- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
Filosofi - 89 utvalgte titler

DEN MODERNE VERDENS IDÉHISTORIE

I SKYGGEN AV FREMTIDEN
Maleriet er blant de få tingene jeg skriver om med glede, og uten å kjempe mot hva det nå måtte ...
Schopenhauers hovedverk fra 1818. Tekstutvalg og innledning ved Johan Fredrik Bjelke. Oversatt av He...
Den moderne verdens idéhistorie - i skyggen av fremtiden er en bred fremstilling av de siste årh...
pris: 149.00 198.00
pris: 199.00
pris: 179.00 399.00
 
 
 

 

FILOSOFENE

VESTERLANDSK TENKNING SIDEN 1900

SØREN KIERKEGAARD

DEN FROMME SPOTTEREN
Hva er egentlig moderne filosofi? Hva har filosofene arbeidet med det siste århundret? Hva har vær...
Dette er en av de mest omfattende presentasjoner av Kierkegaard skrevet av en norsk forfatter. Boke...
Filosofisk materialisme i enhver form – fra vitenskapelig naturalisme til Deluzes nymaterialisme ...
pris: 449.00
pris: 199.00 389.00
pris: 299.00
 
 
 

 
Platons "Republikken" er en av filosofihistoriens viktigste, mest kjente og hyppigst diskuterte teks...
"En av de mest fremtrendende trekkene ved vår kultur er at det er så mye bullshit." Slik innledet...
Førti års filosofihistorie sett gjennom essay, foredrag og bokanmeldelser av en av vår tids stør...
pris: 399.00
pris: 99.00
pris: 299.00
 
 
 

 

IT STARTED WITH COPERNICUS

VITAL QUESTIONS ABOUT SCIENCE

MENNESKEVERDETS POLITIKK

ANERKJENNELSE AV KROPPSLIG KRENKBARHET
Er vitenskap mer rasjonell og objektiv enn noen annen intellektuell søken? Er vitenskapelige teorie...
Det viktige første bindet av Karl Marx' Kapitalen. I løpet av drøyt tusen sider viser Marx hvorda...
Menneskeverd innebærer at alle mennesker har lik verdi. Men alle behandles ikke likt. Statsløse, f...
pris: 199.00
pris: 199.00
pris: 337.00
 
 
 

 

UTOPIA OR BUST

A GUIDE TO THE PRESENT CRISIS

AGORA 2013 NR. 3-4 - FRANSK FILOSOFI

ETTER POSTSTRUKTURALISMEN
Kort introduksjon til kritisk teori i dag. Med finanskrisen og ettervirkningene gjenoppdaget media M...
Pocket! Zizek holder dommedag over den globale kapitalismen. De fire ansvarlige som utpekes er den ...
Hva skjer i fransk filosofi i dag? Dette nummeret av Agora er viet fransk filosofi etter poststruktu...
pris: 149.00
pris: 189.00
pris: 230.00
 
 
 

 

INTUITION PUMPS

AND OTHER TOOLS FOR THINKING

BREAKING THE SPELL

RELIGION AS A NATURAL PHENOMENON
Filosof og skeptiker Daniel Dennett presenterer her sine favorittredskaper for en bedre tenkning. He...
Filosofen og evolusjonisten Daniel C. Dennett har skapt hissig debatt i USA med sitt forsøk på å ...
Ivan Segré
Med fler...
Alain Badiou, Eric Hazan og Ivan Segré (alle franske intellektuelle med jødiske-, israelske- eller...
pris: 149.00
pris: 179.00
pris: 249.00
 
 
 

 

DET ER INNOVER VI MÅ GÅ

EN KULTURPSYKOLOGISK STUDIE AV SELVHJELP
Om friheten (1859) er en av filosofihistoriens viktigste bøker og etter manges mening en av de tyde...
Hvordan skal man leve livet sitt? I fraværet av ytre påbud om hva som er riktig å gjøre, blomstr...
Roland Barthes var en forkjemper for språkets evne til fornyelse. Men klisjeene og stereotypiene er...
pris: 149.00 349.00
pris: 299.00
pris: 299.00
 
 
 

