- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
Filosofi - 86 utvalgte titler

OM FOTOGRAFI

(ARTES)
I denne nærmest klassiske essaysamlingen utforskerer og diskuterer Susan Sontag fotografiet som kun...
Om det tragiske; Vett og uvett; Indføring i litterær dramaturgi; Den logiske sandkasse; Barske gl...
"In this eye-opening, intellectually stimulating appreciation of a fascinating school of philosophy,...
pris: 299.00
pris: 699.00 1499.00
pris: 299.00
 
 
 

 

FROM BACTERIA TO BACH AND BACK

THE EVOLUTION OF MINDS
"What is human consciousness and how is it possible? These questions fascinate thinking people from ...
Flytende modernitet tar opp overgangen mellom det tradisjonelle samfunnet og vår nye tid. Bauman me...
I 2005 var det femti år siden denne klassikeren ble utgitt første gang, og tretti år siden Hanna...
pris: 399.00
pris: 298.00
pris: 229.00
 
 
 

 

ON BEAUTY (SC)

A HISTORY OF A WESTERN IDEA
I bøkene On Beauty og On Ugliness undersøkte Eco det skjønnes og det stygges historie i den vest...
Det stygge og heslige er ikke noe så enkelt som det skjønnes motsetning, skriver Eco innledningsvi...
Umberto Eco tar her for seg Skjønnhetens historie opp gjennom århundrene. Begrepet skjønnhet har ...
pris: 349.00
pris: 349.00
pris: 349.00
 
 
 

 

GRAND HOTEL ABYSS

THE LIVES OF THE FRANKFURT SCHOOL
I 1923 samlet en gruppe radikale tyske filosofer seg for å prøve å forklare den moderne verden. B...
Geir O. Rønning
Med fler...
Nytt nummer av Agora om globalisering. Skribenter som Ola Innset, Bent Sofus Tranøy, Stein Sundstø...
De fleste tror de har en, men få kan forklare hva sjel er. Vi snakker om en hel og ren sjel, om en ...
pris: 299.00
pris: 230.00
pris: 379.00
 
 
 

 
Et essay om det fotografiske bildet, der Barthes spør: Kan fotografi være kunst? Kommer virkelighe...
På 1960-tallet var Emanuele Severino professor i filosofi ved Det katolske universitet i Milano, bl...
Fransk idéhistorie fra Descartes til Derrida, i et personlig format. Med et sympatisk blikk, undrer...
pris: 299.00
pris: 329.00
pris: 169.00
 
 
 

 

THE DREAM OF ENLIGHTENMENT

THE RISE OF MODERN PHILOSOPHY
En baldakin i Wenche Myhres hagestue. Lørdagssirkuset med Rita Westvik. Kjartan Fløgstads roman De...
I denne lille boken minner Dag Østerberg om hovedtrekkene i Kapitalen av Karl Marx i en tid da marx...
I denne kompakte filosofihistorien har Anthony Gottlieb tatt utgangspunkt i perioden fra 1640-tallet...
pris: 369.00
pris: 299.00
pris: 299.00
 
 
 

 
Til alle tider har mennesker fundert på hva som kan gjøre dem lykkelige. Mange lever etter klassis...
Håndverk representerer en basal menneskelig vilje: viljen til å gjøre en god jobb for jobbens ...
Uansett hvor man står politisk eller religiøst, vil man hevde at man står på det godes side - me...
pris: 169.00
pris: 179.00
pris: 189.00
 
 
 

 

I DENNE VERDEN

OM SUSAN SONTAG

TINGENES ORDEN

EN ARKEOLOGISK UNDERS�KELSE AV VITENSKAPENE OM MENNESKET
Den amerikanske forfatteren og kulturkritikeren Susan Sontag (1933-2004) var det hun selv betegnet s...
Tingenes orden, boka som gjorde Foucault til intellektuell stjerne i Frankrike i 1966, er fremdeles ...
Roland Barthes var en forkjemper for språkets evne til fornyelse. Men klisjeene og stereotypiene er...
pris: 379.00
pris: 349.00
pris: 299.00
 
 
 

 

OUTLIERS

THE STORY OF SUCCESS

MYTHOMANIA

TALES OF OUR TIMES, FROM APPLE TO ISIS
Malcolm Gladwell har en egen evne til å formulere populærvitenskaplige spørsmål som vekker inter...
Peter Conrad vever sammen oldtidens myter med dagens kjøpesterke kultur for å vise absurditetet i ...
Dette nummeret av Agora omhandler Jorge Luis Borges. Her finner du en Borges-dossier på 17 tekster ...
pris: 169.00
pris: 299.00
pris: 120.00
 
 
 

 

AT THE EXISTENTIALIST CAFE

FREEDOM, BEING, AND APRICOT COCKTAILS

MUSICOPHILIA (PB)

TALES OF MUSIC AND THE BRAIN

GLOBALKUNNSKAP

RENESSANSE FOR EN NY OPPLYSNINGSTID
Lettbent og personlig introduksjon til eksistensialistene og deres tenkning. Bakewell skisser opp be...
Ny i pocket! Revidert og utvidet utgave. Nevrologen Oliver Sacks har gjort stor suksess med en rek...
I denne boka viser Dag Herbjørnsrud hvordan mange av våre verdensbilder er blitt endret de siste t...
pris: 299.00
pris: 189.00
pris: 399.00
 
