NYHETSBREV - 2013-05-30
Jarion Lanier er en av pionerene innen virtual reality-feltet og en verdensledende IT-ingeniør. Lanier forutså tidlig hvordan internett kom til å forandre verden, inkludert dets potensial for aktiv samhandling. Med boka You Are Not A Gadget (2010) kritiserte han imidlertid tendenser ved nettet generelt og Web 2.0. spesielt, særlig tendensen til farlig massetenkning. I denne boka kaster han et kritisk søkelys på den digitale revolusjonen: Mens tidligere revolusjoner økte folkets rikdom og frihet, fører nye digitale teknologier til at enkeltselskap reduserer den allmenne veksten og konsentrerer rikdommen på færre hender. Lanier mener denne dynamikken mellom teknologi, marked og politikk truer middelklassen, og lanserer ideer til mottiltak.

Utgivelsesår: 2013
Forlag: Allen Lane
Innbundet: ja
Sidetall: 360
Språk: UK

pris: 249.00
 

 

STEMMER 04

100 SITUASJONER
I denne fjerde utgivelsen i Aschehougs pamflettserie Stemmer, som markerer 100-års jubileet for kvinners stemmerett, lager kunstner Marthe Ramm Fortun en collage over samtidskultur og politikk. Tekstene berører levevilkår og menneskeverd hos både kunstnere og andre menn og kvinner som i den til enhver tid gjeldende politiske virkelighet er utsatt. Det private og det politiske flettes i hverandre i en tekst gjennomstrømmet av kunstnerens kjærlighet til venner fra kunsthistorien og fra eget liv.

Utgivelsesår: 2013
Forlag: Aschehoug
Innbundet: nei
Sidetall: 122
Språk: NO

pris: 99.00
 

 

Det gjelder å fjerne frykten for diktaturet. Avhengighet av frykt er diktaturets akilleshæl. For å unngå fristelsen til å gjengjelde vold når man blir angrepet, krever heroisk styrke til å tåle undertrykkelse og mektig mot til å innse at en maktutøver tyr til mer vold mot en opprørsgruppe som selv bruker vold. Det skriver ikkevoldsteoretikeren Gene Sharp i denne boka, som i 20 år har inspirert aksjonister over hele verden, og som nå foreligger i norsk oversettelse.


Utgivelsesår: 2013
Forlag: Arneberg
Innbundet: ja
Sidetall: 136
Språk: NO

pris: 199.00
 

 

THE BOOK OF WOE

THE DSM AND THE UNMAKING OF PSYCHIATRY
Psykiatriens bibel - DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) - har nettopp kommet i ny, revidert utgave, den første omfattende revisjonen på 19 år. Under Breivik-saken fikk mange øynene opp for hvilken avgjørende posisjon DSM har i samfunnet, og mange av diagnose-definisjonene er under intern debatt og kontinuerlig endring. DSM-V har vært diskutert heftig i fagmiljøet lenge før utgivelsen, og forfatter og terapeut Gary Greenberg skyver med denne boka debatten videre, både med avsløringer om indre konflikter om utgivelsen og egen kritikk av manualen.


Utgivelsesår: 2013
Forlag: Blue Rider Press
Innbundet: ja
Sidetall: 403
Språk: UK

pris: 249.00
 

 

KAMPEN OM VOLDTEKT

EKTE VOLDTEKTSMENN OG HVEM SOM HELST
Dette er en bok om ekte voldtektsmenn og mislykket voldtektpolitikk. I Norge i dag dominerer en forestilling om at voldtektsmenn enten er innvandrere eller "hvem som helst". Preben Z. Møller tar et oppgjør med dette, og politiseringen som skjuler de ekte voldtektsmennene for oss. Kunnskap tilsløres av ideologiske føringer, både til høyre og venstre i politikken. Dessverre er voldtekt et tema hvor faglige vurderinger, verdier og politikk flyter over i hverandre, noe som igjen har konsekvenser for hvilke forebyggingsstrategier vi velger, og hvilke vi velger bort. Møller viser hvordan politiseringen av voldtekter foregår, hva som kjennetegner ekte voldtektsmenn, og hvordan vi best kan stoppe dem.

Utgivelsesår: 2013
Forlag: Dreyer
Innbundet: ja
Sidetall: 322
Språk: NO

pris: 349.00
 

 

Det 21. århundre tilhører Kina. Eller gjør det det? Kina-kjennerne Marte Kjær Galtung og Stig Stenslie tar opp 49 kjente forestillinger om verdensmakten Kina.


Utgivelsesår: 2013
Forlag: Pax
Innbundet: ja
Sidetall: 240
Språk: NO

Utsolgt
 

 
Evolusjonen av mennesket er drevet fram på gruppenivå og ikke individnivå, konkluderer en av verdens mest anerkjente biologer, Edward Wilson, her. I dryreriket er fenomenet gruppeseleksjon er begrenset til få arter, og mennesket finner i dette et uventet slektskap til maur og andre "politiske dyr" (for å si det med Aristoteles). Vårt behov for å tilhøre en gruppe er både "en velsignelse og en grusom forbannelse." På godt og vondt er det kilden til vår moral, religion og kunst, og ikke minst den overlevelsesevnen som har ført til vår dominans av biosfæren.

