- se flere aktuelle bøker fra Tronsmo »
Filosofi - 89 utvalgte titler

DA POSTMODERNISMEN KOM TIL NORGE

EN BERETNING OM DEN STORE INTELLEKTUELLE VEKKELSEN SOM HAR HJEMSØKT VÅRT LAND

DEN LEVENDE KROPPEN

MOT EN NY FORSTÅELSE AV MENNESKE OG NATUR
Kultur er et sentralt aspekt ved det å være menneske. Men hva kultur er, det er ikke så lett å d...
En baldakin i Wenche Myhres hagestue. Lørdagssirkuset med Rita Westvik. Kjartan Fløgstads roman De...
Den levende kroppen er resultatet av et banebrytende samarbeid som viser at tanken om «de to kultur...
pris: 299.00
pris: 369.00
pris: 399.00
 
 
 

 
«Hva er tredjestanden?» ble revet bort fra hyllene da den kom ut i Frankrike i januar 1789. «Har ...
I 2005 var det femti år siden denne klassikeren ble utgitt første gang, og tretti år siden Hanna...
pris: 230.00
pris: 349.00
pris: 499.00
 
 
 

 

BATTLING THE GODS

ATHEISM IN THE ANCIENT WORLD

AT THE EXISTENTIALIST CAFE

FREEDOM, BEING, AND APRICOT COCKTAILS
Lettbent og personlig introduksjon til eksistensialistene og deres tenkning. Bakewell skisser opp be...
Dette er Simone de Beauvoirs personlige reiseberetning fra hennes fire måndeder lange opphold i USA...
pris: 299.00
pris: 279.00
pris: 149.00
 
 
 

 
"Sykdommen til døden" ble utgitt i 1849 og regnes som et av Søren Kierkegaards hovedverk. Boken ut...
Hovedpersonen i dette nummeret av Agora er Nancy Fraser, og med dette løftes temaer som feminisme, ...
Med enkle ord og i en direkte tone henvender pave Frans seg til hver mann og kvinne på Jorden, i fo...
pris: 349.00
pris: 230.00
pris: 259.00
 
 
 

 

DEN MODERNE VERDENS IDÉHISTORIE

I SKYGGEN AV FREMTIDEN

WHAT MONEY CAN'T BUY

THE MORAL LIMITS OF MARKETS

MUSICOPHILIA (PB)

TALES OF MUSIC AND THE BRAIN
Pocket! Den moderne verdens idéhistorie - i skyggen av fremtiden er en bred fremstilling av de s...
I denne boka tar Harvard-professor Michael J. Sandel et kritisk oppgjør med markedssamfunnet. Han t...
Ny i pocket! Revidert og utvidet utgave. Nevrologen Oliver Sacks har gjort stor suksess med en rek...
pris: 199.00
pris: 169.00
pris: 189.00
 
 
 

 

PASSAGEARBETET - BAND 2

PARIS, 1800-TALETS HUVUDSTAD

PASSAGEARBETET - BAND 1

PARIS, 1800-TALETS HUVUDSTAD

BUBBLES

SPHERES 1
Walter Benjamins legendariske kulturverk nå tilgjengelig i svensk oversettelse. Den tyske filosofen...
Walter Benjamins legendariske kulturverk nå tilgjengelig i svensk oversettelse. Den tyske filosofen...
Første del av Peter Sloterdijks hovedverk Spheres (Sphären), nå i  engelsk oversettelse. I tre...
pris: 469.00
pris: 469.00
pris: 349.00
 
 
 

 
 Med nazistenes forsøk på utryddelse av jøder, sigøynere og andre folkegrupper trodde de fleste...
Den britiske litteraturteoretikeren Terry Eagleton går her til angrep på ti av de innvendingene so...
Tekstsamling med lange utdrag fra Arendts hovedverk (Vita Activa, Eichmann i Jerusalem og Totalitari...
pris: 469.00
pris: 199.00
pris: 229.00
 
 
 

 

TINGENES ORDEN

EN ARKEOLOGISK UNDERSØKELSE AV VITENSKAPENE OM MENNESKET

THE ENLIGHTENMENT

AND WHY IT STILL MATTERS (PB)

