- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
Filosofi - 86 utvalgte titler

I TEGNETS TID

UTVALGTE ARTIKLER OG ESSAYS
Filosofisk materialisme i enhver form – fra vitenskapelig naturalisme til Deluzes nymaterialisme ...
Roland Barthes var Frankrikes ledende intellektuelle, og en kjent litteraturkritiker, semiolog, sosi...
Gleden er en spontan livsytring, sier Kierkegaard. Men man må begynne med begynnelsen, og for Kierk...
pris: 229.00
pris: 299.00
pris: 248.00
 
 
 

 

THE ENLIGHTENMENT

AND WHY IT STILL MATTERS (PB)
Frihet og likhet. Menneskerettigheter. Ytringsfrihet. Vitenskapelig metode. Det er bare noen av iden...
Ensomheten sier oss noe viktig om oss selv og vår plass i verden.Denne boken tar for seg både den ...
Nytt nummer av Agora, denne gang er tema livspolitikk. Med innlegg av bl.a. Antonio Negri, Michel Fo...
pris: 259.00
pris: 299.00
pris: 190.00
 
 
 

 
Gottlob Frege anses som grunnleggeren av den analytiske filosofi, fagtradisjonen som dominerer norsk...
Platons "Republikken" er en av filosofihistoriens viktigste, mest kjente og hyppigst diskuterte teks...
I 2005 var det femti år siden denne klassikeren ble utgitt første gang, og tretti år siden Hanna...
pris: 399.00
pris: 299.00
pris: 219.00
 
 
 

 

LESS THAN NOTHING

HEGEL AND THE SHADOW OF DIALECTICAL MATERIALISM
Etterspurt sosiologisk/historisk klassiker som undersøker ubalansen mellom privat og offentlig erfa...
Etterspurt sosiologisk/historisk klassiker som undersøker ubalansen mellom privat og offentlig erfa...
I dette hovedverket vender Zizek all sin oppmerksomhet mot Hegel, den ruvende filosofen som to hundr...
pris: 199.00
pris: 259.00
pris: 399.00
 
 
 

 

WAR AND REVOLUTION

RETHINKING THE 20TH CENTURY
En spennende gjennomgang av vestlig, revolusjonær tradisjon, med politisk brodd. I Liberalism - A ...
Pocket! Zizek holder dommedag over den globale kapitalismen. De fire ansvarlige som utpekes er den ...
«Jeg finner alle emner like fruktbare», skriver Montaigne for ham kan selv de mest dagligdagse he...
pris: 289.00
pris: 249.00
pris: 199.00
 
 
 

 

POLITICS AND LETTERS

INTERVIEWS WITH NEW LEFT REVIEW

MOLECULAR RED

THEORY FOR THE ANTHROPOCENE
Raymond Williams (1921-1988) var en av pionerene innen kulturstudier og en nøkkelfigur på britisk ...
Mennesket har nå endret planeten i den grad at geologer foreslår å innføre en ny geologisk epoke...
 Med nazistenes forsøk på utryddelse av jøder, sigøynere og andre folkegrupper trodde de fleste...
pris: 259.00
pris: 279.00
pris: 449.00
 
 
 

 

FREEDOM REGAINED

THE POSSIBILITY OF FREE WILL
Hele det filosofiske foretak som kalles tysk idelisme - vi inkluderer for korthets skyld han som ber...
pris: 230.00
pris: 398.00
pris: 259.00
 
 
 

 

MORGEN VED MIDNATT

DEN UNGE RUDOLF STEINERS LIV OG SAMTID, VERK OG HORISONT

ENTEN - ELLER

FØRSTE DEL
Foruten å være den fremste og mest omstridte esoteriker i nyere tid, er Rudolf Steiner (1861-1925)...
Søren Kierkegaards "Begrepet angst" fra 1844 er den første boken som i sin helhet vier seg angst s...
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København 20. februar 1843. Verket ble utgitt...
pris: 499.00
pris: 169.00
pris: 199.00
 
