NYHETSBREV - 2011-11-20

AGE OF GREED (PB)

THE TRIUMPH OF FINANCE AND THE DECLINE OF AMERICA

Med Age of Greed gjør Jeff Madrick for finansverdenen hva Albert Goldman gjorde for The Big E. Dette er intens journalistikk og like intens lesning og simpelthen en bok å anbefale for enhver med interesse for USAs økonomiske fortid og framtid. Madrick tar for seg det meste som har skjedd i det økonomiske landskap fra 70-tallet og fram til i dag; ikke bare om bakgrunnen, men også metodene, demagogene, kjeltringene og de store navnene. James Ellroy kunne ikke skrevet det bedre. 

Utgivelsesår: 2012
Forlag: Vintage
Innbundet: nei
Sidetall: 464
Språk: UK

pris: 169.00
 

 

Pocket! Med Liar's Poker ble Michael Lewis kjent for sine skarpe iakttakelser av 1980-tallets Wall Street med hele sin kannibalistiske grådighetskultur og ville matematiske modeller for fortjeneste. Men det kan virke som om advarselen hans ble lest som en manual. Finanskrisen '08 var et resultat av akkurat den samme kulturen. Så selv om ikke myndighetene eller banksjefene så hva som ville skje, var det mange spekulanter som ante hva som kom. Her fortelles hvordan de opplevde perioden forut for krakket - og hvordan de kunne tjene på det.


Utgivelsesår: 2011
Forlag: Penguin
Innbundet: nei
Sidetall: 270
Språk: UK

pris: 169.00
 

 

FREEFALL

FREE MARKETS AND THE SINKING OF THE GLOBAL ECONOMY

Pocket! I denne boka kommer Stiglitz med sine perspektiver på finanskrisen, den amerikanske regjeringens mottiltak og de videre utsiktene for verdensøkonomien. Stiglitz går til angrep på Wall Street og nasjonalbankstyret, samt Obama-administrasjonen som har fulgt i Bush-regjeringens fotspor ved å redde sterke aktører. Boka inneholder også en kritikk av økonomifaget, som har blitt forandret fra vitenskaplig disiplin til "den frie markedskapitalismens største cheerleder".

Joseph Stiglitz, nobelprisvinner i økonomi 2001, er forfatter av bl.a. The Roaring Nineties, Globalization and Its Discontents og Globalisering som virker.


Utgivelsesår: 2010
Forlag: Penguin
Innbundet: nei
Sidetall: 443
Språk: UK

pris: 169.00
 

 

Francis Fukuyama blir fortsatt assosiert med sin Historiens slutt-tese, som ble erklært både idiotisk og genial, og som gjorde ham til en av verdens mest kjente nålevende politiske filosofer. Uansett hva man måtte mene om denne, virker imidlertid dette nye hovedverket svært interessant, idet det rister opp i vante statstvitenskapelige forestillinger. Fukuyama vender her blikket bakover for å se hvordan politiske systemer har utviklet seg fra prehistorisk tid, og argumenterer for en vending mot biologi, arkeologi og historie, for å kunne vurdere statenes grunnlag og overlevelsesevne.

Denne boka tar for seg politikkens utvikling fra premenneskelig (!) tid og frem til den franske revolusjon og er det første av et verk, der andre og siste bind, som vil omhandle de to siste århundrene, er annonsert og vil utkomme om noen år. Dette omfattende prosjektet vil appellere til lesere av bredt anlagte verk som Jared Diamonds Guns, Germs, and Steel og Collapse, John Darwins After Tamerlane og Ian Morris' Why the West Rules - for now, samtidig som det knytter an til aktuelle bøker om politisk og økonomisk utvikling, som f.eks. Martin Jacques' When China Rules the World.


Utgivelsesår: 2011
Forlag: Profile Books
Innbundet: ja
Sidetall: 585
Språk: UK

Utsolgt
 

 

ALLMENN TEORI

OM SYSSELSETTING, RENTE OG PENGER
Keynes' hovedverk fra 1936. For første gang i norsk oversettelse!
Økonomen John Maynard Keynes' forsvar for en aktiv stat har vært helt avgjørende for hvordan økonomer og politikere tenker om økonomisk politikk helt fram til i dag. Keynes går i boken hardt ut mot økonomisk teori som hevder at en uregulert markedsøkonomi vil sørge for full sysselsetting. Han mente økonomene ikke hadde forstått betydningen av det han kalte “den effektive etterspørselen”, at manglende investering eller konsum vil føre til arbeidsledighet. Keynes gir et bilde av kapitalismen som et ustabilt system, hvor menneskene har høyst usikker kunnskap om fremtiden og baserer sine handlinger på konvensjoner og massepsykologi.

Utgivelsesår: 2011
Forlag: Vidarforlaget
Innbundet: ja
Sidetall: 463
Språk: NO

pris: 499.00
 

 

HOW RICH COUNTRIES GOT RICH

AND WHY POOR COUNTRIES STAY POOR

Denne boka av norske Erik Reinerts blir stadig oversatt til nye språk og er i ferd med å opparbeide seg klassikerstatus. En bestselger blant våre økonomibøker.

Erik S. Reinert viser i denne boka at de rike landene ble rike ved hjelp av statlig intervensjon og proteksjonistisk handelspolitikk i industrialiseringsfasen. Når vestens økonomer og politikere sier at uland må åpne markedene sine for "fri konkurranse" trekker de dermed i virkeligheten stigen opp etter seg. 


Utgivelsesår: 2008
Forlag: Constable
Innbundet: nei
Sidetall: 365
Språk: UK

pris: 249.00
 

 
HANDLEKURV

Handlekurven er tom

Legg produktene du ønsker i handlekurven og gå til kassen for å betale.

Du kan også lagre handlelister til senere bruk - eller dele dine lister med andre.

Les våre betingelser.

Vi godtar

Eller vi kan sende faktura.