I TEGNETS TID

UTVALGTE ARTIKLER OG ESSAYS
Tingenes orden, boka som gjorde Foucault til intellektuell stjerne i Frankrike i 1966, er fremdeles ...
Frihet og likhet. Menneskerettigheter. Ytringsfrihet. Vitenskapelig metode. Det er bare noen av iden...
Roland Barthes var Frankrikes ledende intellektuelle, og en kjent litteraturkritiker, semiolog, sosi...
pris: 349.00
pris: 259.00
pris: 299.00
 
 
 

 
«Jeg finner alle emner like fruktbare», skriver Montaigne for ham kan selv de mest dagligdagse he...
Filosofisk materialisme i enhver form – fra vitenskapelig naturalisme til Deluzes nymaterialisme ...
Gleden er en spontan livsytring, sier Kierkegaard. Men man må begynne med begynnelsen, og for Kierk...
pris: 199.00
pris: 229.00
pris: 248.00
 
 
 

 
Ensomheten sier oss noe viktig om oss selv og vår plass i verden.Denne boken tar for seg både den ...
Nytt nummer av Agora, denne gang er tema livspolitikk. Med innlegg av bl.a. Antonio Negri, Michel Fo...
Gottlob Frege anses som grunnleggeren av den analytiske filosofi, fagtradisjonen som dominerer norsk...
pris: 299.00
pris: 190.00
pris: 399.00
 
 
 

 
Platons "Republikken" er en av filosofihistoriens viktigste, mest kjente og hyppigst diskuterte teks...
I 2005 var det femti år siden denne klassikeren ble utgitt første gang, og tretti år siden Hanna...
Etterspurt sosiologisk/historisk klassiker som undersøker ubalansen mellom privat og offentlig erfa...
pris: 299.00
pris: 219.00
pris: 259.00
 
 
 

 

LESS THAN NOTHING

HEGEL AND THE SHADOW OF DIALECTICAL MATERIALISM

WAR AND REVOLUTION

RETHINKING THE 20TH CENTURY
I dette hovedverket vender Zizek all sin oppmerksomhet mot Hegel, den ruvende filosofen som to hundr...
En spennende gjennomgang av vestlig, revolusjonær tradisjon, med politisk brodd. I Liberalism - A ...
Pocket! Zizek holder dommedag over den globale kapitalismen. De fire ansvarlige som utpekes er den ...
pris: 399.00
pris: 289.00
pris: 249.00
 
 
 

 

POLITICS AND LETTERS

INTERVIEWS WITH NEW LEFT REVIEW

MOLECULAR RED

THEORY FOR THE ANTHROPOCENE
Raymond Williams (1921-1988) var en av pionerene innen kulturstudier og en nøkkelfigur på britisk ...
Mennesket har nå endret planeten i den grad at geologer foreslår å innføre en ny geologisk epoke...
pris: 259.00
pris: 279.00
pris: 230.00
 
 
 

 

FREEDOM REGAINED

THE POSSIBILITY OF FREE WILL

MORGEN VED MIDNATT

DEN UNGE RUDOLF STEINERS LIV OG SAMTID, VERK OG HORISONT
Hele det filosofiske foretak som kalles tysk idelisme - vi inkluderer for korthets skyld han som ber...
Foruten å være den fremste og mest omstridte esoteriker i nyere tid, er Rudolf Steiner (1861-1925)...
pris: 398.00
pris: 259.00
pris: 499.00
 
 
 

 

ENTEN - ELLER

FØRSTE DEL

ENTEN - ELLER

ANNEN DEL
Søren Kierkegaards "Begrepet angst" fra 1844 er den første boken som i sin helhet vier seg angst s...
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København 20. februar 1843. Verket ble utgitt...
Søren Kierkegaards Enten – Eller utkom i to bind i København i 1843. Verket ble utgitt i pseudon...
pris: 169.00
pris: 199.00
pris: 199.00
 
 
 

 