 
 

 

ENTEN - ELLER

ANNEN DEL
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København i 1843. Verket ble utgitt i pseudon...
Maleriet er blant de få tingene jeg skriver om med glede, og uten å kjempe mot hva det nå måtte ...
Schopenhauers hovedverk fra 1818. Tekstutvalg og innledning ved Johan Fredrik Bjelke. Oversatt av He...
pris: 199.00
pris: 149.00 198.00
pris: 199.00
 
 
 

 

DEN MODERNE VERDENS IDÉHISTORIE

I SKYGGEN AV FREMTIDEN

FILOSOFENE

VESTERLANDSK TENKNING SIDEN 1900

SØREN KIERKEGAARD

DEN FROMME SPOTTEREN
Den moderne verdens idéhistorie - i skyggen av fremtiden er en bred fremstilling av de siste årh...
Hva er egentlig moderne filosofi? Hva har filosofene arbeidet med det siste århundret? Hva har vær...
Dette er en av de mest omfattende presentasjoner av Kierkegaard skrevet av en norsk forfatter. Boke...
pris: 179.00 399.00
pris: 449.00
pris: 199.00 389.00
 
 
 

 
Filosofisk materialisme i enhver form – fra vitenskapelig naturalisme til Deluzes nymaterialisme ...
"En av de mest fremtrendende trekkene ved vår kultur er at det er så mye bullshit." Slik innledet...
Førti års filosofihistorie sett gjennom essay, foredrag og bokanmeldelser av en av vår tids stør...
pris: 299.00
pris: 99.00
pris: 299.00
 
 
 

 

IT STARTED WITH COPERNICUS

VITAL QUESTIONS ABOUT SCIENCE

MENNESKEVERDETS POLITIKK

ANERKJENNELSE AV KROPPSLIG KRENKBARHET
Er vitenskap mer rasjonell og objektiv enn noen annen intellektuell søken? Er vitenskapelige teorie...
Det viktige første bindet av Karl Marx' Kapitalen. I løpet av drøyt tusen sider viser Marx hvorda...
Menneskeverd innebærer at alle mennesker har lik verdi. Men alle behandles ikke likt. Statsløse, f...
pris: 199.00
pris: 199.00
pris: 337.00
 
 
 

 

UTOPIA OR BUST

A GUIDE TO THE PRESENT CRISIS

AGORA 2013 NR. 3-4 - FRANSK FILOSOFI

ETTER POSTSTRUKTURALISMEN

INTUITION PUMPS

AND OTHER TOOLS FOR THINKING
Kort introduksjon til kritisk teori i dag. Med finanskrisen og ettervirkningene gjenoppdaget media M...
Hva skjer i fransk filosofi i dag? Dette nummeret av Agora er viet fransk filosofi etter poststruktu...
Filosof og skeptiker Daniel Dennett presenterer her sine favorittredskaper for en bedre tenkning. He...
pris: 149.00
pris: 230.00
pris: 149.00
 
 
 

 

BREAKING THE SPELL

RELIGION AS A NATURAL PHENOMENON
Filosofen og evolusjonisten Daniel C. Dennett har skapt hissig debatt i USA med sitt forsøk på å ...
Ivan Segré
Med fler...
Alain Badiou, Eric Hazan og Ivan Segré (alle franske intellektuelle med jødiske-, israelske- eller...
Om friheten (1859) er en av filosofihistoriens viktigste bøker og etter manges mening en av de tyde...
pris: 179.00
pris: 249.00
pris: 149.00 349.00
 
 
 

 

