NYHETSBREV - 2022-10-01

ÅRSTIDENE

DYRET SOM SPISER SIN EGEN HJERNE OG ANDRE HISTORIER

Hvorfor flyr trekkfuglene egentlig sørover om høsten? Hvorfor synger nattergalen så vakkert når den kommer tilbake et halvt år senere? Hvorfor blomstrer blåveisen så tidlig, og hvorfor er humlene så store om våren? Hvordan får pinnsvinet paret seg? Hvem har egentlig den lengste penisen? For ikke å snakke om: Hvorfor finnes det et dyr som spiser sin egen hjerne?

Livet vi ser rundt oss har en utrolig evne til å tilpasse seg miljøet og de evige skiftene mellom vår, sommer, høst og vinter. Bli med på en guidet tur gjennom årstidene, og lær om artenes forunderlige overlevelsesstrategier.


Utgivelsesår: 2022
Forlag: humanist forlag
Innbundet: ja
Sidetall: 313
Språk: NO

pris: 379.00
 

 

DEN NORSKE SKYLD

EN BERETNING FRA RETTSAKEN MOT PHILIP MANSHAUS

I august 2019 drepte Philip Manshaus sin adopterte søster og angrep en moske i Bærum utenfor Oslo. Han tilhører en ny generasjon av høyreekstreme som finner hverandre på internettet, hvor de dyrker hat mot jøder, svarte, muslimer, homofile og kvinner. I Den norske skyld skriver Anne Bitsch om rettssaken mot Manshaus og spør hvorfor rasistisk ideologi appellerer til menn som ham. Forfatteren gir et innblikk i terroristens oppvekst og radikaliseringsprosess, og undersøker hvordan høyreekstremister påvirkes av sin politiske samtid. Hvordan har den ytre høyrefløy utviklet seg i tiden etter de islamistiske terrorangrepene i USA den 11. september 2001 og frem til i dag? Hvordan skal vi forstå ondskap - og bærer noen et medansvar for fremveksten av høyreekstremisme?


Utgivelsesår: 2022
Forlag: Res publica
Innbundet: ja
Sidetall: 278
Språk: NO

pris: 399.00
 

 

Boka er et indignert, selvavslørende og ømt manifest om klassekamp, proletariat og elite, om homofile i provinsen og representasjonssmykker, moralisme og hykleri, om Tiger King og Anna og Lotte, om de som alltid får taletid og de som ikke føler seg berettiget til å ha en stemme. Med sinne, misunnelse og humor brenner Glenn Bech ned alle illusjoner om like muligheter og insisterer på å snakke ut fra egne erfaringer i klassesamfunnet.


Utgivelsesår: 2022
Forlag: Gyldendal (Dansk)
Innbundet: nei
Sidetall: 329
Språk: DK

pris: 349.00
 

 

Arkitektkontoret Fragment og bevegelsen Arkitekturopprøret lanserer sammen den fargerike boken Det nye nabolaget, som også vises i Arkitekturtriennalens utstilling «Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap». 
Over hele landet kappes utviklere om å oppføre identiske boligprosjekter i form av kasser med utenpåhengte balkonger og grå fasadeplater festet med popnagler. Spor etter norske bygningstradisjoner finnes ikke. Arkitekter har kommet spekulasjonsbyggeriet til unnsetning og forsvart dagens byggeri mot det økende sinnet i befolkningen. Men er det ikke egentlig i arkitekters interesse å forsvare bestandighet, kvalitet og arkitektonisk integritet mot fristelsen det alltid vil være å bygge karakterløst, kjapt og dårlig?
Med bokutgivelsen ønsker de å vise at bredden i nabolag som bygges i dag er langt større enn det man kan se utenfor stuedøren i Oslo på Løren og Ulven.

Arild Eriksen er arkitekt, og daglig leder og eier av arkitektkontoret Fragment
Saher Sourouri er psykolog, foredragsholder og blogger, og talsmann for Arkitekturopprøret


Utgivelsesår: 2022
Forlag: Fragment
Innbundet: ja
Sidetall: 136
Språk: NO

pris: 350.00
 

 

Det tredje bindet i den store fortellingen om Olav V omhandler først og fremst selve kongegjerningen, et ensomt virke der kongen mangler en dronning ved sin side. Det dreier seg om hoffets ritualer, om hverdagens rutiner, om en hektisk reisevirksomhet, om jubileum etter jubileum, om en mann som først strever med å følge i sin myteomspunnede fars fotspor, men som ender opp som en desidert suksess, en folkekjær folkekonge.

