NYHETSBREV - 2013-04-04
 
En Tronsmo-bestselger:
 
En faktaspekket guide til det rådende økonomiske systemet, med konstruktive bidrag til alternativ økonomisk tenkning.
Den sørkoreanske økonomen Ha-Joon Chang (Bad Samaritans) går her til angrep på påstanden om at det ikke finnes noe alternativ til den globaliserte markedsliberalismen. Men for å se alternativene må vi forstå at denne tankegangen bygger på myter, som f.eks. at det i det hele tatt finnes et fritt marked og at globalisering nødvendigvis gjør verden rikere.
 

Utgivelsesår: 2011
Forlag: Penguin
Innbundet: nei
Sidetall: 286
Språk: UK

pris: 189.00
 

 

THE SPIRIT LEVEL

WHY EQUALITY IS BETTER FOR EVERYONE

Vedvarende Tronsmo-bestselger fra 2010 til nå. Anbefales!

En bok som formulerer og underbygger en tanke mange av oss har tenkt: Økende økonomiske forskjeller går ikke bare utover den fattige delen av en befolkning, men alle. Med omfattende forskning og harde fakta viser de to samfunnsmedisinske forskerne Richard Wilkinson og Kate Pickett hvordan ulikhet skaper kriminalitet, sosiale problemer, sykdom og psykisk lidelse. Slik blir hele samfunnet mindre levedyktig, uansett om veksten er stor eller liten.

Inneholder et ekstra kapittel med svar på kritikken av boka.


Utgivelsesår: 2010
Forlag: Penguin
Innbundet: nei
Sidetall: 375
Språk: UK

pris: 189.00
 

 

En radikal refortolkning av menneskenes økonomiske historie. Anbefales!

Hver eneste lærebok i økonomi sier det samme: Penger ble oppfunnet for å lette handelen. Men hva er beviset for dette? spør  antropolog David Graeber. I denne boka fremmer han en helt annen teori: Gjeld og kredittsystemer, og definisjonen av kreditorer og debitorer, fantes lenge før pengesystemet. Han  forklarer hvordan spørsmål om gjeld og sletting av gjeld har vært politiske spørsmål i årtusener, og viser på hvilken måte dette kan belyse dagens finanskriser og framtidig økonomi.

Sjekk også ut Graebers nye bok: The Democracy Project.


Utgivelsesår: 2012
Forlag: Melville House Publishing
Innbundet: nei
Sidetall: 534
Språk: UK

Utsolgt
 

 

HOW RICH COUNTRIES GOT RICH

AND WHY POOR COUNTRIES STAY POOR

Denne boka av norske Erik Reinerts blir stadig oversatt til nye språk og er i ferd med å opparbeide seg klassikerstatus. En bestselger blant våre økonomibøker.

Erik S. Reinert viser i denne boka at de rike landene ble rike ved hjelp av statlig intervensjon og proteksjonistisk handelspolitikk i industrialiseringsfasen. Når vestens økonomer og politikere sier at uland må åpne markedene sine for "fri konkurranse" trekker de dermed i virkeligheten stigen opp etter seg. 


Utgivelsesår: 2008
Forlag: PublicAffairs
Innbundet: nei
Sidetall: 365
Språk: UK

pris: 189.00
 

 

En stor klassiker innen økonomifaget, skrevet av den norskættede amerikaneren Thorstein Veblen i 1899. 

Med stort vidd og en nærmest satirisk humor, analyserer Veblen her hvordan produksjonsvaner og sløsing forener overklassens finurlige økonomiske strategier med en barbarisk atferd. Veblens kompromissløse avsløring av såkalt menneskelig rikdom er mirakuløst treffsikker og mer relevant enn noen gang, over 100 etter bokas utgivelse. Dette er den engelske originalversjonen. En norsk oversettelse utgitt av Res Publica vil foreligge snarlig.

Utgivelsesår: 2009
Forlag: Oxford University Press
Innbundet: nei
Sidetall: 263
Språk: UK

pris: 159.00
 

 

THE GREAT EUROZONE DISASTER

FROM CRISIS TO GLOBAL NEW DEAL
 

Ny bok om problemene i eurosonen.

 
Den finske økonomiprofessoren Heikki Patomäki argumenterer her for at årsakene til euro-problemene skyldes en destablisering av verdensøkonomien som kan spores tilbake til 1970-tallet, da den vestlige verden gikk gjennom en forvandling der finansmarkedene ekspanderte og ble drivere i veksten. Forfatteren mener også at den nåværende gjeldssituasjonen i kriselandene ikke blir lettet, men tvert imot kraftig forsterket av Tysklands og Kommisjonens respons på krisen.

Utgivelsesår: 2013
Forlag: Zed Books
Innbundet: nei
Sidetall: 274
Språk: UK

Utsolgt
 

 

Økonomiklassiker i norsk oversettelse! 

