- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
Filosofi - 86 utvalgte titler
Geir O. Rønning
Med fler...
Nytt nummer av Agora om globalisering. Skribenter som Ola Innset, Bent Sofus Tranøy, Stein Sundstø...
De fleste tror de har en, men få kan forklare hva sjel er. Vi snakker om en hel og ren sjel, om en ...
Et essay om det fotografiske bildet, der Barthes spør: Kan fotografi være kunst? Kommer virkelighe...
pris: 230.00
pris: 379.00
pris: 299.00
 
 
 

 
På 1960-tallet var Emanuele Severino professor i filosofi ved Det katolske universitet i Milano, bl...
Fransk idéhistorie fra Descartes til Derrida, i et personlig format. Med et sympatisk blikk, undrer...
En baldakin i Wenche Myhres hagestue. Lørdagssirkuset med Rita Westvik. Kjartan Fløgstads roman De...
pris: 329.00
pris: 169.00
pris: 369.00
 
 
 

 

THE DREAM OF ENLIGHTENMENT

THE RISE OF MODERN PHILOSOPHY
I denne lille boken minner Dag Østerberg om hovedtrekkene i Kapitalen av Karl Marx i en tid da marx...
I denne kompakte filosofihistorien har Anthony Gottlieb tatt utgangspunkt i perioden fra 1640-tallet...
Til alle tider har mennesker fundert på hva som kan gjøre dem lykkelige. Mange lever etter klassis...
pris: 299.00
pris: 299.00
pris: 169.00
 
 
 

 

I DENNE VERDEN

OM SUSAN SONTAG
Håndverk representerer en basal menneskelig vilje: viljen til å gjøre en god jobb for jobbens ...
Uansett hvor man står politisk eller religiøst, vil man hevde at man står på det godes side - me...
Den amerikanske forfatteren og kulturkritikeren Susan Sontag (1933-2004) var det hun selv betegnet s...
pris: 179.00
pris: 189.00
pris: 379.00
 
 
 

 

TINGENES ORDEN

EN ARKEOLOGISK UNDERS�KELSE AV VITENSKAPENE OM MENNESKET

OUTLIERS

THE STORY OF SUCCESS
Tingenes orden, boka som gjorde Foucault til intellektuell stjerne i Frankrike i 1966, er fremdeles ...
Roland Barthes var en forkjemper for språkets evne til fornyelse. Men klisjeene og stereotypiene er...
Malcolm Gladwell har en egen evne til å formulere populærvitenskaplige spørsmål som vekker inter...
pris: 349.00
pris: 299.00
pris: 169.00
 
 
 

 

MYTHOMANIA

TALES OF OUR TIMES, FROM APPLE TO ISIS

GRAND HOTEL ABYSS

THE LIVES OF THE FRANKFURT SCHOOL
Peter Conrad vever sammen oldtidens myter med dagens kjøpesterke kultur for å vise absurditetet i ...
Et samlebiografisk verk over filosofene som tilhørte den såkalte Frankfurtskolen. I 1923 samlet en...
Dette nummeret av Agora omhandler Jorge Luis Borges. Her finner du en Borges-dossier på 17 tekster ...
pris: 299.00
pris: 299.00
pris: 120.00
 
 
 

 

AT THE EXISTENTIALIST CAFE

FREEDOM, BEING, AND APRICOT COCKTAILS

MUSICOPHILIA (PB)

TALES OF MUSIC AND THE BRAIN

GLOBALKUNNSKAP

RENESSANSE FOR EN NY OPPLYSNINGSTID
Lettbent og personlig introduksjon til eksistensialistene og deres tenkning. Bakewell skisser opp be...
Ny i pocket! Revidert og utvidet utgave. Nevrologen Oliver Sacks har gjort stor suksess med en rek...
I denne boka viser Dag Herbjørnsrud hvordan mange av våre verdensbilder er blitt endret de siste t...
pris: 299.00
pris: 189.00
pris: 399.00
 