 
Nå i pocket! Tung motvekt mot liberalistenes egen oppfatning av liberalismens historie. Den ital...
Enhver diskusjon om den moderne dialektikken må begynne med en forståelse av Hegels logikk. Forst...
Carl Schmitts Begrepet om det politiske (1927) er en omstridt bok. Noen mener den er en klassiker i ...
pris: 169.00
pris: 149.00 349.00
pris: 149.00 298.00
 
 
 

 

PLATO AT THE GOOGLEPLEX

WHY PHILOSOPHY WON'T GO AWAY

STEMMER 01

SPRÅK OG OPPMERKSOMHET
Er filosofien blitt overflødig? Har de klassiske spørsmålene overhode noen relevans i kosmologien...
Et essay om det fotografiske bildet, der Barthes spør: Kan fotografi være kunst? Kommer virkelighe...
Toril Mois essay diskuterer hvordan vår tenkning om moral i for stor grad er preget av et uoppmer...
pris: 299.00
pris: 219.00
pris: 99.00
 
 
 

 

LESS THAN NOTHING

HEGEL AND THE SHADOW OF DIALECTICAL MATERIALISM

CAMILLA COLLETT

ENGASJERTE ESSAYS

POLITICAL EMOTIONS

WHY LOVE MATTERS FOR JUSTICE
I dette hovedverket vender Zizek all sin oppmerksomhet mot Hegel, den ruvende filosofen som to hundr...
Med essayisten Camilla Collett får vi en kvinnelitteraturhistorie lenge før noen gadde kommet på ...
Den fremtredende amerikanske filosofen Martha Nussbaum utforsker her følelsenes plass i det moderne...
pris: 299.00
pris: 279.00
pris: 299.00
 
 
 

 

ZERO DEGREES OF EMPATHY

A NEW THEORY OF HUMAN CRUELTY

OUTLIERS

THE STORY OF SUCCESS
Pocket! Hvordan blir noen i stand til å behandle andre mennesker som rene gjenstander? Dette spø...
Malcolm Gladwell har en egen evne til å formulere populærvitenskaplige spørsmål som vekker inter...
Poetikken, som ble forfattet for mer enn 2300 år siden, fikk enorm innflytelse fra renessansen av,...
pris: 149.00
pris: 99.00
pris: 299.00
 
 
 

 

AS CONSCIOUSNESS IS HARNESSED TO FLESH (PB)

JOURNALS & NOTEBOOKS 1964-1980
Dette andre bindet av Susan Sontags dagbøker fortsetter der det første, Reborn, sluttet. Sontag er...
Aschehougs fremragende tidsskrift AGORA - Journal for metafysisk spekulasjon feirer i år 30 år. Vi...
Den britiske litteraturteoretikeren Terry Eagleton går her til angrep på ti av de innvendingene so...
pris: 199.00
pris: 230.00
pris: 159.00
 
 
 

 

FORNUFT, TRO OG REVOLUSJON

EN KRITIKK AV NYATEISMEN

PHI

A VOYAGE FROM THE BRAIN TO THE SOUL

AISTHESIS

SCENES FROM THE AESTHETIC REGIME OF ART
Fornuft, tro og revolusjon er Terry Eagletons svar til den nyateistiske bevegelsen, samt noen av den...
Fin bok i skjæringspunktet mellom nevrologi og skjønnlitteratur. Nevrolog Guilio Tononi lar i d...
Gjennom fjorten kapitler som sirkler rundt ulike tidsepoker i moderne vestlig kunsthistorie, komprim...
pris: 298.00
pris: 199.00 299.00
pris: 299.00
 
 
 

 

THE LEFT HEMISPHERE

MAPPING CRITICAL THEORY TODAY

THE MEANING OF LIFE

A VERY SHORT INTRODUCTION
Denne boka gir en oversikt over kritisk teori i dag. Etter en sterk venstrebølge på 60- og 70-tall...
Hva er egentlig meningen med livet? Den rådende oppfatningen i vår del av verden i dag er at ”de...
Terry Eagleton vender oppmerksomheten mot et essensielt men ofte glemt spørsmål om litteraturen:...
pris: 299.00
pris: 139.00
pris: 169.00
 
 
 

 