Olav V. Ensom majestet er en historie om kontinuitet, om et Norge i vekst og framgang, men også om et kongelig liv preget av savn og ensomhet. Det handler om beslutninger som fattes alene, om utfordringer på det personlige plan, om regelrette handikap. Gjennom ulike dagbøker, en mengde personarkiver og et stort og hittil ukjent brevmateriale, kommer vi ikke minst nær den lille norske kongefamilien, deres britiske slektninger, vennekretsen og hoffet, som aldri før. Til sist i denne boka går forfatteren tett på en konges død, en død som utløser en landesorg uten like.


Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Innbundet: ja
Sidetall: 681
Språk: NO

pris: 449.00
 

 

MUR, FAR OG DOTTER

EI BOK OM TØRRMURRING

På Litlebergen i Vestland bur Haakon Aase, Noregs kanskje fremste tørrmurar. I Oslo sit dotter hans og kjenner på eit ansvar for å ta vare på arven etter faren. Ho vil lære seg å mure med stein. Tørrmuring er ein av dei aller eldste byggjeteknikkane til menneska, og har lange tradisjonar i Noreg. Du ryddar marka, fjellsida eller åkeren fri for stein og nyttar han til å byggje gjerder, bakkemurar, hus, bruer, vegar. Utan mørtel, berre stein, heilt tørt. Det er både berekraftig og miljøvennleg. I dette bokprosjektet er arkitekten Kjersti Aase Winjum læresvein, og faren er læremeister. Saman murer dei ein støttemur på garden hans, etter same grunnprinsipp og med same materiale som ein vestnorsk jarnalderbonde nytta til langhuset sitt, som inkaene mura husa sine med og som ein middelaldermurar frå det gamle Store Zimbabwe bygde bymurar med. Den raude tråden i boka er samtalane mellom far og dotter på byggjeplassen - ei slags direktesending av handlingsbåren kunnskapsoverføring. Dette gjer eit heilt unikt innblikk i korleis handverkstradisjonar i praksis blir nedarva frå generasjon til generasjon. I tillegg til å vise fram korleis handlingbåren og immateriell kultur i praksis blir tradert frå generasjon til generasjon, kjem boka med ei grundig framstilling av både faget, historia og framtidsutsiktene til tørrmuring i Noreg - og er samstundes eit portrett av ein av Noregs dyktigaste kulturhandverkarar.

Med foto av Morten Spaberg og illustrasjonar av Kristian Krogh-Sørensen.


Utgivelsesår: 2022
Forlag: Skald
Innbundet: ja
Sidetall: 191
Språk: NO

pris: 399.00
 

 

URETT

ET ESSAY OM OVERGREP, EN OPERA OG TEORIENE FRA PARIS

To bøker slo ned som lynnedslag i Frankrike i 2020 og 2021: Vanessa Springoras Samtykket og Camille Kouchners Den store familien. Her kommer det frem hvordan ungdommer helt ned i fjorten-årsalderen ble utnyttet av franske forfattere og politikere i Paris på 1980- og 1990-tallet. Vi ser det samme mønsteret overalt, i stormen av saker om krenkelser av unge i politikk, litteratur, musikkliv, showbiz og i Linn Ullmanns Jente 1983. Men hva var det egentlig som skjedde i Paris?

Martin Wåhlberg tar oss med på en ferd gjennom byens gater, amerikanske campuser, revolusjonens Bastille og Don Giovannis forførerkollegaer, til bølgen av ny teoretisk tenkning som flommet inn over amerikanske og europeiske universiteter etter 1968. I sentrum står fortellingen om Ridder Blåskjegg, som ikke tålte at hans unge utkårede søkte kunnskap på egen hånd. Dette er historien om hvordan intellektuelle miljøer i Frankrike bygde opp et helt eget syn på unges seksualitet og om eldres tilgang til yngre. Det er historien om Paris, og om teorier om mennesket og litteraturen som har fått enorm innflytelse i vår tid. Men det er også historien om hvordan tre bøker fra 2020 og 2021 fornyer vår tids litteratur.