 
 

 

DEN LEVENDE KROPPEN

MOT EN NY FORSTÅELSE AV MENNESKE OG NATUR
Kultur er et sentralt aspekt ved det å være menneske. Men hva kultur er, det er ikke så lett å d...
På sporet av den tapte tid er klassikeren mange føler de burde ha lest. Andre regner den til en av...
Den levende kroppen er resultatet av et banebrytende samarbeid som viser at tanken om «de to kultur...
pris: 299.00
pris: 199.00
pris: 399.00
 
 
 

 
Franskmennenes mest kjente fenomenolog som senere har inspirert bl.a. Bourdieu interesserte seg ogs...
«Hva er tredjestanden?» ble revet bort fra hyllene da den kom ut i Frankrike i januar 1789. «Har ...
I 2005 var det femti år siden denne klassikeren ble utgitt første gang, og tretti år siden Hanna...
pris: 149.00 198.00
pris: 349.00
pris: 499.00
 
 
 

 

BATTLING THE GODS

ATHEISM IN THE ANCIENT WORLD
Dette er Simone de Beauvoirs personlige reiseberetning fra hennes fire måndeder lange opphold i USA...
"Sykdommen til døden" ble utgitt i 1849 og regnes som et av Søren Kierkegaards hovedverk. Boken ut...
pris: 299.00
pris: 149.00
pris: 349.00
 
 
 

 

DEN MODERNE VERDENS IDÉHISTORIE

I SKYGGEN AV FREMTIDEN
Hovedpersonen i dette nummeret av Agora er Nancy Fraser, og med dette løftes temaer som feminisme, ...
Med enkle ord og i en direkte tone henvender pave Frans seg til hver mann og kvinne på Jorden, i fo...
Pocket! Den moderne verdens idéhistorie - i skyggen av fremtiden er en bred fremstilling av de s...
pris: 230.00
pris: 259.00
pris: 199.00
 
 
 

 

WHAT MONEY CAN'T BUY

THE MORAL LIMITS OF MARKETS

PASSAGEARBETET - BAND 2

PARIS, 1800-TALETS HUVUDSTAD

PASSAGEARBETET - BAND 1

PARIS, 1800-TALETS HUVUDSTAD
I denne boka tar Harvard-professor Michael J. Sandel et kritisk oppgjør med markedssamfunnet. Han t...
Walter Benjamins legendariske kulturverk nå tilgjengelig i svensk oversettelse. Den tyske filosofen...
Walter Benjamins legendariske kulturverk nå tilgjengelig i svensk oversettelse. Den tyske filosofen...
pris: 169.00
pris: 469.00
pris: 469.00
 
 
 

 

BUBBLES

SPHERES 1
Første del av Peter Sloterdijks hovedverk Spheres (Sphären), nå i  engelsk oversettelse. I tre...
 Med nazistenes forsøk på utryddelse av jøder, sigøynere og andre folkegrupper trodde de fleste...
Den britiske litteraturteoretikeren Terry Eagleton går her til angrep på ti av de innvendingene so...
pris: 349.00
pris: 469.00
pris: 199.00
 
 
 

 

THE ENLIGHTENMENT

AND WHY IT STILL MATTERS (PB)

I TEGNETS TID

UTVALGTE ARTIKLER OG ESSAYS
Tekstsamling med lange utdrag fra Arendts hovedverk (Vita Activa, Eichmann i Jerusalem og Totalitari...
Frihet og likhet. Menneskerettigheter. Ytringsfrihet. Vitenskapelig metode. Det er bare noen av iden...
Roland Barthes var Frankrikes ledende intellektuelle, og en kjent litteraturkritiker, semiolog, sosi...
pris: 229.00
pris: 259.00
pris: 299.00
 
 
 

 
«Jeg finner alle emner like fruktbare», skriver Montaigne for ham kan selv de mest dagligdagse he...
Filosofisk materialisme i enhver form – fra vitenskapelig naturalisme til Deluzes nymaterialisme ...
Gleden er en spontan livsytring, sier Kierkegaard. Men man må begynne med begynnelsen, og for Kierk...
pris: 199.00
pris: 229.00
pris: 248.00
 
 
 

 
Ensomheten sier oss noe viktig om oss selv og vår plass i verden.Denne boken tar for seg både den ...
Nytt nummer av Agora, denne gang er tema livspolitikk. Med innlegg av bl.a. Antonio Negri, Michel Fo...
Gottlob Frege anses som grunnleggeren av den analytiske filosofi, fagtradisjonen som dominerer norsk...
pris: 299.00
pris: 190.00
pris: 399.00
 
 
 

 

