- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
Filosofi - 71 utvalgte titler

ENTEN - ELLER

FØRSTE DEL

ENTEN - ELLER

ANNEN DEL

EN SOMMER MED - TRILOGI

MONTAIGNE, PROUST & BAUDELAIRE
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København 20. februar 1843. Verket ble utgitt...
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København i 1843. Verket ble utgitt i pseudon...
Pakken inneholder En sommer med Montaigne, En sommer med Proust og En sommer med Baudelaire.
pris: 199.00
pris: 199.00
pris: 449.00
 
 
 

 
Julia Kristeva
Med fler...
På sporet av den tapte tid er klassikeren mange føler de burde ha lest. Andre regner den til en av...
«Jeg finner alle emner like fruktbare», skriver Montaigne for ham kan selv de mest dagligdagse he...
Dette er Simone de Beauvoirs skildring av egen barndom og ungdomstid i Frankrike tidlig i århundret...
pris: 199.00
pris: 199.00
Utsolgt
 
 
 

 
Dette er Simone de Beauvoirs skildring av egen barndom og ungdomstid i Frankrike tidlig i århundret...
Hannah Arendt er stadig like aktuell med sitt bidrag innen totalitarianismebegrepet og ondskapsprobl...
En klassiker innen politisk filosofi. Arendt leter etter felles prinsipper for revolusjoner. Fra de ...
pris: 189.00
pris: 415.00
pris: 189.00
 
 
 

 

SUPERIOR (PB)

THE RETURN OF RACE SCIENCE

THE COURAGE OF HOPELESSNESS

CHRONICLES OF A YEAR OF ACTING DANGEROUSLY
I flere årtusen har dominerende samfunn hatt for vane å tro at deres egne folk er de beste, og jo ...
I våre dager er mat, ernæring og måltidskultur en viktig del av kulturen og kan knyttes til ulike...
Zizek hevder at vi skal glemme lyset i enden av tunnelen; det skal nemlig vise seg å være frontly...
pris: 249.00
pris: 429.00
pris: 169.00
 
 
 

 

HIKING WITH NIETZSCHE

BECOMING WHO YOU ARE
Dette er beretningen om to filosofiske reiser. Den første gjorde forfatteren som en inadskuende ten...
En baldakin i Wenche Myhres hagestue. Lørdagssirkuset med Rita Westvik. Kjartan Fløgstads roman De...
Den siste utgivelsen i Pax' glimrende kunstfilosofiserie Artes handler om en ny type kunst som benyt...
pris: 169.00
pris: 169.00 369.00
pris: 329.00
 
 
 

 

CONFRONTING HEIDEGGER

A CRITICAL DIALOGUE ON POLITICS AND PHILOSOPHY

I THINK, THEREFORE I DRAW

UNDERSTANDING PHILOSOPHY THROUGH CARTOONS
Spørsmålet om forholdet mellom Martin Heideggers tanker og politikken har vært gjenstand for disk...
Fra boken: "Denne bog er skrevet for at finde ud af noget, jeg ikke forstår: Hvordan kan det væ...
Et humoristisk blikk på  filosofiens store spørsmål. Denne boka dekker tema som religion, kjøn...
pris: 499.00
pris: 499.00
pris: 229.00
 
 
 

 

LIKE A THIEF IN BROAD DAYLIGHT (PB)

POWER IN THE ERA OF POST-HUMANITY

TIL FOTS

EN FILOSOFI OM Å GÅ
Utgangspunktet for dette nummeret er at det å ta ikke-vestlige perspektiver på alvor er en nødven...
Teknologisk vitenskap har gjort så store fremskritt de siste årene at det er helt uten historisk s...
Å vandre krever ingen øvelse, ingen teknikk, intet utstyr, ingen penger. Alt en trenger er sin kro...
pris: 240.00
pris: 169.00
pris: 299.00
 
 
 

 

HEIDEGGERS TESTAMENTE

FILOSOFEN, NAZISMEN OG DE SVARTE HEFTENE
Susan Sontag har levd et mildt sagt interessant liv, og var tilstede stort sett ved alle store begiv...
Martin Heidegger regnes som den mest innflytelsesrike filosofen i det 20. århundre. Det er også kj...
Tanken om at man bør holde religion og politikk adskilt har spilt en avgjørende rolle i vestlige l...
pris: 399.00
pris: 449.00
pris: 249.00
 
 
 