 
 

 

DEN LEVENDE KROPPEN

MOT EN NY FORSTÅELSE AV MENNESKE OG NATUR
Kultur er et sentralt aspekt ved det å være menneske. Men hva kultur er, det er ikke så lett å d...
På sporet av den tapte tid er klassikeren mange føler de burde ha lest. Andre regner den til en av...
Den levende kroppen er resultatet av et banebrytende samarbeid som viser at tanken om «de to kultur...
pris: 299.00
pris: 199.00
pris: 399.00
 
 
 

 
Franskmennenes mest kjente fenomenolog som senere har inspirert bl.a. Bourdieu interesserte seg ogs...
«Hva er tredjestanden?» ble revet bort fra hyllene da den kom ut i Frankrike i januar 1789. «Har ...
I 2005 var det femti år siden denne klassikeren ble utgitt første gang, og tretti år siden Hanna...
pris: 149.00 198.00
pris: 349.00
pris: 499.00
 
 
 

 

BATTLING THE GODS

ATHEISM IN THE ANCIENT WORLD
Dette er Simone de Beauvoirs personlige reiseberetning fra hennes fire måndeder lange opphold i USA...
"Sykdommen til døden" ble utgitt i 1849 og regnes som et av Søren Kierkegaards hovedverk. Boken ut...
pris: 299.00
pris: 149.00
pris: 349.00
 
 
 

 

DEN MODERNE VERDENS IDÉHISTORIE

I SKYGGEN AV FREMTIDEN
Hovedpersonen i dette nummeret av Agora er Nancy Fraser, og med dette løftes temaer som feminisme, ...
Med enkle ord og i en direkte tone henvender pave Frans seg til hver mann og kvinne på Jorden, i fo...
Pocket! Den moderne verdens idéhistorie - i skyggen av fremtiden er en bred fremstilling av de s...
pris: 230.00
pris: 259.00
pris: 199.00
 
 
 

 

WHAT MONEY CAN'T BUY

THE MORAL LIMITS OF MARKETS

PASSAGEARBETET - BAND 2

PARIS, 1800-TALETS HUVUDSTAD

PASSAGEARBETET - BAND 1

PARIS, 1800-TALETS HUVUDSTAD
I denne boka tar Harvard-professor Michael J. Sandel et kritisk oppgjør med markedssamfunnet. Han t...
Walter Benjamins legendariske kulturverk nå tilgjengelig i svensk oversettelse. Den tyske filosofen...
Walter Benjamins legendariske kulturverk nå tilgjengelig i svensk oversettelse. Den tyske filosofen...
pris: 169.00
pris: 469.00
pris: 469.00
 
 
 

 

BUBBLES

SPHERES 1
Første del av Peter Sloterdijks hovedverk Spheres (Sphären), nå i  engelsk oversettelse. I tre...
 Med nazistenes forsøk på utryddelse av jøder, sigøynere og andre folkegrupper trodde de fleste...
Den britiske litteraturteoretikeren Terry Eagleton går her til angrep på ti av de innvendingene so...
pris: 349.00
pris: 469.00
pris: 199.00
 
 
 

 

THE ENLIGHTENMENT

AND WHY IT STILL MATTERS (PB)

I TEGNETS TID

UTVALGTE ARTIKLER OG ESSAYS
Tekstsamling med lange utdrag fra Arendts hovedverk (Vita Activa, Eichmann i Jerusalem og Totalitari...
Frihet og likhet. Menneskerettigheter. Ytringsfrihet. Vitenskapelig metode. Det er bare noen av iden...
Roland Barthes var Frankrikes ledende intellektuelle, og en kjent litteraturkritiker, semiolog, sosi...
pris: 229.00
pris: 259.00
pris: 299.00
 
 
 