FILOSOFENE

VESTERLANDSK TENKNING SIDEN 1900
Maleriet er blant de få tingene jeg skriver om med glede, og uten å kjempe mot hva det nå måtte ...
Schopenhauers hovedverk fra 1818. Tekstutvalg og innledning ved Johan Fredrik Bjelke. Oversatt av He...
Hva er egentlig moderne filosofi? Hva har filosofene arbeidet med det siste århundret? Hva har vær...
pris: 149.00 198.00
pris: 199.00
pris: 449.00
 
 
 

 

SØREN KIERKEGAARD

DEN FROMME SPOTTEREN
Dette er en av de mest omfattende presentasjoner av Kierkegaard skrevet av en norsk forfatter. Boke...
Filosofisk materialisme i enhver form – fra vitenskapelig naturalisme til Deluzes nymaterialisme ...
"En av de mest fremtrendende trekkene ved vår kultur er at det er så mye bullshit." Slik innledet...
pris: 199.00 389.00
pris: 299.00
pris: 99.00
 
 
 

 

IT STARTED WITH COPERNICUS

VITAL QUESTIONS ABOUT SCIENCE

MENNESKEVERDETS POLITIKK

ANERKJENNELSE AV KROPPSLIG KRENKBARHET
Førti års filosofihistorie sett gjennom essay, foredrag og bokanmeldelser av en av vår tids stør...
Er vitenskap mer rasjonell og objektiv enn noen annen intellektuell søken? Er vitenskapelige teorie...
Menneskeverd innebærer at alle mennesker har lik verdi. Men alle behandles ikke likt. Statsløse, f...
pris: 299.00
pris: 199.00
pris: 337.00
 
 
 

 

UTOPIA OR BUST

A GUIDE TO THE PRESENT CRISIS

AGORA 2013 NR. 3-4 - FRANSK FILOSOFI

ETTER POSTSTRUKTURALISMEN

INTUITION PUMPS

AND OTHER TOOLS FOR THINKING
Kort introduksjon til kritisk teori i dag. Med finanskrisen og ettervirkningene gjenoppdaget media M...
Hva skjer i fransk filosofi i dag? Dette nummeret av Agora er viet fransk filosofi etter poststruktu...
Filosof og skeptiker Daniel Dennett presenterer her sine favorittredskaper for en bedre tenkning. He...
pris: 149.00
pris: 230.00
pris: 149.00
 
 
 

 

BREAKING THE SPELL

RELIGION AS A NATURAL PHENOMENON
Filosofen og evolusjonisten Daniel C. Dennett har skapt hissig debatt i USA med sitt forsøk på å ...
Ivan Segré
Med fler...
Alain Badiou, Eric Hazan og Ivan Segré (alle franske intellektuelle med jødiske-, israelske- eller...
Om friheten (1859) er en av filosofihistoriens viktigste bøker og etter manges mening en av de tyde...
pris: 179.00
pris: 249.00
pris: 149.00 349.00
 
 
 

 

DET ER INNOVER VI MÅ GÅ

EN KULTURPSYKOLOGISK STUDIE AV SELVHJELP
Hvordan skal man leve livet sitt? I fraværet av ytre påbud om hva som er riktig å gjøre, blomstr...
Roland Barthes var en forkjemper for språkets evne til fornyelse. Men klisjeene og stereotypiene er...
Nå i pocket! Tung motvekt mot liberalistenes egen oppfatning av liberalismens historie. Den ital...
pris: 299.00
pris: 299.00
pris: 169.00
 
 
 

 
Enhver diskusjon om den moderne dialektikken må begynne med en forståelse av Hegels logikk. Forst...
Carl Schmitts Begrepet om det politiske (1927) er en omstridt bok. Noen mener den er en klassiker i ...
Et essay om det fotografiske bildet, der Barthes spør: Kan fotografi være kunst? Kommer virkelighe...
pris: 149.00 349.00
pris: 149.00 298.00
pris: 219.00
 
 
 

 