Utgivelsesår: 2013
Forlag: Liveright
Innbundet: nei
Sidetall: 330
Språk: UK

pris: 179.00
 

 

Dave Eggers tar i sin nye roman temperaturen på den globaliserte økonomien, der resesjonsrammede byer forlates av forretningsmenn som flytter seg mot nye deler av verden for å kjempe om den neste store gevinsten. Via sin hovedperson følger romanen flukten fra Amerika i fritt fall til et Saudi Arabia i vekst og blir både en parabel om globaliseringen og om USAs rolle i den kapitalistiske utviklingen.


Utgivelsesår: 2012
Forlag: Vintage
Innbundet: nei
Sidetall: 334
Språk: UK

Utsolgt
 

 
Arild Linneberg
Med fler...
Hva er et justismord? Og hva er årsakene til justismord? Når vi har med justismord å gjøre, er de fortellingene som fortelles i retten falske, eller fiktive: oppdiktede, dikting! Hvordan slik dikting oppstår i retten er denne bokas hovedemne. Justismordets retorikk tar for seg justismord generelt, men også både gamle og nye, kjente og ukjente, erkjente og ikke erkjente, mulige eller sannsynlige justismord fra ridder blåskjegg til i dag. Stemoren, Tengs, Treholt, Torgersen, Liland og Moen er rettssaker som vies spesiell oppmerksomhet.

Utgivelsesår: 2013
Forlag: Vidarforlaget
Innbundet:
Sidetall: 219
Språk: NO

pris: 299.00
 

 

CONTESTING DEMOCRACY

POLITICAL IDEAS IN 20TH CENTURY EUROPE
Bred analyse av de politiske ideene som formet Europa i det 20. århundre, både i vest og øst. Jan-Werner Müller, professor i politisk idehistorie ved Princeton University, belyser de ekstreme ideologiene som regjerte før slutten av andre verdenskrig og liberaliseringen av Vest-Europa, og trekker fram kjente og ukjente tenkere og de bevegelsene de inspirerte.


Utgivelsesår: 2012
Forlag: Yale University Press
Innbundet: nei
Sidetall: 278
Språk: UK

pris: 289.00
 

 

WILLY BRANDT

ET POLITISK LIV
Warszawa, 7. desember 1970: den tyske forbundskansler Willy Brandt blir vist rundt i den polske hovedstaden, og kommer til monumentet over de drepte jøder under oppstanden i 1943. Brandt legger ned en krans. Så går det et overrasket gisp gjennom forsamlingen idet han går ned på kne, i ærbødig ydmykhet. Bildet av den tyske forbundskansler i symbolsk beklagelse overfor jødene på vegne av det tyske folk gikk verden rundt.
 
Dette er fortellingen om en ung mann som var vokst opp med alenemor i enkle kår og flyktet fra Hitlers Tyskland til Norge i 1933, men som ble en av det 20. århundrets viktigste politikere. Som borgermester i Vest-Berlin under den kalde krigen, partiformann i SPD, utenriksminister og forbundskansler bidro han til å forme Tyskland og Europas etterkrigshistorie. Som eldre statsmann ble han en global aktør, som utrettelig arbeidet for fred og avspenning.
 
Han var omstridt som få andre. For sine motstandere i Tyskland var han ”forræderen”, ”nordmannen”, ”den fremmede”. For sine tilhengere ble han symbol på brudd med fortiden, fornying, mer demokrati og ”det andre Tyskland”. Han arbeidet for et forent Europa, for forsoning med Øst-Europa, for internasjonalt fredsarbeid og for den tredje verden. I 1971 mottok han Nobels fredspris i Oslo.

Utgivelsesår: 2013
Forlag: Res publica
Innbundet: ja
Sidetall: 281
Språk: NO

Utsolgt
 

 
Klimahistorie og klimapolitikk samler flere perspektiver på den globale oppvarmingen i vår tid. Flertallet av den norske befolkningen sier at de er enige i at det skjer en global oppvarming, men klimaskeptikerne har en viss tilslutning, og folk vet ikke alltid hva de skal tro. Hva er menneskeskapte og hva er naturlige endringer? 

Denne boken gir en oversikt over klimaforskning, klimahistorie og den aktuelle situasjonen. Det har vært istider og varmeperioder, og selv om det skjer en oppvarming, vil det bli kaldere og også nye istider. Hvordan kan en ut fra forholdene i tidligere tider forstå vår tids klimaendringer?

Iskjerner fra innlandsisen på Grønland, iskappen i Antarktis og avsetninger på havbunnen rommer kunnskap om klimaendringer over 700 000 år tilbake i tid. Klimaforskningen benytter seg også av genetisk forskning, inkludert kartlegging av DNA, astronomiske teorier, studiet av atmosfæriske forhold og de store havstrømmene. Et scenario er hvordan vil en global oppvarming på inntil seks grader i løpet av dette århundret vil kunne arte seg.

Boken siste del handler om hvordan klimaendringene politiseres og endrer verdenssamfunnet. Fremdeles er det ikke vedtatt en global, juridisk bindende klimaavtale. I den lenge ventede norske klimameldingen, som kom i 2012, var utslippsreduksjonene ikke tidfestet. Flere av tiltakene var så generelt beskrevet at de forutsetter oppfølgende politiske vedtak i årene som kommer.

Utgivelsesår: 2013
Forlag: Dreyer
Innbundet: nei
Sidetall: 346
Språk: NO

pris: 349.00
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.