Betingelser og kjøpshjelp

Kjøpsbetingelser - Tronsmo bokhandel på nett


 

Registrering

 

I forbindelse med den første bestillingen må du registrere deg som kunde hos Tronsmo. Vårt kunderegister er konfidensielt, og vi utleverer ikke opplysninger om kunder til andre.

 

Pris

 

Gjeldende bokpris er den pris som er oppgitt i prislisten på tronsmo.no den dagen kunden avgir sin bestilling. Vi tar forbehold om at bøker kan være utsolgt: I disse tilfellene vil vi gi tilbakemelding til kunden og avvise transaksjonen. Tronsmo forplikter seg til å gi beskjed om eventuelle prisendringer.

 

Faktura og portoutgifter

 

Varer bestilt gjennom vår nettbutikk kan betales enten med kredittkort eller gjennom postoppkrav. Ved postoppkrav tilkommer et ekstragebyr på kr 250,- som er Postens eget oppkravsgebyr. Betaling med kort er altså både billigere og enklere enn betaling gjennom postoppkrav. Gebyr- og fraktbeløp kommer opp i kundens handlekurv før bestillingen godkjennes.

 

Antall bøker / Mottakersted

Norge

Europa (1)

Verden (2)

1 bok

80

-

-

2 bøker

120

-

-

3 eller flere bøker

150

-

-

 

(1) Hele Europa, inkl. Skandinavia, ekskl. Færøyene og Grønland
(2) Hele verden, samt Færøyene og Grønland, ekskl. Europa for øvrig

Institusjoner og biblioteker kan få bøkene tilsendt med faktura. Første gang det bestilles må man da velge postoppkrav som betalingsmiddel, og sende en mail om at man ønsker å få tilsendt bøkene med faktura. Ved senere bestillinger vil man få muligheten til å velge betaling med faktura direkte i nettbutikken.

 

Biblioteksrabatt

 

Vi gir 10% rabatt til alle offentlige biblioteker i Norge.

 

Restordre

 

Bøker vi har inne på lager ekspederes i løpet av 1-3 dager.
Dersom en eller flere av bestilte bøker ikke finnes på lager hos oss, får du beskjed om det. Utenlandske bøker som ikke finnes på lager hos oss har en leveringstid på 4-8 uker.
Hvis noen av bøkene på en bestilling er utsolgt hos oss, sender vi dem vi har på lager umiddelbart. Transaksjoner for bøker som ikke kan leveres i løpet av en uke, avvises. Tronsmo plikter å gi beskjed til kunden om leveringstid. Kunde velger da om hun eller han vil rebestille. Gebyret skal ikke være høyere enn våre vilkår lover. I tilfeller der en vare ikke kan leveres og gebyret derfor skulle vært lavere, plikter Tronsmo å avvise overskytende beløp ved transaksjonen

 

Lovregler

 

Kjøp hos Tronsmo er selvsagt omfattet av gjeldende regler for handel. Ved netthandel plikter Tronsmo å følge Kjøpsloven, Ehandelsloven og Angrerettsloven. Lovene er lagt ut på nett under lovdata.no. En god oversikt over kundens rettigheter ved netthandel finnes på nettstedet forbrukerportalen.no.

Vi gjengir her en gjennomgang av sentrale rettigheter utarbeidet av forbrukerombudet.

 

 

FORBRUKERHANDEL PÅ INTERNETT - AVTALEVILKÅR I STANDARDKONTRAKTER

 

Angrerett

 

- angrerettloven av 21.desember Nr.105 2000


Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrerettskjemaet senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

 

Reklamasjon

 

- kjøpsloven av 13.mai Nr. 27 1988


Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§ 30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

 

PERSONVERN

 

Informasjonskapsler - «cookies»

 

I følge lov om elektronisk kommunikasjon er vi pålagt å opplyse om bruk av informasjonskapsler (cookies) i nettsidene våre.
Vi bruker cookies kun til å huske brukerdata, holde orden på sesjoner og status på innloggede brukere.

Sidene er i tillegg lenket til enkelte tredjeparts-tjenester, som "Google analytics" og Facebook, for å gi oss statistikk og mulighet til å forbedre brukeropplevelsen, samt for å kunne gi brukerne tjenester som f.eks. mulighet til å se hva deres kontakter anbefaler. Informasjonskapsler fra disse tjenstene kan evt. blokkeres uten at det vil få kritiske konsekvenser for bruken av våre nettsider.

Hvis informasjonskapsler er slått helt av vil du kunne få problemer med å benytte handlekurven og logge inn på sidene.

 

Personopplysninger i databasene

 

I våre databaser lagerer vi kun de personopplysninger du selv oppgir. Du vil også selv kunne se hvilke opplysninger som er registrert om deg ved å logge inn og se på "Min side".