 
«Jeg finner alle emner like fruktbare», skriver Montaigne for ham kan selv de mest dagligdagse he...
Filosofisk materialisme i enhver form – fra vitenskapelig naturalisme til Deluzes nymaterialisme ...
Gleden er en spontan livsytring, sier Kierkegaard. Men man må begynne med begynnelsen, og for Kierk...
pris: 199.00
pris: 229.00
pris: 248.00
 
 
 

 
Ensomheten sier oss noe viktig om oss selv og vår plass i verden.Denne boken tar for seg både den ...
Nytt nummer av Agora, denne gang er tema livspolitikk. Med innlegg av bl.a. Antonio Negri, Michel Fo...
Gottlob Frege anses som grunnleggeren av den analytiske filosofi, fagtradisjonen som dominerer norsk...
pris: 299.00
pris: 190.00
pris: 399.00
 
 
 

 

LESS THAN NOTHING

HEGEL AND THE SHADOW OF DIALECTICAL MATERIALISM
I 2005 var det femti år siden denne klassikeren ble utgitt første gang, og tretti år siden Hanna...
Etterspurt sosiologisk/historisk klassiker som undersøker ubalansen mellom privat og offentlig erfa...
I dette hovedverket vender Zizek all sin oppmerksomhet mot Hegel, den ruvende filosofen som to hundr...
pris: 219.00
pris: 259.00
pris: 399.00
 
 
 

 

WAR AND REVOLUTION

RETHINKING THE 20TH CENTURY

POLITICS AND LETTERS

INTERVIEWS WITH NEW LEFT REVIEW
En spennende gjennomgang av vestlig, revolusjonær tradisjon, med politisk brodd. I Liberalism - A ...
Pocket! Zizek holder dommedag over den globale kapitalismen. De fire ansvarlige som utpekes er den ...
Raymond Williams (1921-1988) var en av pionerene innen kulturstudier og en nøkkelfigur på britisk ...
pris: 289.00
pris: 249.00
pris: 259.00
 
 
 

 

MOLECULAR RED

THEORY FOR THE ANTHROPOCENE
Mennesket har nå endret planeten i den grad at geologer foreslår å innføre en ny geologisk epoke...
Hele det filosofiske foretak som kalles tysk idelisme - vi inkluderer for korthets skyld han som ber...
pris: 279.00
pris: 230.00
pris: 398.00
 
 
 

 

FREEDOM REGAINED

THE POSSIBILITY OF FREE WILL

MORGEN VED MIDNATT

DEN UNGE RUDOLF STEINERS LIV OG SAMTID, VERK OG HORISONT
Foruten å være den fremste og mest omstridte esoteriker i nyere tid, er Rudolf Steiner (1861-1925)...
Søren Kierkegaards "Begrepet angst" fra 1844 er den første boken som i sin helhet vier seg angst s...
pris: 259.00
pris: 499.00
pris: 169.00
 
 
 

 

ENTEN - ELLER

FØRSTE DEL

ENTEN - ELLER

ANNEN DEL
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København 20. februar 1843. Verket ble utgitt...
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København i 1843. Verket ble utgitt i pseudon...
Maleriet er blant de få tingene jeg skriver om med glede, og uten å kjempe mot hva det nå måtte ...
pris: 199.00
pris: 199.00
pris: 149.00 198.00
 
 
 

 

FILOSOFENE

VESTERLANDSK TENKNING SIDEN 1900

SØREN KIERKEGAARD

DEN FROMME SPOTTEREN
Schopenhauers hovedverk fra 1818. Tekstutvalg og innledning ved Johan Fredrik Bjelke. Oversatt av He...
Hva er egentlig moderne filosofi? Hva har filosofene arbeidet med det siste århundret? Hva har vær...
Dette er en av de mest omfattende presentasjoner av Kierkegaard skrevet av en norsk forfatter. Boke...
pris: 199.00
pris: 449.00
pris: 199.00 389.00
 
 
 

