NYHETSBREV - 2017-10-25

1917-Spesial og andre nyheter!

I dag, onsdag 25. oktober kl. 17.00

Lansering: Den russiske revolusjon av Kristian Krohg-Sørensen

Det er 100 år siden den russiske revolusjonen. Her får alt du trenger å vite – i tegneserieform. Kristian Krohg-Sørensen (f. 1980) er utdannet Russlandviter og journalist, men slo seg opp som tegneserieskaper med den kritikerroste tegneserieromanen Gulosten - Liv i Helvete i 2015. Det blir forfattersamtale, boksalg og signering. Arrangementet er gratis. Velkommen!

Torsdag 26. oktober kl. 17.00

Lansering: Kommunion 2017 av Leif Høghaug

Velkomen til lansering av diktboka
KOMMUNION 2017
av Leif Høghaug
Opplesing ved forfattaren.
Hundre år etter den russiske revolusjonen og fem hundre år etter reformasjonen oppstår ein diktarleg tale om fråvær av fellesskap i vår tid. Er fellesskapen død? Og om så er: Er det mogleg å vekkje han opp? Leif Høghaugs andre diktbok utforskar ein idé om korleis fortidas messianisme kan verke i notida for å skape ei ny framtid.
Februar 1917. I Russlands hovedstad Petrograd demonstrerer kvinnelige arbeidere mot nød og matmangel. I løpet av få dager reiser hele folket seg mot tsarens regime, mot utbytting i fabrikkene og slaveri på jordene.

Dette blir starten på en av de viktigste historiske begivenhetene i det 20. århundre: den russikse revolusjon.

Denne tegneserien forteller historien fra februarrevolusjonen til oktoberrevolusjone. Du får møte Lenin, Tsar Nikolaj, Stalin og andre sentrale skikkelser, og være med på hendelsene som endret historiens gang.


Utgivelsesår: 2017
Forlag: Manifest
Innbundet: ja
Sidetall:
Språk: NO

pris: 299.00
 

 

Hundre år etter den russiske revolusjonen og fem hundre år etter reformasjonen oppstår ein
diktarleg tale om fråvær av fellesskap i vår tid. Er fellesskapen død? Og om så er: Er det
mogleg å vekkje han opp? Leif Høghaugs andre diktbok utforskar ein idé om korleis fortidas
messianisme kan verke i notida for å skape ei ny framtid.


«Kommunion 2017» blir til i spennet mellom lyrikk og prosa, elegi og humor, dialekt og
skriftspråk, og som heilskap framstår boka som ein samtale med ei rad messianske forfattarar:
Marx, Luther, Dante, Shakespeare, Lenin, Hölderlin, Yeats, Joyce … Og kan hende er
Shakespeare den aller viktigaste samtalepartnaren. I «Kommunion 2017» finst det ei rad
referansar til «Hamlet». Mellom anna blir Sovjetunionens fall samanlikna med gamle kong
Hamlets fall. Og gong på gong kjem attergangarane inn i biletet ...
Korleis snakke om fellesskap? Mellom anna ved å rette merksemd mot fleirtalsformene. I
«Kommunion 2017» er det tale om «dei» og «dom»; om «vi», «me» og «oss». Men kven er
alle desse? Viser «dei» til den same gruppa som «dom»? Eller handlar det her om to ulike
grupper, som kan hende er i konflikt med kvarandre? Og tilsvarande «vi», «me», «oss»: Den
same gruppa, eller heile tre ulike? «Kommunion 2017» svarar ikkje på desse spørsmåla. Men
ved å setje fleirtalsformene på spel, vil boka ta lesarane med inn i ei verd der dei (eller dom?)
heile tida må forholde seg til spørsmål om fellesskap – spørsmål som framleis har noko med
ordet «kommunisme» å gjere …


Leif Høghaug (f. 1974) debuterte med diktsamlinga «Fama» i 2012. Han har omsett Marx’ og
Engels’ «Det kommunistiske partis manifest» og han arbeider med ei komplett omsetjing av
James Joyces «Finnegans Wake».