Utgivelsesår: 2022
Forlag: humanist forlag
Innbundet: ja
Sidetall: 176
Språk: NO

pris: 379.00
 

 

Skinnende døde tar utgangspunkt i forfatterens egne opplevelser fra den åtte år lange krigen mellom Iran og Irak, samt samfunnsendringene i Iran i tiden etter den islamske revolusjonen i 1979. I et sansevart og billedrikt språk skriver Shafieian fram en dramatisk barndom hvor krigen mot nabolandet avløses av krigen mot egne myndigheter: Her er detaljerte, levende beskrivelser av stemningen i byene, også i kjølvannet av de kjemiske bombingene, side om side med beretninger om hendelser i de venstreradikale miljøene, med arrestasjoner og henrettelser av intellektuelle og opposisjonelle, slik de ble opplevd av et barn. Skinnende døde er en roman om minner, om tilhørighet, et barndomshjem og en dyp kjærlighet til familie og venner.


Utgivelsesår: 2022
Forlag: Gyldendal
Innbundet: ja
Sidetall: 210
Språk: NO

pris: 399.00
 

 

DÅRLIG NYTT FRA ØSTFRONT

KRIGEN SOM ENDRER ALT

Russlands aggresjonskrig mot Ukraina i 2022 er en monumental hendelse som har bragt etterkrigstiden i Europa til ende. Cecilie Hellestveit tar for seg krigen og de økonomiske sanksjonene for å svekke og tukte Russland, og belyser hvordan dette vil forandre Europa til det ugjenkjennelige. Hun tar oss med på en geopolitisk rundreise langt utenfor Ukraina, men har Norge som utkikkspunkt og endestasjon. Hvordan endrer krigen Norges situasjon, og hva skal vi gjøre med det?

Dårlig nytt fra Østfronten legger utfordringene på bordet. Dette er en bok for alle som vil ta debatten!


Utgivelsesår: 2022
Forlag: Spartacus
Innbundet: ja
Sidetall: 222
Språk: NO

pris: 349.00
 

 

SKOGENS MENN

MINNER OG MYTER OM HOGGERE OG FLØTERE

Kulden var så streng at håret frøs fast i koieveggen om natta. Arbeidet var så tungt at de svette mannskroppene ble herdet, men også herjet og ødelagt. I elva var bare de kvikkeste i stand til å løse opp en vanskelig tømmerfloke.
Skogsdrifta var blant de største næringene våre. Men den var også mye mer enn det: Gjennom hogst og fløting ble naturen og livet knyttet sammen. I skogen ble gutter til menn, mens skogsarbeidet formet landskapet - både det ytre og det indre. I skogen ble det dannet forestillinger om hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Ingar Kaldal tar oss med langs fløterelvene og inn i skogsbygdene, hvor han lar oss møte flere slags skogsfolk, både menn og kvinner. Han åpner ei dør inn til en hel kultur som er i ferd med å gå tapt, og som vi i ei oppjaget tid kan ha godt av å dvele ved.


Utgivelsesår: 2022
Forlag: Aschehoug
Innbundet: ja
Sidetall: 465
Språk: NO

pris: 429.00
 

 

En mor söker sin försvunna tonårsdotter i natten. Flickan är sjuk och går inte att nå, mamman irrar på gatorna eller sitter hemma och ringer alla hon kan komma på. Är det hennes oro som drivit bort dottern, och är oron befogad? I "Natten" minns modern ett föräldraskap i evig upprepning, från vardag till akuta tillstånd. En berättelse om vad som kan ta vid efter småbarnsår och skilsmässa, om utmattning och oro men framför allt om kärlek.

Sara Gordans "Natten" är en naken berättelse om en förälders kamp för sina barn.