 
Få, om noen, behersket aforismene og de uventede vendingene som Georg Johannesen. Gjennom alt han g...
Tysk-amerikanske Hannah Arendt er en av det 20. århundrets største og mest originale tenkere. Ånd...
Her smir Žižek en ny materialisme og utfordrer ikke bare arbeidene til Alain Badiou, Robert B...
pris: 199.00
pris: 599.00
pris: 399.00
 
 
 

 

DOWN TO EARTH

POLITICS IN THE NEW CLIMATIC REGIME

DET ER INNOVER VI MÅ GÅ

EN KULTURPSYKOLOGISK STUDIE AV SELVHJELP
Å betrakte andres lidelse er et alderdomsverj, utgitt året før Susan Sontag (1933-2004) døde. So...
Den nåværende økologiske mutasjonen har omorganisert hele det politiske landskapet de siste trett...
Hvordan skal man leve livet sitt? I fraværet av ytre påbud om hva som er riktig å gjøre, blomstr...
pris: 299.00
pris: 299.00
pris: 379.00
 
 
 

 

KAOS, TERRITORIUM, KUNST

DELEUZE OG JORDENS INNRAMMING
Boken har tre hoveddeler: Første del behandler den kulturelle basiskunnskapen. Europas historie pre...
Rune Slagstad har satt sammen utvalget av artikler i Politikk i dystre tider, og han har valgt sentr...
I denne boken stiller den australske filosofen Elizabeth Grosz spørsma.let om hva som er kunstens o...
pris: 299.00
pris: 399.00
pris: 180.00
 
 
 

 

THE BAD TRIP

DARK OMENS, NEW WORLDS AND THE END OF THE SIXTIES
Historien om filosofi er en episk fortelling: en utforskning av idéene, synspunktene og lærdommene...
Gilles Deleuzes renommé er tvetydig og fullt av misforståelser. Måten han går frem på forvirrer...
Sekstitallet var for mange en tid for nye idéer, frihet og fornyet håp - fra borgerretighetsbevege...
pris: 449.00
pris: 180.00
pris: 249.00
 
 
 

 

WITCRAFT

THE INVENTION OF PHILOSOPHY IN ENGLISH

VITA ACTIVA

DET VIRKSOMME LIV
Witcraft er historien om hvordan filosofien ble etablert i England. Den presenterer en ny form for f...
I dette verket gir Hannah Arendt en historisk analyse av forholdet mellom det aktive livets tre komp...
Siden den utkom første gang på tysk i 1992 har Kamp om anerkjennelse fått status som et sosialfil...
pris: 499.00
pris: 349.00
pris: 379.00
 
 
 

 

HOMO SOLIDARICUS

ET OPPGJØR MED MYTEN OM DET EGOISTISKE MENNESKET

HOMO SOLIDARICUS

ET OPPGJØR MED MUTEN OM DET EGOISTISKE MENNESKET
Ny innsikt fra biologi, adferdsvitenskap og økonomi har de siste 50 år snudd opp ned på gamle for...
Ny innsikt fra biologi, adferdsvitenskap og økonomi har de siste 50 år snudd opp ned på gamle for...
Opp gjennom historien har kvinnen blitt definert som "det annet kjønn", som et avvik fra det mannli...
pris: 329.00
pris: 179.00
pris: 299.00
 
 
 

 

SUPERIOR

THE RETURN OF RACE SCIENCE
Harold Bloom har gjennom et langt liv belyst oss om språk, poesi, drama og prosa, og dette nummeret...
I flere årtusen har dominerende samfunn hatt for vane å tro at deres egne folk er de beste, og jo ...
pris: 190.00
pris: 299.00
pris: 299.00
 
 
 

 

HIKING WITH NIETZSCHE

BECOMING WHO YOU ARE

OM DEN NORSKE TENKEMÅTEN

ARTIKLER OG INNLEGG OM KULTUR- OG SAMFUNNSSPØRSMÅL 1954-1974

POLITIKK OG RETT

ET ANTILIBERALT TEMA MED VARIASJONER
Dette er beretningen om to filosofiske reiser. Den første gjorde forfatteren som en inadskuende ten...
Kåret til etterkrigstidens viktigste sakprosabok!  Helt siden utgivelsen i 1975 har denne boka ha...
Man må ikke ha rett for å skape rett: Makt, ikke sannhet, skaper rett. Carl Schmitt har vært en i...
pris: 249.00
pris: 199.00
pris: 399.00
 
