: 298.00
pris: 199.00
pris: 199.00
 
 
 

 

ESSAYS - BOK 3

(MONTAIGNE)

METAPHYSICAL ANIMALS

HOW FOUR WOMEN BROUGHT PHILOSOPHY BACK TO LIFE

ON LOVE & TYRANNY

THE LIFE AND POLITICS OF HANNAH ARENDT
Denne tredje boka av Montaignes essays inneholder blant annet tekster om klasseskiller, kolonisering...
Forlagets omtale:   Iris Murdoch, Mary Midgley, Philippa Foot and Elizabeth Anscombe were phi...
Forlagets omtale: Hannah Arendt dedicated her life to thinking through the most fundamental and d...
pris: 199.00
pris: 269.00
pris: 329.00
 
 
 

 

MARX IN MOVEMENT

OPERAISMO IN CONTEXT

AGAINST THE TIDE

THE BEST OF ROGER SCRUTON'S COLUMNS, COMMERNTARIES AND CRITICISM
Forlagets omtale: This first volume in a new trilogy of books by Antonio Negri examines and devel...
Forlagets omtale: 'His moral courage shines through from the start.' - Sunday TelegraphThe defini...
Saygio
Med fler...
Forlagets omtale: 'I have relinquished all that ties me to the world, but the one thing that stil...
pris: 299.00
pris: 299.00
pris: 129.00
 
 
 

 

REVOLUTIONARY MATHEMATICS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, STATISTICS AND THE LOGIC OF CAPITALISM
Forlagets omtale: Our finances, politics, media, opportunities, information, shopping and knowled...
På 1960-tallet var Emanuele Severino professor i filosofi ved Det katolske universitet i Milano, bl...
Om rettferdighet finnes det i hovedsak to moralfilosofiske retninger som begge har sin kilde i...
pris: 329.00
pris: 379.00
pris: 249.00
 
 
 

 

DET FRIE MENNESKE

EN INNFØRING I SPINOZAS FILOSOFI

FOUCAULT'S ANALYSIS OF MODERN GOVERNMENTALITY

A CRITIQUE OF POLITICAL REASON
I denne boka tar Arne Næss utgangspunkt i Spinozas hovedverk, Etikken, og leder leseren inn i hans ...
Forlagets omtale: Our current culture is dominated by the ideology of creativity. One is supposed...
En omfattende og systematisk sammensetning av Foucaults arbeid om makt og regjering fra 1970 og frem...
pris: 199.00
pris: 189.00
pris: 379.00
 
 
 

 

DIALOG

EN FILOSOFISK TILNÆRMING
Dialog er grunnleggende i menneskers liv og samliv. Når dialog forstummer, er det fare på ferde, e...
Robert Burtons labyrintiske, lekne mesterverk er et forsøk på å dissekere melankolien, som plaget...
Menneskedrivhuset er et fortettet og innholdsrikt essay som med utgangspunkt i Martin Heideggers fil...
pris: 329.00
pris: 599.00
pris: 299.00
 
 
 

 

VÅRT ENDA LIV

SEKULÄR TRO OCH ANDLIG FRIHET

THE AGE OF A.I.

AND OUR HUMAN FUTURE
Hva er løgn? Og hvorfor er det så galt å lyve? Lars Fr.H. Svendsen har hatt stor suksess, både h...
Uppmärksammade och hyllade This Life: Secular Faith and Spiritual Freedom av filosofen Martin Hä...
Henry Kissinger
Med fler...
En A.I. som lærte å spille sjakk, oppdaget trekk som ingen menneskelig mester ville ha tenkt på. ...
pris: 169.00 379.00
pris: 179.00 249.00
pris: 269.00
 
 
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.