STEMMER 01

SPRÅK OG OPPMERKSOMHET

CAMILLA COLLETT

ENGASJERTE ESSAYS

POLITICAL EMOTIONS

WHY LOVE MATTERS FOR JUSTICE
Toril Mois essay diskuterer hvordan vår tenkning om moral i for stor grad er preget av et uoppmer...
Med essayisten Camilla Collett får vi en kvinnelitteraturhistorie lenge før noen gadde kommet på ...
Den fremtredende amerikanske filosofen Martha Nussbaum utforsker her følelsenes plass i det moderne...
pris: 99.00
pris: 279.00
pris: 299.00
 
 
 

 

ZERO DEGREES OF EMPATHY

A NEW THEORY OF HUMAN CRUELTY

OUTLIERS

THE STORY OF SUCCESS
Pocket! Hvordan blir noen i stand til å behandle andre mennesker som rene gjenstander? Dette spø...
Malcolm Gladwell har en egen evne til å formulere populærvitenskaplige spørsmål som vekker inter...
Poetikken, som ble forfattet for mer enn 2300 år siden, fikk enorm innflytelse fra renessansen av,...
pris: 149.00
pris: 99.00
pris: 299.00
 
 
 

 

AS CONSCIOUSNESS IS HARNESSED TO FLESH (PB)

JOURNALS & NOTEBOOKS 1964-1980

FORNUFT, TRO OG REVOLUSJON

EN KRITIKK AV NYATEISMEN
Dette andre bindet av Susan Sontags dagbøker fortsetter der det første, Reborn, sluttet. Sontag er...
Aschehougs fremragende tidsskrift AGORA - Journal for metafysisk spekulasjon feirer i år 30 år. Vi...
Fornuft, tro og revolusjon er Terry Eagletons svar til den nyateistiske bevegelsen, samt noen av den...
pris: 199.00
pris: 230.00
pris: 298.00
 
 
 

 

AISTHESIS

SCENES FROM THE AESTHETIC REGIME OF ART

THE MEANING OF LIFE

A VERY SHORT INTRODUCTION
Gjennom fjorten kapitler som sirkler rundt ulike tidsepoker i moderne vestlig kunsthistorie, komprim...
Hva er egentlig meningen med livet? Den rådende oppfatningen i vår del av verden i dag er at ”de...
Terry Eagleton vender oppmerksomheten mot et essensielt men ofte glemt spørsmål om litteraturen:...
pris: 299.00
pris: 139.00
pris: 169.00
 
 
 

 

THE IDEA OF COMMUNISM 2

THE NEW YORK CONFERENCE
For mange liberale og for de fleste venstreorienterte  i dag er ondskap et utdatert konsept. Det er...
For første gang foreligger et av Nietzsches minst kjente, men mest interessante verker på norsk....
Dette antologiverket fra forlaget Verso begynte etter en konferanse i London i 2009 og som en respon...
pris: 159.00
pris: 369.00
pris: 199.00
 
 
 

 

ESSAYS - BOK 1

(MONTAIGNE)

ESSAYS - BOK 2

(MONTAIGNE)

ESSAYS - BOK 3

(MONTAIGNE)
Denne første boka av Montaignes essays tar utgangspunkt i historiske og militære emner så vel som...
Denne andre boka av Montaignes essays er den som i størst grad dreier seg om hans livserfaringer og...
Denne tredje boka av Montaignes essays inneholder blant annet tekster om klasseskiller, kolonisering...
pris: 179.00
pris: 179.00
pris: 179.00
 
 
 

 

DERRIDA

A BIOGRAPHY
Dette nummeret av Agora fokuserer på den indiske forfatteren og aktivisten Arundhati Roy. Tekster o...
Om rettferdighet finnes det i hovedsak to moralfilosofiske retninger som begge har sin kilde i...
Omfattende biografi om Jacques Derrida (1930-2004), fra hans jødiske identitet og barndom i Algerie...
pris: 190.00
pris: 189.00
pris: 399.00
 
 
 

 

STEMMER 03

METTE-MARIT OG POLITIKKENS ABDIKASJON
Hva er litteratur? Hvordan skiller litteraturen seg fra andre typer tekster? Hvordan er forholdet me...
"Mette-Marit og hennes kvinnerolle forteller om et Norge som har endret seg til et nyrikt samfunn ...
pris: 399.00
pris: 99.00
 
 
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.