LESS THAN NOTHING

HEGEL AND THE SHADOW OF DIALECTICAL MATERIALISM

WAR AND REVOLUTION

RETHINKING THE 20TH CENTURY
Etterspurt sosiologisk/historisk klassiker som undersøker ubalansen mellom privat og offentlig erfa...
I dette hovedverket vender Zizek all sin oppmerksomhet mot Hegel, den ruvende filosofen som to hundr...
En spennende gjennomgang av vestlig, revolusjonær tradisjon, med politisk brodd. I Liberalism - A ...
pris: 259.00
pris: 399.00
pris: 289.00
 
 
 

 

POLITICS AND LETTERS

INTERVIEWS WITH NEW LEFT REVIEW

MOLECULAR RED

THEORY FOR THE ANTHROPOCENE
Pocket! Zizek holder dommedag over den globale kapitalismen. De fire ansvarlige som utpekes er den ...
Raymond Williams (1921-1988) var en av pionerene innen kulturstudier og en nøkkelfigur på britisk ...
Mennesket har nå endret planeten i den grad at geologer foreslår å innføre en ny geologisk epoke...
pris: 249.00
pris: 259.00
pris: 279.00
 
 
 

 

FREEDOM REGAINED

THE POSSIBILITY OF FREE WILL
Hele det filosofiske foretak som kalles tysk idelisme - vi inkluderer for korthets skyld han som ber...
pris: 230.00
pris: 398.00
pris: 259.00
 
 
 

 

MORGEN VED MIDNATT

DEN UNGE RUDOLF STEINERS LIV OG SAMTID, VERK OG HORISONT

ENTEN - ELLER

FØRSTE DEL
Foruten å være den fremste og mest omstridte esoteriker i nyere tid, er Rudolf Steiner (1861-1925)...
Søren Kierkegaards "Begrepet angst" fra 1844 er den første boken som i sin helhet vier seg angst s...
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København 20. februar 1843. Verket ble utgitt...
pris: 499.00
pris: 169.00
pris: 199.00
 
 
 

 

ENTEN - ELLER

ANNEN DEL
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København i 1843. Verket ble utgitt i pseudon...
Maleriet er blant de få tingene jeg skriver om med glede, og uten å kjempe mot hva det nå måtte ...
Schopenhauers hovedverk fra 1818. Tekstutvalg og innledning ved Johan Fredrik Bjelke. Oversatt av He...
pris: 199.00
pris: 149.00 198.00
pris: 199.00
 
 
 

 

FILOSOFENE

VESTERLANDSK TENKNING SIDEN 1900
Hva er egentlig moderne filosofi? Hva har filosofene arbeidet med det siste århundret? Hva har vær...
Filosofisk materialisme i enhver form – fra vitenskapelig naturalisme til Deluzes nymaterialisme ...
"En av de mest fremtrendende trekkene ved vår kultur er at det er så mye bullshit." Slik innledet...
pris: 449.00
pris: 299.00
pris: 99.00
 
 
 

 

IT STARTED WITH COPERNICUS

VITAL QUESTIONS ABOUT SCIENCE

MENNESKEVERDETS POLITIKK

ANERKJENNELSE AV KROPPSLIG KRENKBARHET
Førti års filosofihistorie sett gjennom essay, foredrag og bokanmeldelser av en av vår tids stør...
Er vitenskap mer rasjonell og objektiv enn noen annen intellektuell søken? Er vitenskapelige teorie...
Menneskeverd innebærer at alle mennesker har lik verdi. Men alle behandles ikke likt. Statsløse, f...
pris: 299.00
pris: 199.00
pris: 337.00
 
 
 

 

UTOPIA OR BUST

A GUIDE TO THE PRESENT CRISIS

AGORA 2013 NR. 3-4 - FRANSK FILOSOFI

ETTER POSTSTRUKTURALISMEN

INTUITION PUMPS

AND OTHER TOOLS FOR THINKING
Kort introduksjon til kritisk teori i dag. Med finanskrisen og ettervirkningene gjenoppdaget media M...
Hva skjer i fransk filosofi i dag? Dette nummeret av Agora er viet fransk filosofi etter poststruktu...
Filosof og skeptiker Daniel Dennett presenterer her sine favorittredskaper for en bedre tenkning. He...
pris: 149.00
pris: 230.00
pris: 149.00
 
 
 

 

BREAKING THE SPELL

RELIGION AS A NATURAL PHENOMENON
Filosofen og evolusjonisten Daniel C. Dennett har skapt hissig debatt i USA med sitt forsøk på å ...
Ivan Segré
Med fler...
Alain Badiou, Eric Hazan og Ivan Segré (alle franske intellektuelle med jødiske-, israelske- eller...
Om friheten (1859) er en av filosofihistoriens viktigste bøker og etter manges mening en av de tyde...
pris: 179.00
pris: 249.00
pris: 149.00 349.00
 
 
 

 

DET ER INNOVER VI MÅ GÅ

EN KULTURPSYKOLOGISK STUDIE AV SELVHJELP
Hvordan skal man leve livet sitt? I fraværet av ytre påbud om hva som er riktig å gjøre, blomstr...
Nå i pocket! Tung motvekt mot liberalistenes egen oppfatning av liberalismens historie. Den ital...
pris: 299.00
pris: 169.00
 
 
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.