Utgivelsesår: 2017
Forlag: Samlaget
Innbundet: ja
Sidetall: 108
Språk: NO

pris: 279.00
 

 

Yuri Slezkines forteller historien om den russiske revolusjonen og dens fall på en helt unik måte. Det er et narrativ fortalt gjennom innbyggerne i en massiv boligblokk der mange av de øverste kommunistlederne og deres familier bodde. Med sine 505 leiligheter, fellesarealer og egen kino, bibliotek, tennisbane og skytebane, var bygningen en gang det største boområdet i Europa. Slezkine skriver om livene til offiserene og de andre høytstående bolsjevikene, som begynner med deres konvertering til kommunismen, og ender med deres barn tap av troen og Sovjetunionens fall.


Utgivelsesår: 2017
Forlag: Princeton University Press
Innbundet: nei
Sidetall: 1128
Språk: UK

pris: 399.00
 

 

Den russiske revolusjon er fortsatt et omstridt tema, selv hundre år etter begivenheten. I denne konsise og faktaspekkede innføringen, tar historiker Neil Faulkner et oppgjør med forestillingen om at Lenin og Bolsjevikene først og fremst ønsket å innstifte et totalitært diktatur. Bak revolusjonen sto et massivt opprør av folk som ønsket å få bukt med et korrupt regime som støttet opp om landadel og krigsprofitører.


Utgivelsesår: 2017
Forlag: Pluto Press
Innbundet: nei
Sidetall: 272
Språk: NO

pris: 229.00
 

 

HISTORICALLY INEVITABLE?

TURNING POINTS OF THE RUSSIAN REVOLUTION

Et stjernlag av historikere ser på det viktigste begivenhetene i Den russiske revolusjon, fra den russisk-japanske krigen i 1904-05, gjennom Oktober-revolusjonen i 1917 og fram til bolsjevikene konsoliderte makten i 1922. Essayene om de ulike vendepunktene er skrevet av 13 ulike forfattere, inkludert Dominic Lieven og Orlando Figes, og redigert av Tony Brenton.


Utgivelsesår: 2017
Forlag: Profile Books
Innbundet: ja
Sidetall: 364
Språk: UK

pris: 349.00
 

 

THE BOLSHEVIKS COME TO POWER

THE REVOLUTION OF 1917 IN PETROGRAD

Denne klassikeren om den russiske revolusjonen kom første gang i 1976 og tar detaljert for seg begivenhetene i 1917 fra Februar-revolusjonen, etterspillet, Juli-dagene, Kornilov-affæren og Oktober-revolusjonen. Rabinowitch avfeier påstandene om at revolusjonen var et lite kupp iverksatt av Lenin og hans menn, samtidig som han kontrer ideen om at revolusjonen var uunngåelig. Boka går nøye gjennom både bolsjevikenes kamp og hvor arbeiderklassen sto ettersom revolusjonen bølget fram og tilbake.


Utgivelsesår: 2017
Forlag: Pluto Press
Innbundet: nei
Sidetall: 400
Språk: UK

pris: 299.00
 

 

Lenins egenskaper som leder forbindes som regel med maktovertakelsen under Oktoberrevolusjonen i 1917. Hans storhet som leder er likevel lettest å spore i slutten av regjeringstiden hans, mener Slavoj Zizek, som her introduserer utvalgte, sene tekster av Lenin. I 1921 hadde Sovjet-staten overlevd en utmattende borgerkrig, men var isolert og ødelagt. Nå som håpet om verdensrevolusjonen svant, hvordan skulle staten overleve videre?