DET ER INNOVER VI MÅ GÅ

EN KULTURPSYKOLOGISK STUDIE AV SELVHJELP
Hvordan skal man leve livet sitt? I fraværet av ytre påbud om hva som er riktig å gjøre, blomstr...
Roland Barthes var en forkjemper for språkets evne til fornyelse. Men klisjeene og stereotypiene er...
Nå i pocket! Tung motvekt mot liberalistenes egen oppfatning av liberalismens historie. Den ital...
pris: 299.00
pris: 299.00
pris: 169.00
 
 
 

 
Carl Schmitts Begrepet om det politiske (1927) er en omstridt bok. Noen mener den er en klassiker i ...
Enhver diskusjon om den moderne dialektikken må begynne med en forståelse av Hegels logikk. Forst...
Et essay om det fotografiske bildet, der Barthes spør: Kan fotografi være kunst? Kommer virkelighe...
pris: 149.00 298.00
pris: 149.00 349.00
pris: 219.00
 
 
 

 

STEMMER 01

SPRÅK OG OPPMERKSOMHET

CAMILLA COLLETT

ENGASJERTE ESSAYS

POLITICAL EMOTIONS

WHY LOVE MATTERS FOR JUSTICE
Toril Mois essay diskuterer hvordan vår tenkning om moral i for stor grad er preget av et uoppmer...
Med essayisten Camilla Collett får vi en kvinnelitteraturhistorie lenge før noen gadde kommet på ...
Den fremtredende amerikanske filosofen Martha Nussbaum utforsker her følelsenes plass i det moderne...
pris: 99.00
pris: 279.00
pris: 299.00
 
 
 

 

ZERO DEGREES OF EMPATHY

A NEW THEORY OF HUMAN CRUELTY

OUTLIERS

THE STORY OF SUCCESS
Pocket! Hvordan blir noen i stand til å behandle andre mennesker som rene gjenstander? Dette spø...
Malcolm Gladwell har en egen evne til å formulere populærvitenskaplige spørsmål som vekker inter...
Poetikken, som ble forfattet for mer enn 2300 år siden, fikk enorm innflytelse fra renessansen av,...
pris: 149.00
pris: 99.00
pris: 299.00
 
 
 

 

AS CONSCIOUSNESS IS HARNESSED TO FLESH (PB)

JOURNALS & NOTEBOOKS 1964-1980
Dette andre bindet av Susan Sontags dagbøker fortsetter der det første, Reborn, sluttet. Sontag er...
Aschehougs fremragende tidsskrift AGORA - Journal for metafysisk spekulasjon feirer i år 30 år. Vi...
Den britiske litteraturteoretikeren Terry Eagleton går her til angrep på ti av de innvendingene so...
pris: 199.00
pris: 230.00
pris: 159.00
 
 
 

 

FORNUFT, TRO OG REVOLUSJON

EN KRITIKK AV NYATEISMEN

AISTHESIS

SCENES FROM THE AESTHETIC REGIME OF ART

THE MEANING OF LIFE

A VERY SHORT INTRODUCTION
Fornuft, tro og revolusjon er Terry Eagletons svar til den nyateistiske bevegelsen, samt noen av den...
Gjennom fjorten kapitler som sirkler rundt ulike tidsepoker i moderne vestlig kunsthistorie, komprim...
Hva er egentlig meningen med livet? Den rådende oppfatningen i vår del av verden i dag er at ”de...
pris: 298.00
pris: 299.00
pris: 139.00
 
 
 

 
Terry Eagleton vender oppmerksomheten mot et essensielt men ofte glemt spørsmål om litteraturen:...
For mange liberale og for de fleste venstreorienterte  i dag er ondskap et utdatert konsept. Det er...
For første gang foreligger et av Nietzsches minst kjente, men mest interessante verker på norsk....
pris: 169.00
pris: 159.00
pris: 369.00
 
 
 

 