 
Filosofisk materialisme i enhver form – fra vitenskapelig naturalisme til Deluzes nymaterialisme ...
"En av de mest fremtrendende trekkene ved vår kultur er at det er så mye bullshit." Slik innledet...
Førti års filosofihistorie sett gjennom essay, foredrag og bokanmeldelser av en av vår tids stør...
pris: 299.00
pris: 99.00
pris: 299.00
 
 
 

 

IT STARTED WITH COPERNICUS

VITAL QUESTIONS ABOUT SCIENCE

MENNESKEVERDETS POLITIKK

ANERKJENNELSE AV KROPPSLIG KRENKBARHET

UTOPIA OR BUST

A GUIDE TO THE PRESENT CRISIS
Er vitenskap mer rasjonell og objektiv enn noen annen intellektuell søken? Er vitenskapelige teorie...
Menneskeverd innebærer at alle mennesker har lik verdi. Men alle behandles ikke likt. Statsløse, f...
Kort introduksjon til kritisk teori i dag. Med finanskrisen og ettervirkningene gjenoppdaget media M...
pris: 199.00
pris: 337.00
pris: 149.00
 
 
 

 

AGORA 2013 NR. 3-4 - FRANSK FILOSOFI

ETTER POSTSTRUKTURALISMEN

INTUITION PUMPS

AND OTHER TOOLS FOR THINKING

BREAKING THE SPELL

RELIGION AS A NATURAL PHENOMENON
Hva skjer i fransk filosofi i dag? Dette nummeret av Agora er viet fransk filosofi etter poststruktu...
Filosof og skeptiker Daniel Dennett presenterer her sine favorittredskaper for en bedre tenkning. He...
Filosofen og evolusjonisten Daniel C. Dennett har skapt hissig debatt i USA med sitt forsøk på å ...
pris: 230.00
pris: 149.00
pris: 179.00
 
 
 

 

DET ER INNOVER VI MÅ GÅ

EN KULTURPSYKOLOGISK STUDIE AV SELVHJELP
Ivan Segré
Med fler...
Alain Badiou, Eric Hazan og Ivan Segré (alle franske intellektuelle med jødiske-, israelske- eller...
Om friheten (1859) er en av filosofihistoriens viktigste bøker og etter manges mening en av de tyde...
Hvordan skal man leve livet sitt? I fraværet av ytre påbud om hva som er riktig å gjøre, blomstr...
pris: 249.00
pris: 149.00 349.00
pris: 299.00
 
 
 

 
Nå i pocket! Tung motvekt mot liberalistenes egen oppfatning av liberalismens historie. Den ital...
Carl Schmitts Begrepet om det politiske (1927) er en omstridt bok. Noen mener den er en klassiker i ...
Enhver diskusjon om den moderne dialektikken må begynne med en forståelse av Hegels logikk. Forst...
pris: 169.00
pris: 149.00 298.00
pris: 149.00 349.00
 
 
 

 

CAMILLA COLLETT

ENGASJERTE ESSAYS

POLITICAL EMOTIONS

WHY LOVE MATTERS FOR JUSTICE

ZERO DEGREES OF EMPATHY

A NEW THEORY OF HUMAN CRUELTY
Med essayisten Camilla Collett får vi en kvinnelitteraturhistorie lenge før noen gadde kommet på ...
Den fremtredende amerikanske filosofen Martha Nussbaum utforsker her følelsenes plass i det moderne...
Pocket! Hvordan blir noen i stand til å behandle andre mennesker som rene gjenstander? Dette spø...
pris: 279.00
pris: 299.00
pris: 149.00
 
 
 

 

AS CONSCIOUSNESS IS HARNESSED TO FLESH (PB)

JOURNALS & NOTEBOOKS 1964-1980
Poetikken, som ble forfattet for mer enn 2300 år siden, fikk enorm innflytelse fra renessansen av,...
Dette andre bindet av Susan Sontags dagbøker fortsetter der det første, Reborn, sluttet. Sontag er...
pris: 299.00
pris: 199.00
 
 
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.