Denne boka, første gang utgitt ved slutten av andre verdenskrig, er kåret til en av de 100 viktigste bøker i verden siden 1945 av Times Literary Supplement, og den er høyaktuell i vår tid, da en ny finanskrise har funnet sted, og politiske autoritære bevegelser er i vekst mange steder i verden

Verdensøkonomien brøt sammen i mellomkrigstidens finanskrise, og autoritære politiske regimer vokste fram i kjølvannet av sammenbruddet. Karl Polanyi var redaktør i Wiens største finansorgan og fulgte begivenhetene på nært hold, inntil han selv måtte flykte fra nazismen. Polanyi forklarer krisen med troen på det selvregulerende marked, som oppstod i Storbritannia på 1800-tallet. Denne troen var en utopisk konstruksjon som var dømt til å mislykkes. Samfunnet var nødt til å etablere forsvar mot det økonomiske og sosiale kollaps som kunne bli konsekvensen av denne utopien.

Oversatt av Philip Butler. Nyskrevet forord av professor Lars Mjøset fra Universitetet i Oslo.


Utgivelsesår: 2012
Forlag: Res publica
Innbundet: ja
Sidetall: 300
Språk: NO

pris: 349.00
 

 

Klassiker!

Denne økonomi-klassikeren ble første gang utgitt i 1958 og retter økonomifaget en sterk utfordring som fremdeles er aktuell. Galbraiths anliggende er at moderne velstående samfunn står overfor problemer som er helt annerledes enn de som fantes da premissene for økonomifaget ble lagt. I den klassiske økonomien sto man overfor utbredt fattigdom og hevet idealer om arbeid og produktivitet. I 1958 - og fremdeles i dag - står vi overfor stadig nye "behov" som skapes og promoteres av produsenter gjennom reklame. Når fagets idealer ikke endrer seg, blir økonomene eksponenter for en stadig akselerasjon av denne utviklingen, istedenfor at man ser på hvordan vi bør forholde oss til situasjonen slik den er i dag.

Utgivelsesår: 1998
Forlag: Penguin
Innbundet: nei
Sidetall: 276
Språk: UK

pris: 169.00
 

 


Klassisk studie av det store krakket i 1929, første gang utgitt i 1954. Galbraiths (1908-2006) bok har gjennom mange opplag fått ros for det klare blikket på USA i tiden før krakket, samt kombinasjonen av analysene, vidd og tilgjengelighet i framstillingen. Boka er stadig aktuell, ikke minst med tanke på den pågående finanskrisen som begynte i 2007.


Utgivelsesår: 2009
Forlag: Penguin
Innbundet: nei
Sidetall: 240
Språk: UK

pris: 149.00
 

 

Med The Spirit Level-debatten har det vært mye fokus på hvordan økonomisk ulikhet fører til høyere kriminalitet, økte helseproblemer, lavere utdanningsnivå, osv. Joseph Stiglitz undersøker i dette verket hvordan selvstyrte markeder generer økonomisk ulikhet, hvordan denne ulikheten svekker konkurransen og skaper finanseliter som overtar den politiske styringen. Han stiller også spørsmålet om hva som skal til for at  politikerne igjen kan få bedre kontroll over den økonomiske utviklingen.

Utgivelsesår: 2012
Forlag: Allen Lane
Innbundet: ja
Sidetall: 448
Språk: UK

pris: 299.00
 

 

Nobelprisvinner Paul Krugman ser i denne boka på årsakene til skjevfordelingen i amerikansk økonomi etter andre verdenskrig. Dette er Krugmans erklæring for å endre USA ved å gjenreise idealene fra Roosevelts New Deal som fikk USA på fote igjen mellom krakket i 1929 og før andre verdenskrig.

Utgivelsesår: 2009
Forlag: Penguin
Innbundet: nei
Sidetall: 296
Språk: UK

pris: 149.00
 

 

Nobelprisvinner Paul Krugman tar temperaturen på den økonomiske situasjonen fire år etter at finanskrisen brøt ut. Hvor dypt stikker krisen i dag? Hvorfor kommer ikke potensielt velfungerende stater seg ut av depresjonen? Og hva må gjøres for at de skal komme ut av den? Krugman lanserer her en rekke ideer til hvilke politiske grep som må til.

Utgivelsesår: 2013
Forlag: W.W. Norton
Innbundet: nei
Sidetall: 288
Språk: UK

pris: 159.00
 

 

PROSPERITY WITHOUT GROWTH

- ECONOMICS FOR A CROWDED PLANET (PB)

Viktig bok som ser på forholdet mellom vår økonomiske vekst og dens konsekvenser for planeten.

Tim Jackson er professor i økonomi og rådgiver for den britiske regjeringens Kommisjon for bærekraftig utvikling. Her tar han til orde mot økonomisk vekst i i-landene og framholder at det fortsatt er mulighet for velstand innenfor denne modellen. Økonomisk sett er dette en nokså "kjettersk" konklusjon. Med sin framtredende rolle og overbevisende argumentasjon har likevel Tim Jackson økt interessen for nytenkning i dette store spørsmålet.


Utgivelsesår: 2011
Forlag: Earthscan
Innbundet: nei
Sidetall: 264
Språk: UK

pris: 199.00
 

 

Oppfølgeren til Freakonomics:

Global cooling, patriotic prostitutes and why suicide bombers should buy life insurance...


Utgivelsesår: 2009
Forlag: Penguin
Innbundet: nei
Sidetall: 270
Språk: UK

pris: 169.00
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.