NYHETSBREV - 2013-05-22

Arundhati Roy

Torsdag 23. mai kl. 17.00:

Lansering av Agora om Arundhati Roy.

Lansering av siste nummer av Agora, som i hovedsak er viet til den indiske forfatteren og aktivisten Arundhati Roy. Samtale om hennes essayistikk og aktivisme, samt hennes skjønnlitterære bok Guden for små ting.

Lett servering, hjertelig velkommen!
Dette nummeret av Agora fokuserer på den indiske forfatteren og aktivisten Arundhati Roy. Tekster om hennes essayistikk, politiske aktivisme, samt hennes ene skjønnlitterære verk - den internasjonale bestselgeren The God of Small Things (Guden for små ting).

Utgivelsesår: 2013
Forlag: Aschehoug
Innbundet: nei
Sidetall: 300
Språk: NO

pris: 190.00
 

 
En storslagen familie- og kjærlighetshistorie, med uforglemmelige enkeltpersoner og det indiske kaste- og klassesamfunnet som klangbunn. Boka ble utgitt første gang i 1997, vant Booker-prisen samme år og har blitt en internasjonal bestselger.
 
"The joy of The God of Small Things is that it appeals equally to the head and the heart. It is clever and complex, yet it makes one laugh, and finally, moves one to tears. A masterpiece, utterly exceptional." - William Dalrymple

Utgivelsesår: 2009
Forlag: Fourth Estate
Innbundet: ja
Sidetall: 340
Språk: UK

pris: 189.00
 

 

LISTENING TO GRASSHOPPERS

FIELD NOTES ON DEMOCRACY
 
India. Voksende industriell virksomhet gjør stadig beslag på større områder og fortrenger natur og fattige mennesker. Mot denne utviklingen vokser det fram protestbølger og motstandsbevegelser. I en blanding av analyse og reportasje, belyser Arundhati Roy et bilde av India som sjelden vises fram i media - et India med sterke indre brytninger og konflikter mellom industri og mennesker.

Utgivelsesår: 2012
Forlag: Penguin
Innbundet: nei
Sidetall: 220
Språk: UK

Utsolgt
 

 

FROM THE RUINS OF THE EMPIRE

THE REVOLT AGAINST THE WEST AND THE REMAKING OF ASIA
Pankaj Mishra ser her på Viktoriatiden og dens følger på det asiatiske kontinentet. Fra et asiatisk perspektiv var det en katastrofal periode: I India avsatte britene den siste mughal, i Kina ble Sommerpalasset plyndret og ødelagt og landet påtvunget opium og krig, og i dagens Tyrkia ble det ottomanske riket tilsvarende ydmyket. Mishra ser på tidens pionerer i en anti-imperialistisk motstandskamp, og hvordan deres ideer har hatt innflytelse på alt fra kinesisk kommunisme, indisk nasjonalisme, sentralasiatisk jihad og konservativ islam i Midt-Østen.

Utgivelsesår: 2012
Forlag: Allen Lane
Innbundet: nei
Sidetall: 356
Språk: UK

pris: 199.00
 

 

Om rettferdighet finnes det i hovedsak to moralfilosofiske retninger som begge har sin kilde i opplysningstiden. Den ene, i tradisjonen etter Hobbes, Locke, Rousseau og Kant, tar utgangspunkt i en tenkt sosialkontrakt og er videreført i moderne etikk av vår tids mest kjente moralfilosof John Rawls. Amartya Sen videreutvikler imidlertid her tankegodset fra den andre av tradisjonene, nemlig den som på ulike måter går ut på å redusere urettferdighet og hvor vi finner tenkere som Smith, Concordet, Wollstonecraft, Bentham, Mill og Marx. Det avgjørende for Sen er at prinsippene utvikles slik at vi kan bruke dem til å diskutere (u)rettferdighet på et internasjonalt - og ikke provinsielt - nivå.

Amartya Sen (f. 1933, India) - vinner av Nobelprisen i økonomi 1998 - har tidligere skrevet bøker som Identity and Violence og Development as Freedom.