 
 

 

MY SEDITIOUS HEART

COLLECTED NON-FICTION
Denne antologien er et forsøk på å utfordre liberalismens hegemoni fra venstre, ført i pennen av...
Denne boka samler to tiår av Arundhati Roys essay, fra tiden hun engasjerte seg politisk og kjempet...
Tragedien presenterer en verden av konflikt og vanskelige følelser, en verden der private og offent...
pris: 329.00
pris: 399.00
pris: 299.00
 
 
 

 

DET VAR EN GANG ET MENNESKE

POSTHUMANISME SOM TANKE OG TENDENS
Drømmen om udødelighet, vitenskapelige fremskritt som krysser over i science fiction, kyborger, tr...
Ateismens offentlige debatt har i en generasjon nå blitt forbundet med en smålig hån av religion...
pris: 369.00
pris: 279.00
pris: 169.00
 
 
 

 

MENNESKET

VIRKELIGHETEN OG IDYLLEN

ANGSTEN FOR OPPDRAGELSE

ET SAMFUNNSETISK PERSPEKTIV PÅ DANNELSE
Essayet Alderdommen kom ut i 1970. Her viser Beauvoir hvordan ulike samfunn til ulike tider har marg...
Fra bokens baksidetekst: Vår tid har et preg av jag, en uklar sult på noe, en fortvilelse, noe ...
Vi lever i en tid som stiller høye krav til oss som skal oppdra og utdanne barn og ungdom. Men er v...
pris: 299.00
pris: 260
pris: 399.00
 
 
 

 

I SAMME BÅT

OM HYPERPOLITIKK

DOWN GIRL

THE LOGIC OF MISOGONY

FOUCAULT'S ANALYSIS OF MODERN GOVERNMENTALITY

A CRITIQUE OF POLITICAL REASON
Tyske Peter Sloterdijk (f. 1947) har siden årtusenskiftet vært en internasjonalt toneangivende ten...
Down Girl er en grundig og klar analyse av hvordan misygoni fungerer. Misygoni blir ofte debattert o...
En omfattende og systematisk sammensetning av Foucaults arbeid om makt og regjering fra 1970 og frem...
pris: 180.00
pris: 169.00
pris: 299.00
 
 
 

 

AGORA 2018 NR. 4 - WILLIAM SHAKESPEARE

SHAKESPEARE OG FILOSOFIEN

FUTURE POLITICS

LIVING TOGETHER IN A WORLD TRANSFORMED BY TECH
Bred introduksjon og drøfting av Shakespeares forfatterskap - filosofi, litteratur og politikk.
Fusjonen mellom politikk og ny teknologi er mer og mer et faktum. I denne boken diskuterer Susskind ...
Italienske Giorgio Agamben (f. 1942) er en av vår tids mest sentrale og omdiskuterte filosofer. Han...
pris: 240.00
pris: 299.00
pris: 180.00
 
 
 

 

ENLIGHTENMENT NOW

THE CASE FOR REASON, SCIENCE, HUMANISM, AND PROGRESS

HOW THE WORLD THINKS

A GLOBAL HISTORY OF PHILOSOPHY
Franske Catherine Malabou (f. 1959) er med sin utforsking av biologiske spørsmål både en fornyer ...
Er verden virkelig i ferd med å falle fra hverandre? Er ideen om fremgang utdatert? Psykologiprofes...
Denne boken gir et globalt overblikk over filosofihistorien, om hvordan den har utviklet seg verden...
pris: 180.00
pris: 229.00
pris: 299.00
 
 
 

 

GENERASJON PRESTASJON

HVA ER DET SOM FEILER OSS?
Unge i dag føler at de tidlig må planlegge og disiplinere seg for framtiden, prestere optimalt på...
I dette omfattende verket, et av Arendts hovedverk, analyserer hun den moderne tids "ondes problem...
Tid har vært en kilde til inspirasjon for filosofer, kunstnere og poeter, som lenge har utforsket d...
pris: 349.00
pris: 169.00
pris: 199.00
 
 
 

 

GRAND HOTEL ABYSS

THE LIVES OF THE FRANKFURT SCHOOL
I 1923 samlet en gruppe radikale tyske filosofer seg for å prøve å forklare den moderne verden. B...
Teknologisk vitenskap har gjort så store fremskritt de siste årene at det er helt uten historisk s...
pris: 189.00
pris: 299.00
 
 
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.