Utgivelsesår: 2017
Forlag: Verso
Innbundet: ja
Sidetall: 186
Språk: UK

pris: 229.00
 

 

Amerikanske John Reed ble en nær venn av Lenin og var øyenvitne til den russiske revolusjonen i 1917. Ti dager som rystet verden regnes som en klassiker innenfor reportasjegenren, der forfatteren er tett på begivenhetene og skildringen preges av hans unike stemme og tempo.

John Reed tar oss med langs avenyene i Petrograd og på trikk østover i byen til sosialistenes samlingssteder. Han er til stede i overfylte møterom, der sigarettrøyken ligger tett og revolusjonslederne diskuterer ustanselig. Det er ikke tid til søvn, avgjørelsene disse dagene skal forandre Russlands framtid for alltid.

Boken ble utgitt første gang på engelsk i 1919, og kom på norsk først i 1967. 2017-utgaven markerer at det er 100 år siden den russiske revolusjonen, og utgis med forord av Morten Jentoft.


Utgivelsesår: 2017
Forlag: Spartacus
Innbundet: nei
Sidetall: 327
Språk: NO

pris: 199.00
 

 

To store omveltninger i 1917 sendte både Russland og verdens historie i en helt ny og uforutsett retning. I mars falt Romanov-dynastiet, som hadde regjert riket i over 300 år. I november gjennomførte bolsjevikene - en målbevisst fraksjon i det russiske sosialdemokratiske partiet - et statskupp som veltet den midlertidige regjeringen. Under Vladimir Lenins ledelse innførte de et diktatur med maktmonopol som ideologisk hovedprinsipp.

Om dette høydramatiske året, som ikke kan forstås uten at man samtidig berører både årsakene og de enorme historiske konsekvensene, har Per Egil Hegge skrevet en medrivende beretning.


Utgivelsesår: 2017
Forlag: Vigmostad & Bjørke
Innbundet: ja
Sidetall: 240
Språk: NO

pris: 369.00
 

 

Dette er historien om Jan Six, hans familie og hans mange liv. Portrettet av ham sies å være det fineste hans venn Rembrandt noen gang malte, og det henger fremdeles i familiehuset ved Amstel-elven. Jan Six kjente alle i 1600-tallets Amsterdam, fra dikteren Vondel til filosofen Spinoza. Men hva var det egentlig som foregikk i hodet til denne patrisieren og kunstsamleren fra 1600-tallet?

Notatboken hans er bevart i det rikholdige familiearkivet sammen med tusener av notater, alt fra oppskrifter, anekdoter og religiøse anskuelser, til grove vitser. Etter ham fulgte nye menn. Den dag i dag heter eldste sønn av eldste sønn i familien Six alltid Jan Six.

De ble borgermestere og vitenskapsmenn, de ervervet stor rikdom og stavret seg noen ganger også pukkelrygget, fattige og ensomme gjennom livet. Alt ligger gjemt i familiehuset; i endeløse korrespondanser gjennom fire århundrer, om små og store saker. Jan Six og hans mange liv er historien om en overklassefamilie fra Amsterdam gjennom fire århundrer. Samtidig er det historien om byen og tidsånden, om ambisjoner og begrensninger, om storhet og den evige angsten for undergang og nedgangstider


Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Innbundet: ja
Sidetall: 352
Språk: NO

pris: 399.00
 

 

Denne antologien er et forsøk på å utfordre liberalismens hegemoni fra venstre, ført i pennen av en ny generasjon samfunnsdebattanter. Den går i rette med det atomistiske menneske.synet som ligger til grunn for liberalisme i alle sine former, enten det er sosial.liberalisme i tradisjonen etter John Rawls eller nyliberalisme i tradisjonen etter Milton Friedman.


Utgivelsesår: 2017
Forlag: Dreyer
Innbundet: ja
Sidetall: 219
Språk: NO

pris: 329.00
 

 

Den afghanske tolken Qais Wahidis beretning fra innsiden av det norske militære engasjementet i Afghanistan gir en unik dokumentasjon av en organisasjon som norsk offentlighet aldri har fått fullt innsyn i. Boken som er ført i pennen av Simen Sætre, avdekker alvorlige hendelser som til nå ikke har vært kjent. Wahidis var et sentralt vitne til styringen av en 3000 mann stor brigade, og tilstede ved sentrale begivenheter i det norske engasjementet i Faryab.


Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Innbundet: ja
Sidetall: 238
Språk: NO

pris: 379.00
 

 

Jo Straube (fødd 1983) er ein norsk fotograf med mastergrad i fotojournalistikk.  

Dei siste åra har han reist land og strand rundt og besøkt over 200 bibliotek i landet, med dokumentasjonsprosjektet «Det norske biblioteket». Straube har portrettert bibliotekarar og brukarar, bygningar og innemiljø med kjærleik, humor og alvor. På sitt særeigne vis har han fanga heile Noreg gjennom kameralinsa. Straube tek oss med til blant anna verdas nordlegaste folkebibliotek, nedleggingstrua filialar, bokbåten Epos, arkitektonisk vellykka bibliotek, men syner også menneska som arbeider og brukar biblioteka. Reisa frå bibliotek til bibliotek har gjort det tydeleg for Straube at det er langt mellom festtalar om biblioteket til kvardagen på eit lite bibliotek i Utkant-Noreg, men også kva eldsjeler kan utretta og bety for andre menneske og heile samfunn.

Med forord av Frode Grytten, som har et livslangt kjærlighetsforhold til biblioteket. Han ble både rørt og imponert over det bildene viste: «humor og alvor, natur og kultur, mennesker og humanisme, rot og tull og eleganse».


Utgivelsesår: 2017
Forlag: Bergen kjøtt Publishing
Innbundet: ja
Sidetall: 278
Språk: NO

pris: 445.00
 

 

The black and white photos in Mean Streets, collected here in print for the first time, offer a look at the infamously hardscrabble NYC in the 70s and 80s captured with the deliberate and elegant eye that propelled Grazda to further success.

In the late 1970s and early 80s, the institutions of power in New York had failed. A bankrupt city government had sold its power over to the banks, and the financiers’ severe austerity programs gutted the city’s support systems.

Most of the city’s traditional industries had already left, and those power brokers in charge of the new system retreated to their high rises and left the streets to the hustlers, preachers, and bums; the workers struggling to get by; and a new generation of artists who were squatting in the empty industrial buildings downtown and bearing witness to the urban decay and institutional abandonment all around them.

For the tough and determined, the quick and the gifted, the prescient and the prolific, a cheap living could be scratched out in the mean streets.

Renowned photographer Edward Grazda began his career in that version of NYC. The black and white photos in Mean Streets, collected here in print for the first time, offer a look at that hardscrabble era captured with the deliberate and elegant eye that propelled Grazda to further success. It’s a version of New York that has been all but scrubbed clean in the financially solvent years that have followed, but the character of the city has been indelibly marked by the scars of those years.


Utgivelsesår: 2017
Forlag: powerHouse Books
Innbundet: ja
Sidetall: 112
Språk: UK

pris: 349.00
 

 

At a time when the world was politically divided into East and West, Magnum photographer Harry Gruyaert’s quest for light and sensuality led him to capture the colors of two very different worlds: the vibrant glitziness of Las Vegas and Los Angeles in 1981, and the austere restraint of Moscow in 1989 just before the fall of the Soviet Union. The resulting photographs form a striking record of a remarkable era.

Including an essay by writer, curator, and artist David Campany, this two-volume publication reproduces almost 100 photographs from the series, nearly seventy of which are being published for the very first time. With each volume presented in a half slipcase, Harry Gruyaert: East/West offers an in-depth look at one of the world’s foremost photographers in two unique and contrasting locations, at a historically critical moment.


Utgivelsesår: 2017
Forlag: Thames and Hudson
Innbundet: ja
Sidetall: 160
Språk: UK

Utsolgt
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.