Utgivelsesår: 2010
Forlag: Penguin
Innbundet: nei
Sidetall: 468
Språk: UK

pris: 249.00
 

 
Klimahistorie og klimapolitikk samler flere perspektiver på den globale oppvarmingen i vår tid. Flertallet av den norske befolkningen sier at de er enige i at det skjer en global oppvarming, men klimaskeptikerne har en viss tilslutning, og folk vet ikke alltid hva de skal tro. Hva er menneskeskapte og hva er naturlige endringer? 

Denne boken gir en oversikt over klimaforskning, klimahistorie og den aktuelle situasjonen. Det har vært istider og varmeperioder, og selv om det skjer en oppvarming, vil det bli kaldere og også nye istider. Hvordan kan en ut fra forholdene i tidligere tider forstå vår tids klimaendringer?

Iskjerner fra innlandsisen på Grønland, iskappen i Antarktis og avsetninger på havbunnen rommer kunnskap om klimaendringer over 700 000 år tilbake i tid. Klimaforskningen benytter seg også av genetisk forskning, inkludert kartlegging av DNA, astronomiske teorier, studiet av atmosfæriske forhold og de store havstrømmene. Et scenario er hvordan vil en global oppvarming på inntil seks grader i løpet av dette århundret vil kunne arte seg.

Boken siste del handler om hvordan klimaendringene politiseres og endrer verdenssamfunnet. Fremdeles er det ikke vedtatt en global, juridisk bindende klimaavtale. I den lenge ventede norske klimameldingen, som kom i 2012, var utslippsreduksjonene ikke tidfestet. Flere av tiltakene var så generelt beskrevet at de forutsetter oppfølgende politiske vedtak i årene som kommer.

Utgivelsesår: 2013
Forlag: Dreyer
Innbundet: nei
Sidetall: 346
Språk: NO

pris: 349.00
 

 
Det er to problemer for vår arts overlevelse, atomkrig og miljøkatastrofe, sier Noam Chomsky i denne lille pamfletten som er skrevet som en dialog mellom Chomsky og journalist Laray Polk. Faren for en miljøkrise er i hovedsak knyttet til en ekstrem utnyttelse av karbonressursene, bruk av biodrivstoff, demningskonstruksjoner og skogsutrydning. Med hensyn til faren for atomkrig drøfter Chomsky blant annet muligheten av å opplive gamle mottiltak som en gammelt egyptisk-iransk avtale om en atomfri sone i Midt-Østen.

Utgivelsesår: 2013
Forlag: Seven Stories Press
Innbundet: nei
Sidetall: 172
Språk: UK

Utsolgt
 

 

TOGETHER

THE RITUALS, PLEASURES AND POLITICS OF COOPERATION
Ny i pocket!
 
Hva er samarbeid? Er vår evne til å samarbeide svekket? Og hvordan kan vi eventuelt styrke den? 
 
I The Craftsman studerte Richard Sennett håndverkets historie og idehistoriske utvikling fra antikken og frem til vår datatid. Boka innledet en serie på tre bøker som skulle ta for seg egenskaper vi er avhengige av for å klare oss i vårt daglige liv. Temaet for Together, den andre i serien, er samarbeid. Han analyserer samarbeidets historie i ulike kontekster fra middelalderske laug til moderne hvitskjortebedrifter. Og han viser hvordan samarbeid er en kunst som må dyrkes og utvikles for at vi skal klare oss i fremtiden.

Utgivelsesår: 2013
Forlag: Penguin
Innbundet: nei
Sidetall: 338
Språk: UK

pris: 189.00
 

 
 
På lager!
 
Med The Spirit Level-debatten har det vært mye fokus på hvordan økonomisk ulikhet fører til høyere kriminalitet, økte helseproblemer, lavere utdanningsnivå, osv. Joseph Stiglitz undersøker i dette verket hvordan selvstyrte markeder generer økonomisk ulikhet, hvordan denne ulikheten svekker konkurransen og skaper finanseliter som overtar den politiske styringen. Han stiller også spørsmålet om hva som skal til for at  politikerne igjen kan få bedre kontroll over den økonomiske utviklingen.

Utgivelsesår: 2013
Forlag: Penguin
Innbundet: nei
Sidetall: 592
Språk: UK

pris: 249.00
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.