Utgivelsesår: 2022
Forlag: Albert Bonniers Förlag
Innbundet: ja
Sidetall: 200
Språk: SE

pris: 329.00
 

 

Moskva, vintern 1939. En vaccinforskare råkar bli smittad under arbetet i laboratoriet och insjuknar på ett hotell i huvudstaden, dit han kallats för att avlägga en rapport. Myndigheterna beslutar att alla han träffat på vägen måste sättas i karantän. På nätterna dyker säkerhetstjänstens svarta major upp på gatorna och stannar utanför bostadshusen. Skräckslagna människor förs bort. Pesten har kommit till staden.

Romanen bygger på en sann historia.


Utgivelsesår: 2022
Forlag: Ersatz
Innbundet: ja
Sidetall: 124
Språk: SE

pris: 299.00
 

 

Between 1917 and 1921 a devastating struggle took place in Russia following the collapse of the Tsarist empire. Many regard this savage civil war as the most influential event of the modern era. An incompatible White alliance of moderate socialists and reactionary monarchists stood little chance against Trotsky's Red Army and Lenin's single-minded Communist dictatorship. Terror begat terror, which in turn led to even greater cruelty with man's inhumanity to man, woman and child. The struggle became a world war by proxy as Churchill deployed weaponry and troops from the British empire, while armed forces from the United States, France, Italy, Japan, Poland and Czechoslovakia played rival parts.

Using the most up to date scholarship and archival research, Antony Beevor, author of the acclaimed international bestseller Stalingrad, assembles the complete picture in a gripping narrative that conveys the conflict through the eyes of everyone from the worker on the streets of Petrograd to the cavalry officer on the battlefield and the woman doctor in an improvised hospital.


Utgivelsesår: 2022
Forlag: Weidenfeld & Nicholson
Innbundet: ja
Sidetall: 592
Språk: UK

pris: 399.00
 

 

WHAT IF? 2

ADDITIONAL SERIOUS SCIENTIFIC ANSWERS TO ABSURD HYPOTHETICAL QUESTIONS

WHAT IF... one man decided to answer all the unanswerable questions, using science.
The Sunday Times-bestselling author and xkcd creator, Randall Munroe is here to provide the best answers yet to the important questions you probably never thought to ask

The millions of people around the world who read and loved What If? still have questions, and those questions are getting stranger.

Planning to ride a fire pole from the moon back to Earth? The hardest part is sticking the landing.

Hoping to cool the atmosphere by opening everyone's freezer doors at the same time? Maybe it's time for a brief introduction to thermodynamics.

Want to know what would happen if you rode a helicopter blade, built a billion-storey building, made a lava lamp out of lava, or jumped on a geyser as it erupted? Okay, if you insist.

Welcome (back) to the mind-blowing world of What If?

Unfazed by absurdity, Randall consults the latest research on everything from swing-set physics to airplane-catapult design to clearly and concisely answer his readers' questions. As he consistently demonstrates, you can learn a lot from examining how the world might work in very specific extreme circumstances.

Filled with bonkers science, boundless curiosity, and Randall's signature stick-figure comics, What If? 2 is sure to be another instant classic adored by inquisitive readers of all ages.


Utgivelsesår: 2022
Forlag: Hodder & Stoughton
Innbundet: nei
Sidetall: 368
Språk: UK

pris: 249.00
 

 

PERSONALITY AND POWER

BUILDERS AND DESTROYERS OF MODERN EUROPE

One of the great historians of our age asks: how far can a single leader alter the course of history?

The modern era saw the emergence of individuals who had command over a terrifying array of instruments of control, persuasion and death. Whole societies were re-shaped and wars fought, often with a merciless contempt for the most basic norms. At the summit of these societies were leaders whose personalities had somehow given them the ability to do whatever they wished.

Ian Kershaw's new book is a compelling, lucid and challenging attempt to understand these rulers, whether operating on the widest stage (Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini) or with a more national impact (Tito, Franco). What was it about these leaders and the times they lived in that allowed them such untrammelled and murderous power? And what brought that era to an end? In a contrasting group of profiles, from Churchill to de Gaulle, Adenauer to Gorbachev, and Thatcher to Kohl, Kershaw uses his exceptional skills to think through how other, strikingly different figures wielded power.


Utgivelsesår: 2022
Forlag: Allen Lane
Innbundet: ja
Sidetall: 512
Språk: UK

pris: 399.00
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.