THE IDEA OF COMMUNISM 2

THE NEW YORK CONFERENCE
For mange liberale og for de fleste venstreorienterte  i dag er ondskap et utdatert konsept. Det er...
For første gang foreligger et av Nietzsches minst kjente, men mest interessante verker på norsk....
Dette antologiverket fra forlaget Verso begynte etter en konferanse i London i 2009 og som en respon...
pris: 159.00
pris: 369.00
pris: 199.00
 
 
 

 

WHAT MONEY CAN'T BUY

THE MORAL LIMITS OF MARKETS

ESSAYS - BOK 1

(MONTAIGNE)

ESSAYS - BOK 2

(MONTAIGNE)
I denne boka tar Harvard-professor Michael J. Sandel et kritisk oppgjør med markedssamfunnet. Han t...
Denne første boka av Montaignes essays tar utgangspunkt i historiske og militære emner så vel som...
Denne andre boka av Montaignes essays er den som i størst grad dreier seg om hans livserfaringer og...
pris: 149.00
pris: 179.00
pris: 179.00
 
 
 

 

ESSAYS - BOK 3

(MONTAIGNE)
Denne tredje boka av Montaignes essays inneholder blant annet tekster om klasseskiller, kolonisering...
Dette nummeret av Agora fokuserer på den indiske forfatteren og aktivisten Arundhati Roy. Tekster o...
Om rettferdighet finnes det i hovedsak to moralfilosofiske retninger som begge har sin kilde i...
pris: 179.00
pris: 190.00
pris: 189.00
 
 
 

 

DERRIDA

A BIOGRAPHY

STEMMER 03

METTE-MARIT OG POLITIKKENS ABDIKASJON
Omfattende biografi om Jacques Derrida (1930-2004), fra hans jødiske identitet og barndom i Algerie...
Hva er litteratur? Hvordan skiller litteraturen seg fra andre typer tekster? Hvordan er forholdet me...
"Mette-Marit og hennes kvinnerolle forteller om et Norge som har endret seg til et nyrikt samfunn ...
pris: 399.00
pris: 399.00
pris: 99.00
 
 
 

 
Kierkegaard og Norge gir et overblikk over Kierkegaards virkningshistorie i Norge. Vi følger Kierk...
Fra Ibsen, Bjørnson, Kielland, Garborg og Obstfelder og fram til Dag Solstad og Vigdis Hjorth – K...
Hannah Arendt er stadig like aktuell med sitt bidrag innen totalitarianismebegrepet og ondskapsprobl...
pris: 249.00
pris: 249.00
pris: 340.00
 
 
 

 

VITA ACTIVA

DET VIRKSOMME LIV
I dette verket gir Hannah Arendt en historisk analyse av forholdet mellom det aktive livets tre komp...
I bøkene On Beauty og On Ugliness undersøkte Eco det skjønnes og det stygges historie i den vest...
Nå i pocket! En filosofihistorisk bok som er tilgjengelig for alle. Engasjerende, oversiktelig og l...
pris: 199.00
pris: 299.00
pris: 169.00
 
 
 

 

STEMMER 02

Å FORKYNNE GUDS ORD KLART OG URENT
Endelig et Agora-nummer viet til den slovenske filosofen Slavoj Zizek. Intervju med Zizek av Gisle S...
Kan en hellig tekst leses med feministiske øyne? Hva skjer med «Herrens ord» når man ikke er ...
I 2005 var det femti år siden denne klassikeren ble utgitt første gang, og tretti år siden Hanna...
pris: 270.00
pris: 99.00
pris: 249.00
 
 
 

 

THIS IS NOT THE END OF THE BOOK

TWO GREAT MEN DISCUSS OUR DIGITAL FUTURE

ON BEAUTY (SC)

A HISTORY OF A WESTERN IDEA
En bemerkelsesverdig bok om bøker, basert på samtaler mellom to av verdens klokeste og mest belest...
Det stygge og heslige er ikke noe så enkelt som det skjønnes motsetning, skriver Eco innledningsvi...
Umberto Eco tar her for seg Skjønnhetens historie opp gjennom århundrene. Begrepet skjønnhet har ...
pris: 159.00
pris: 299.00
pris: 299.00
 