THE IDEA OF COMMUNISM 2

THE NEW YORK CONFERENCE

WHAT MONEY CAN'T BUY

THE MORAL LIMITS OF MARKETS

ESSAYS - BOK 1

(MONTAIGNE)
Dette antologiverket fra forlaget Verso begynte etter en konferanse i London i 2009 og som en respon...
I denne boka tar Harvard-professor Michael J. Sandel et kritisk oppgjør med markedssamfunnet. Han t...
Denne første boka av Montaignes essays tar utgangspunkt i historiske og militære emner så vel som...
pris: 199.00
pris: 149.00
pris: 179.00
 
 
 

 

ESSAYS - BOK 2

(MONTAIGNE)

ESSAYS - BOK 3

(MONTAIGNE)
Denne andre boka av Montaignes essays er den som i størst grad dreier seg om hans livserfaringer og...
Denne tredje boka av Montaignes essays inneholder blant annet tekster om klasseskiller, kolonisering...
Dette nummeret av Agora fokuserer på den indiske forfatteren og aktivisten Arundhati Roy. Tekster o...
pris: 179.00
pris: 179.00
pris: 190.00
 
 
 

 

DERRIDA

A BIOGRAPHY
Om rettferdighet finnes det i hovedsak to moralfilosofiske retninger som begge har sin kilde i...
Omfattende biografi om Jacques Derrida (1930-2004), fra hans jødiske identitet og barndom i Algerie...
Hva er litteratur? Hvordan skiller litteraturen seg fra andre typer tekster? Hvordan er forholdet me...
pris: 189.00
pris: 399.00
pris: 399.00
 
 
 

 

STEMMER 03

METTE-MARIT OG POLITIKKENS ABDIKASJON
"Mette-Marit og hennes kvinnerolle forteller om et Norge som har endret seg til et nyrikt samfunn ...
Kierkegaard og Norge gir et overblikk over Kierkegaards virkningshistorie i Norge. Vi følger Kierk...
Fra Ibsen, Bjørnson, Kielland, Garborg og Obstfelder og fram til Dag Solstad og Vigdis Hjorth – K...
pris: 99.00
pris: 249.00
pris: 249.00
 
 
 

 

VITA ACTIVA

DET VIRKSOMME LIV
Hannah Arendt er stadig like aktuell med sitt bidrag innen totalitarianismebegrepet og ondskapsprobl...
I dette verket gir Hannah Arendt en historisk analyse av forholdet mellom det aktive livets tre komp...
I bøkene On Beauty og On Ugliness undersøkte Eco det skjønnes og det stygges historie i den vest...
pris: 340.00
pris: 199.00
pris: 299.00
 
 
 

 

STEMMER 02

Å FORKYNNE GUDS ORD KLART OG URENT
Nå i pocket! En filosofihistorisk bok som er tilgjengelig for alle. Engasjerende, oversiktelig og l...
Endelig et Agora-nummer viet til den slovenske filosofen Slavoj Zizek. Intervju med Zizek av Gisle S...
Kan en hellig tekst leses med feministiske øyne? Hva skjer med «Herrens ord» når man ikke er ...
pris: 169.00
pris: 270.00
pris: 99.00
 
 
 

 

THIS IS NOT THE END OF THE BOOK

TWO GREAT MEN DISCUSS OUR DIGITAL FUTURE

ON BEAUTY (SC)

A HISTORY OF A WESTERN IDEA
En bemerkelsesverdig bok om bøker, basert på samtaler mellom to av verdens klokeste og mest belest...
Det stygge og heslige er ikke noe så enkelt som det skjønnes motsetning, skriver Eco innledningsvi...
Umberto Eco tar her for seg Skjønnhetens historie opp gjennom århundrene. Begrepet skjønnhet har ...
pris: 159.00
pris: 299.00
pris: 299.00
 
 
 

 
Opp gjennom historien har kvinnen blitt definert som "det annet kjønn", som et avvik fra det mannli...
Norge er et av de land i verden som har høyest generell tillit. Hvorfor er det slik? Hvorfor har ...
pris: 229.00
pris: 349.00
 
 
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.