 
 

 
Opp gjennom historien har kvinnen blitt definert som "det annet kjønn", som et avvik fra det mannli...
Norge er et av de land i verden som har høyest generell tillit. Hvorfor er det slik? Hvorfor har ...
For første gang foreligger The Subjection of Women fra 1869 i norsk oversettelse. Dette er en klas...
pris: 229.00
pris: 349.00
pris: 139.00 299.00
 
 
 

 

FRIHET

ET ESSAY OM Å LEVE SITT EGET LIV
Norsk tidsskrift i ett nummer, med essayer og dikt av kjente norske og svenske stemmer. Tekstene sir...
Aldri før har så mange mennesker hatt muligheten til å leve sitt eget liv. Begrepet frihet er ess...
Lars Svendsen går i denne boka løs på begrepet frihet i lys av filosofihistorie og samtidsfilosof...
pris: 150.00
pris: 399.00
pris: 399.00
 
 
 

 

GOD IS NOT GREAT

HOW RELIGION POISONS EVERYTHING (PB)
I 2005 var det femti år siden denne klassikeren ble utgitt første gang, og tretti år siden Hanna...
Christopher Hitchens, den britiske sosialisten og samfunnsrefseren som sjokkerte sine politiske tros...
Nytt politisk skrift av Slavoj Zizek, der han blant annet kommenterer 22. juli og setter Breiviks ha...
pris: 189.00
pris: 169.00
pris: 129.00
 
 
 

 

THE BED OF PROCRUSTES

PHILOSOPHICAL AND PRACTICAL APHORISMS

MUSICOPHILIA (PB)

TALES OF MUSIC AND THE BRAIN
Med The Black Swan gav Nassim Nicholas Taleb det uforutsigbare hovedrollen i en tid dominert av s...
Ny i pocket! Revidert og utvidet utgave. Nevrologen Oliver Sacks har gjort stor suksess med en rek...
Endelig! En utfyllende teori om drittsekker. En bok som er skrevet i samme ånd som Harry Frankfurts...
pris: 169.00
pris: 159.00
pris: 189.00
 
 
 

 

TINGENES ORDEN

EN ARKEOLOGISK UNDERSØKELSE AV VITENSKAPENE OM MENNESKET
Tingenes orden, boka som gjorde Foucault til intellektuell stjerne i Frankrike i 1966, er fremdeles ...
Essaysamlingen Om nytte og unytte bidrar til en skjerpet kritisk tenkning omkring begrepet nytte. He...
I dette dobbeltportrettet av en forfatter og hennes leser lar Åsa Moberg sine egne erfaringer spei...
pris: 149.00 328.00
pris: 289.00
pris: 69.00 98.00
 
 
 

 
Siden den utkom første gang på tysk i 1992 har Kamp om anerkjennelse fått status som et sosialfil...
Terry Eagleton vender oppmerksomheten mot et essensielt men ofte glemt spørsmål om litteraturen:...
Hardt og Negris banebrytende verk (opprinnelig utgitt i 2000) der de beskriver globaliseringens his...
pris: 349.00
pris: 259.00
pris: 129.00 328.00
 
 
 

 

EN BY I LYS

ANTONIO GRAMSCIS SLUTNINGER
Flytende modernitet tar opp overgangen mellom det tradisjonelle samfunnet og vår nye tid. Bauman me...
Bourdieu har i en rekke bøker utforsket hvordan sosiale forskjeller reproduseres fra generasjon til...
Med denne boka om den viktige venstreradikale tenkeren Antonio Gramsci, kjent for sine fengselsnotat...
pris: 149.00 298.00
pris: 139.00 268.00
pris: 99.00 248.00
 
 
 

 

HOMO SACER

DEN SUVERENE MAKTEN OG DET NAKNE LIVET

FOR THEY KNOW NOT WHAT THEY DO

ENJOYMENT AS A POLITICAL FACTOR
Giorgio Agambens berømte bok om politikkens fundament, den suverene makten, foreligger for første...
Zizek utforsker nytelsens og begjærets rolle i dagens politikk og samtidskultur. Bok nr. 36 i seri...
pris: 348.00
pris: 149.00
 
 
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.